Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Mayıs 2017

Burs Veren Kurumlar Kuruluşlar Yerler Burs Miktarı 2017 Başvuru

Burs Veren Kurumlar Kuruluşlar Yerler Burs Miktarı 2017 Başvuru

Türkiye’ de hayırseverlerin kurduğu kurumlar, maddi imkânsızlıklardan dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencilerin eğitimle ilgili eksiklerini bir nebzede olsa gidermeye çalışıyorlar. Burs Veren Kurumlar 2017 Ayrıntılar şöyle:

Kurumlar eğitim süresi boyunca burs alma kriterlerine uygun belli sayıda ki öğrencilere 60 TL ile 1.500 Dolar arasında değişen rakamlarda burs ücreti ödüyorlar. Vakıfların verdiği burslar öğrencinin eğitim derecesine göre farklılık gösteriyor. Mesela lise öğrencisi 60 TL ile 150 TL arasında değişen rakamlarda burs alırken üniversite öğrencisinin bursu ise 140 TL’ den başlayıp öğrenim gördüğü alana göre 1.500 Dolara kadar aylık burs almaya hak kazanabiliyorlar.

Burs Veren Vakıflar Kurumlar ve Bilgiler Şöyle:

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneği’nin temel amacı, Ana Tüzük’ünde “Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma olanağı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak” olarak hükme bağlanmıştır.

Bu doğrultuda gerek Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi gerekse Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullar tarafından çeşitli burslar veriliyor.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TAM EĞİTİM BURSU

Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında kurulduğu günden bugüne 47.000’e yakın öğrenciye karşılıksız burs vermiş. Dernek 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren başarılı ancak maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere Tam Eğitim Bursu (TEB) vermeye başladı. Tam Eğitim Bursu ile öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp öğrencilerin üniversite eğitimlerinin sonuna kadar tüm eğitim masrafları karşılanıyor. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu uygulamalar, Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarını mevcut burs uygulamalarından ayıran en önemli özelliği.

Öğrenciler burs almaya başladıkları öğretim yılı itibariyle Takip Programı’na alınmaktadır. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, aile danışmanlığı, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlük hizmetleri sunuluyor.

Tam Eğitim Bursu kapsamında pansiyonlu okullarımızda yatılı eğitim alan öğrenciler için her öğretim yılı başında oryantasyon programı hazırlanıyor. Öğretim yılı içinde ise öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak, sosyal, kültürel faaliyetler organize edliyiyor.

2011–2012 Eğitim Öğretim yılında Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu verilecek olan 60 yeni öğrenci belirlenmiş.

Burslu Öğrenci Seçimi

Tam Eğitim Bursu adayları, başarılı fakat maddi durumu yetersiz olan ve belirlenen kriterlere sahip öğrencilerin TED internet sitesinden başvuruda bulunmalarının ardından yazılı sınav ve yazılı sınavda başarılı bulunan öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucu belirlenir.

Tam Eğitim Bursu Ana Kriterleri

• T.C. Vatandaşı olmak,

• Başvuruda bulunan öğrencilerin 5-6-7-8.-9. sınıfa devam ediyor olması,

• Öğrencilerin en son bitirdikleri sınıfa ait karnelerinde yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması,

• Aylık aile gelirinin TED tarafından yıllık olarak belirlenecek azami gelir endeksinden düşük olması,

• Başka kurum veya kuruluşlardan burs vb. yardım almıyor olması.

Duyurular

Tam Eğitim Bursu sınav tarihi, o yılki katılım koşulları ve kriterleri her yıl Ocak ayında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.

Başvuruların Alınması

Başvurular ilan edilen tarihler arasında TED’in internet sitesi ‘’www.ted.org.tr’’ üzerinden yapılır. Tam Eğitim Bursu için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak burs kabul edilir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Başvuru bilgilerinin doğruluğu başvuruda bulunan kişinin sorumluluğundadır.

 

IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI

İbrahim Çeçen Vakfı bu yıl da yüzlerce üniversite öğrencisine burs verecek. 2004 yılında kurulan Vakıf bu yıla kadar 8000’den fazla gence burs verdi. Geçen öğretim yılında 430 öğrenciye ayda 240 TL burs veren İbrahim Çeçen Vakfı, bu öğretim döneminde de yine yüzlerce gence burs vermeye hazırlanıyor.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer başvuru koşullarının Ağustos ortasında açıklanacağını ve Eylül ayında da başvuruların alınacağını bildirerek, bursların karşılıksız verildiğini ifade etti. Vakıf burs verdiği öğrencilerle ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile de eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat konularında da ortak projeler geliştirecek.

 

21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)

Kimler Burs Alabilir :

Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKÜV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkânı sunuyor.

Burslarda Öncelik :

Bursiyerler için öncelik sıralamasında; ailenin kırsal kesimde ikameti ve İstanbul’da bir devlet üniversitesini kazanmış olması, okuyan kardeş sayısı, kız çocukları, anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması, çocuğun parçalanmış aileden olması, öğrencinin özel yeteneğe ve uğraşa sahip olması, Vakfın, eğitim kültür ve sosyal etkinliklerinde yer alma çabasını göstermesi, gönüllülük hizmetine talip olması önem taşıyor.

Başvuru tarihleri :

10 Ekim 2011 tarihinden sonra sadece www.yekuv.org internet sayfamızda ilan edilecek.

Burs Miktarı :

Burs miktarları, her eğitim döneminde yönetim kurulunca belirleniyor. Burslar karşılıksız olarak programlanıyor. Ancak öğrencilerden eğitsel, sosyal ve kültürel projelere katılmaları, öğrenci ve mezunların, toplumsal dayanışmaya katkı amacıyla gönüllülük bilincine sahip olmaları bekleniyor.

Yurtdışına burslu öğrenci gönderilmesi :

Sadece baştan bu yana YEKÜV bursu alanlardan belli bir kontenjan ayrılıyor.

Bağışlar İçin :

Vakfın19 yıldır yaptığı hizmetler nedeni ile 2000 yılından bu yana Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına olduğu kabul edilmiştir. Vakfa yapılan bağışlar muafiyet nedeniyle vergiden düşülür.

SABANCI VAKFI;

Sabancı Vakfı, ülkemizin iyi yetişmiş insan gücünün karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burslar veriyor. Bu doğrultuda, kuruluşundan bu yana geçen 37 yılda 35 binin üzerinde burs veren Sabancı Vakfı, her yıl 1.300’den fazla öğrenciye sağladığı burslar ile başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, Ekim-Haziran arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsayan Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, öğrenciye mecburi bir hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor.Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere (Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri) yeni yerleşen öğrencilere yönelik olarak dört farklı türde Sabancı Vakfı Bursu bulunuyor;

1. Üniversiteye Giriş Bursu

Lisans Yerleştirme Sınavı’nda Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Bursu almak için, Sabancı Vakfı’nın belirlediği kriter ve kontenjanlara göre ilgili üniversitelere başvurmaları ve üniversitenin burs komitesi tarafından Sabancı Vakfı bursiyeri olarak seçilmesi gerekiyor.

2. Kalkınmada Öncelikli İller Bursu

Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birinde tamamlayarak Lisans Yerleştirme Sınavı’nda yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her ilden 1’er öğrenciye tahsis ediliyor. Kalkınmada Öncelikli İller Bursunu alacak öğrenciler, ÖSYM’den alınan listelerden Sabancı Vakfı tarafından tespit edilerek üniversitelere bildiriliyor.

 

3. Engelli Öğrenciler Bursu

Görme, ortopedik ve işitme engelli grupları içerisinde olup, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her gruptan 5’er öğrenciye veriliyor. Engelli Öğrenciler Bursunu alacak öğrenciler, ÖSYM’den alınan listelerden Sabancı Vakfı tarafından tespit edilerek üniversitelere bildiriliyor.

4. Sabancı Vakfı-Vista Bursu

Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı sağlanan üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına bağlı 2 yıllık Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümlerine sınavsız yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Sabancı Vakfı-Vista Bursu almak için, öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanının en az 65 olması ve üniversitenin burs komitesi tarafından Sabancı Vakfı bursiyeri olarak seçilmesi gerekiyor.

Burs Başvurusu ve Burs Tutarları

Sabancı Vakfı Bursları için öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin hazırladığı başvuru formu ve istediği belgelerle, üniversitenin Burs Ofisine veya öğrenci işlerine başvuru yapılmaktadır. Başvuru formu ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından en geç 14 Ekim 2011 akşamına kadar kayıtlı olduğu üniversitenin Öğrenci İşleri ya da Burs Ofisine teslim edilmesi gerekiyor.2016 2017 ders yılı için aylık burs tutarları Eylül ayı içinde belirlenerek ayrıca duyurulacak.

Burslar hakkında ayrıntılı bilgi “www.sabancivakfi.org” web sitesinden alınabilir. Sorular için “burs@sabancivakfi.org” adresine ulaşılabilir.

 

KİBAR HOLDİNG EĞİTİM VAKFI;

Burs veren kurumlardan biri olan kibar eğitimin bu sene ki  kontenjanları dolu.

 

 

 

 

İŞ DÜNYASI VAKFI;

Lisans,lisans üstü, doktora öğrencilerine burs veriyorlar. Mevcut öğrenciler daimi olduğu için çok kontenjanları yok. 15 civarı kontenjanları var.

Vehbi Koç Vakfı

Vehbi Koç Vakfı’nca verilen Ana Varlık, Hemşirelik ve İdare Heyeti burslarının nitelikleri aşağıdaki gibidir.

• Burs verilen üniversiteler aşağıdaki gibidir. (Ayrıca yeni üniversitelerin dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır, web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır http://www.vkv.org.tr/

• Burs başvuruları üniversitelerin fakültelerinin burs ofisleri üzerinden, yeni eğitim-öğretim dönemi başında alınıyor.

• Bu yıl ki burs miktarı henüz netleşmedi (Burs miktarı yıllık TEFE +ÜFE fiyat endeksi ortalamasına göre belirleniyor• Burslar karşılıksız olarak verilemekte.

• Yurtdışı bursları bulunmuyor.

Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar;

• T.C. vatandaşı veya Türk asıllı olması,

• Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,

• Belirlenen Eğitim Kurumları’nda öğrenci olması,

• Disiplin cezası almamış olması,

• Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60 ya da 5 üzerinden 3 olması.

2012-2013 Dönemi

Bursiyer Sayısı

Burs Miktarı

2012-2013 Dönemi Bursiyer Sayısı Burs Miktarı
Ana Varlık 240 313 TL
Hemşirelik (Ü) 66 313 TL
Hemşirelik (L) 7 125 TL
İdare Heyeti 17 375 TL
2016 2017 Dönemi
Yeni ek kontenjan 60

Vehbi Koç Vakfı’nın burs verdiği kuruluşlar;

ÜNİVERSİTELER:

Boğaziçi Üniversitesi

Ege üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İstanbul üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Atatürk Eğitim Fakültes

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULLARI:

Erzurum Atatürk Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Sivas Üniversitesi

İst. Ünv. Florance Nıghtıngale

Hacettepe Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ:

Denizli Sağlık Meslek Lisesi

Merzifon Sağlık Meslek Lisesi

 

Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı 1967 yılında 205 hayırsever tarafından kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar; yurt içinde 185.000, yurt dışında ise yüksek lisans eğitimi için 1.309 öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Ülkemizin ihtiyaç duyulan çeşitli yerlerinde 15 İlköğretim Okulu, 2 Anadolu Lisesi, 2 Yurt Binası, 1 Mesleki Eğitim Merkezi, 1 Çok Amaçlı Toplum Merkezi ve 1 Çocuk Kütüphanesi yaptırarak Türk Milli Eğitiminin hizmetine sunuyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV),yurt içindeAtatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksekokul, üniversite, master ve doktora öğrencilerine burs vermekte.

Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu burs komisyonları aracılığı ile seçilmekte. TEV burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-31 Ekim tarihleri arasında www.tev.org.tr web adresinden form doldurup, çıktısını öğretim kurumlarına teslim etmeleri gerekmekte. Bursiyerleri öğretim kurumları tarafından oluşturulan burs komisyonları seçmekte.

TEV 2016 2017 öğretim yılında 9000 öğrenciye burs verecektir. Meslek Lisesi öğrencilerine aylık 130 TL, üniversite öğrencilerine aylık 340 TL, master öğrencilerine 630 TL, doktora öğrencilerine 950 TL burs ödeydcek.

İHTİYAÇ BURSLARI ADAYLIK ŞARTLARI

I- T.C. Vatandaşı olmak,

II- Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,

III-Maddi İmkandan Mahrum Olmak:

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak.

IV-Başarı Koşulları:

a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

V) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

(Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar, aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz.)

TEV ÜSTÜN BAŞARI BURSLARI

TEV Türkiye’de ilk defa geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 2007-2008 öğretim yılından itibaren Üstün Başarı Bursları vermeye başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılında 166 öğrenci TEV’den Üstün Başarı Bursu almıştır. 2016 2017 öğretim yılında da 50 öğrenciye Üstün Başarı Bursu verilecektir. Üstün Başarı Burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 22 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasında web sitemizden başvuru yapması gerekmektedir. Üstün Başarı Bursiyerlerinin her birine 2016 2017 öğretim yılında aylık 1.000 TL burs verecek

Üstün Başarı Bursuna, Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre ilk 2000’e giren ve Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İdari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanlarında öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. (Temel Bilimler alanında öğrenim göreceklerden ilk 3000’e girenler de müracaat edebilecektir.) Puan türlerinde LYS’de ilk 2000’e giren öğrenciler ile 2. sınıfa geçmiş

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI;

ŞARTLARI;

Galatasaray Eğitim Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Galatasaray İlköğretim Okulu öğrencilerine ilköğretim bursu, Galatasaray Lisesi öğrencilerine orta öğretim bursu, Galatasaray Lisesi Mezunu üniversite öğrencilerine ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine de yüksek öğrenim bursu veriyor.Yüksek öğrenim ve ilköğretimde burslar, öğrencilere 9 ay (Ekim-Haziran) süresince , harçlık olarak veriliyor.Orta öğretimde, burs alacak Galatasaray Lisesi Öğrencilerinin ihtiyaçları dereceleri doğrultusunda 5 grup burs bulunuyor;

A – Yatılı tam burs: Yatılı öğrenim ücreti, ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

B – Gündüzlü tam burs: Gündüzlü öğrenim ücreti, servis, öğle yemeği, ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

C – Yatılı öğrenim bursu: Yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

D – Gündüzlü öğrenim bursu: Gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

E – Destek bursu: Ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

Harçlık tutarları:

İlköğretim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 75,00 TL

Orta öğretim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 150,00 TL

Yüksek öğrenim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 300,00 TL

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI;

1984 yılından başlayarak günümüze kadar 15.000 civarında öğrenciye burs veren İTÜ Vakfı’nın 2005-2006 eğitim yılı için bütçesinde burslara ayırdığı pay 400 milyar civarındadır. Yakın zamana kadar karşılıksız eğitim burslarının yanı sıra her yıl 500 öğrenciye yemek yardımı yapılmıştır. Ayrıca her yıl mezuniyet töreninde bölüm birincilerine ödül verilmektedir.

ŞARTLARI;

İtü’nün bursları eğitim,başarı ve ihtiyaç olarak sınıflandırılıp ona göre farklı projeler uygulanıyor.

İlk 2000’e girip İtü’yü tercih eden öğrencilere burs veriliyor. Burs miktarları başarı sırasına göre kademe kademe değişiyor.

-İlk 50’e girmiş öğrenciye (yms3,yms4) ayda 1000TL(9 ay süreyle),dizüstü bilgisayar,Gölet ve Gümüşsuyu’nun yurtlarında  ücretsiz kalma(750TL’lik odalar da)ve ayrıca mezun olduğunda  Teknokentte şirket açma fırsatı veriliyor.

-İlk 100 öğrencide ise tgek değişen bursun miktarı diğer özellikler aynı. Burs 750TL’ye düşüyor.

-Başarı burslarından sonra ise ilk 2000 öğrenciye kadar 200 TL aylık burs veriliyor.

Burslar toplamda şu zamana kadar 7.500 kişiye verildi.

 

ENSAR VAKFI;

Yurt Dışı Bursları

Değerler Eğitimi Merkezi 2006-2007 öğretim yılından itibaren ÖSS’de belli bir başarıyı sağlamış ve Türkiye’de hak ettiği bölümde okuyamayan, aynı zamanda maddi anlamda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere “Yurtdışı Eğitim Bursları” çalışmasına başlamış ve şuan itibarıyla da çeşitli ülkelerde okuyan öğrencilere sunduğu burs desteğini devam ettirmekte.

İstanbul Lisans Bursları

Değerler Eğitimi Merkezi 2005 yılında Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinde okuyan, geleceğin öğretmen adaylarına yönelik bir eğitim projesine başlanmıştır. Öğretmen adaylarına, proje kapsamında çeşitli konularda verdiği seminerlerin yanı sıra başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olanlarına da burslarla destek sağlamaktadır

İstanbul Dışı Lisans Bursları

Ensar Vakfı, 2005 yılından itibaren Türkiye’nin çeşitli üniversite ve fakültelerinde öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vermekte.

Araştırma ve Proje Bursları

Değerler Eğitimi Merkezi akademik dünyanın ihtiyaç duyduğu, alanında yeterli uzman kişilerin yetişmesini sağlamak için, eğitim sahasında lisansüstü çalışmalar yapman araştırmacıları, burslarla destekliyor.

Şartlar;

Eğitim ve İlahiyat fakültesi öğrebcisi olması gerekmekte öğrencinin (bu geçen sene ki kural bu sene değiştirilmeye çalışıyor tam belli değil).15 günlük seminer ve kurslara katılım neticesinde burslar öğrencilere veriliyor(tabi ihtiyaç sahiplerine)

Başvurular İnternet üzerinden gerçekleşmekte.Kontenjan dahilinde mülakat için kontenjanın 3 katı öğrenci (her branş için ayrı) çağırılıyor.Aynı zaman da kontenjan bgurs büççesine ve daimi öğrenci sayısına bağlı olarak değişiyor.

İstanbul içi toplam 300 civarı öğrenciye burs verilmekte.

Yurtdışı 65 öğrenciye burs veriliyor( yurt dışı bursları bu sene  kapanabilir büyük ihtimal kapanacak)

İstanbul dışı da 120 civarında öğrenciye burs veriliyor.

Burs miktarları;

Yurt dışı:150euro

İstanbul içi:125-150TL arası

İstanbul dışı :150 civarı

Not: Ensar vakfına eylül ayı sonu itibariyle başvurular online olarak yapılıyor.

 

İSTANBUL TİCARET ODASI;

Eğitim Bursları ;

Odaca 1952 yılından bu yana her yıl artan sayıda karşılıksız burs verilmekte. Bugüne kadar burs imkanı sağlanan üniversite öğrenci sayısı 16.000’in üzerinde bir rakam.Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları’ndan gelerek İlimizde üniversite öğrenimi gören ve İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu Koordinatörlüğü’nün ilgi  ve gözetiminde bulunup T.C.vatandaşı olmayan öğrencilere de burs tahsis ediliyor.

a) Yükseköğrenim (lisans) bursları:

Oda’nın çalışma alanı içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitesi

b) Yüksek lisans (master) bursları :

Oda’nın çalışma alanı içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.

– Yüksek lisans (master) Burslarında; Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekiyor.

telerinde yukarıda belirtilen fakültelerde %100 şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilir.

Ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerde;

– Yükseköğrenim (lisans) burslarında 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üstyıla geçiş hakkını kazanmış olması,

c) Doktora bursları :

Türkiye içinde ve/veya yurtdışında bulunan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören doktora öğrencilerine verilir.

– Doktora Burslarında; Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasınının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekiyor.

Burs verilecek öğrencilerde aşağıda belirtilen nitelikler aranmaktadır.

•T.C. vatandaşı olmak,

•Çalışkan ve başarılı olmak,

•Bursa konu olan Fakülte, Üniversite Bölümü veya Yüksek Okula bursun verileceği ders yılında girmeye hak kazanmış veya ilgili programlarda ara sınıf öğrencisi olmak,

•Yüksek öğrenimin 1.sınıfında 22, 2.sınıfında 24, 3.sınıfında 25, 4.sınıfında 26 yaşından büyük olmamak,

•Askerlikle ilişkisi olmamak,

•Başka bir resmi veya özel kuruluştan kredi yada burs almamak, (sadece harç kredisi alınabilir)

•Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak, (Doktora öğrencileri hariç)

•Ahlaki durumu, Milli duyguları, karakteri sağlam olmak,

•Maddi desteğe ihtiyacı olmak,

•Yapılacak mülakatta bursa liyakatleri kabul edilmek.

Miktar;

Bu sene ki rakam daha oluşturulmamış. Geçen sene9 ay boyunca aylık 200TL verilmiş. Doktora öğrencilerine de  bölüm sınıfı olmaksızın 600TL verilmiş.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı;

BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey’et kararı ile 3 kategoride veriliyor.

Bunlar;

1- Üniversite Bursları,

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,

3- Alarko Mensubu Çocukları Bursları.

Üniversite Bursları olarak;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)

(Bu üniversitelerin bazı bölümlerine verilmekte. Onlar ayrıntılı olarak http://www.alarko.com.tr bulunmakta)

Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.

Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir.

Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.

Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.

Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı 2012-2013 öğretim dönemi için 210.-TL/ay’dır.

Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.

(2. ve 3. katagoriye giren bursların ayrıntılı bilgileri için http://www.alarko.com.tr/alev-burs.asp)

 

 

İZZET BAYSAL VAKFI

Şartlar;

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs veriliyor.

2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu bir öğrenciye daha vakıf burs vermekte. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerek

Miktar;

Bu sene ki rakam tam belli değil netleştirilmemiş. Geçen sene ki rakam 160TL.

Toplam da 170 civarında öğrenciye burs veriliyor. Bunlar haricin de 4 tane de Orta öğretim öğrencisine 60TL burs verilmekte.

Bunun dışında burs verilmiyor.

 

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI

Yüksek Öğrenim Bursları

Bugüne kadar 500’ün üstünde Yüksek öğrenim öğrencisine burs veriliyor. Bu öğrencilerin bir kısmı doktora yapmak üzere Yurtdışı eğitim kurumlarına gönderiliyor. Bu mevcuda her yıl kontenjan ölçüsünde öğrenci ilave ediliyor. Ayrıca alanında staj yapması gerekenlere staj olanakları sağlanmakta, maddi ve manevi yardım esirgemiyorlar.

Başvuru Şartları

Vakıf olarak her yıl üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilere katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız burs veriliyor. Bursların devamlılığı başarılı olma koşuluna bağlı. Vakıf öğrencilerinin başka bir kuruluştan burs ve yardım almaması gerekiyor. Ayrıca ara sınıf öğrencileri ve özel üniversite öğrencilerine burs verimiyor.Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıda yer alan formu doldurup ekim ayı içinde müracat etmesi gerekmekte. Müracatlar şahsen başvuru veya posta yolu ile yapılmakta. Burs talebi kabul edilenler mülakata çağırılıyor.

BURS MİKTARI;

Bu senenin miktarı belli değil henüz. Geçen sene 240TL-250TL arası burs verilmiş.

 

HÜSNÜ M.ÖZYEĞİN VAKFI;

1990 yılından bu yana yaklaşık 11.000 adet burs veren Vakıf, 2.000’in üzerinde üniversite öğrencisinin eğitimine destek olmakta. 2010 – 2011 eğitim yılında ise 433 üniversite öğrencisine destek verilmekte.

Burs Başvuru Koşulları;

1.T.C. Vatandaşı olmak,

2.Maddi açıdan yardıma ihtiyacı olmak,

3.İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyor olmak,

4.Hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olmak,

5.ÖSYS sınavında, kendi branşında ilk 2000 arasında olmak,

6.Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

Burs miktarı ve ödemeleri;

1.Hüsnü M. Özyeğin Vakfı bursiyeri olarak kabul edilen öğrenciler, kendi isimlerine Finansbank Gayrettepe Şubesi’nde YTL hesabı açtırırlar.

2.Burs ödemeleri 9 ay süreyle – Ekim ve Haziran ayları arasında – yapılır ve Ekim ayında burs ile birlikte 1 defaya mahsus kitap yardımında bulunulur.

3.Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında burs ödemesi yapılmaz.

4.2010 – 2011 eğitim/öğretim yılında aylık 240 YTL ve aylık 190 YTL olarak iki farklı burs miktarı bulunmaktadır.

5.Burslar karşılıksızdır. Öğrenim hayatını bitiren her bursiyer, aldığı burs süresi ve koşullarına eşit düzeyde, öğrenimine denk bir öğrenciye Hüsnü M. Özyeğin Vakfı kanalıyla burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

7.Mülakata katılabilmek,

8.Başka herhangi bir yerden burs veya kredi almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bazı burslar hariç. Detaylı bilgi için Vakfa başvurunuz.)

Elginkan Vakfı :

Elinkan Topluluğu tarafından kurulan vakıf, ilk 2005 yılında üniversite öğrencilerine yönelik burs programını başlatmıştır. Vakıf, burs programı ile İTÜ, ODTÜ, EGE, İÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere karşılıksız burs vererek eğitime katkıda bulunmayı amaçlıyor. Vakıf, 2009-2010 öğretim yılında toplam 75 öğrenciye burs , 320 TL aylık olmak üzere 12 ay süreyle burs veriyor. Burs olan öğrencilerin ara sınıflarda ki ortalamaları 2.50 altına düşünce bur kesiliyor.

Personel çocuklarına üniversite ayrımı yapılmaksızın toplamda 50 kişiye burs veriliyor.Ayrıca 5 Türk Dili ve Edebiyatı  doktora öğrencisine 800 TL burs veriliyor.

Burslarla ilgili detaylı bilgiye www.elginkanvakfi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.(Bu seneki şartlar ve burs miktarları belli olmadığı için geçen sene ki miktarlar bulunmakta.Yerleştirmelerden sonra bu senenin net bilgileri öğrenilecek.)

 

Anadolu Vakfı

Anadolu Grubu’na bağlı olan Vakfın burs kayıtları eylülde başlıyor. Kayıtlar sadece 1-30  eylül arasında yapılıyor.

Burs için gerekli olacak şartlar;

BURSİYER ADAYI OLMAK İÇİN ŞARTLARIMIZ :

•TC Vatandaşı olmak,

•Maddi imkanı olmamak,

•Başarılı olmak,

•Devlet Üniversitesinde okumak, (Özel Üniversite ve Açık Öğretim hariç)

BURSİYERLERİN SEÇİMİ :

Bursiyer adayları yukarıda istenen belgeler doğrultusunda burs komisyonu tarafından Kasım ayı içinde mevcut kontenjana göre seçilirler. Seçilen adaylara Anadolu Vakfı tarafından burs formu gönderilir. Bu formları doğru, okunaklı ve eksiksiz bir şekilde doldurup imzalayarak ve okuduğu Üniversitenin öğrenci işlerinden onaylattıktan sonra resimli ve onaylı öğrenci belgesi ile birlikte tekrar evraklar eline geçtikten en geç 15 gün içinde Anadolu Vakfı’na getirir veya posta yolu ile gönderirler. Kesin bursiyer listesi Aralık ayının 15’inden sonra gene bu sitede yayınlanıyor.

BURS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ :

Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, ayda 200,-TL. olarak 3’er aylık dönemler halinde (Ocak, Nisan, Ekim aylarında) peşin ödenmektedir. Burs ücretleri her yıl gözden geçirilmektedir.İstanbul’da okuyan öğrenciler Anadolu Vakfı’na gelerek burs paralarını alacaklardır.İstanbul dışında okuyan öğrenciler bulundukları illerde Vakıflar Bankasında açtıracakları hesaba ödemeler yapılacaktır.

HİZMET ŞARTLI BURS;

Tıp ve hemşirelik okuyan öğrenciler için geçerli.Bu fakültedeki öğrenciler mezun oldukları zaman 2 yıl ücretli Anadolu Sağlık Merkezinde çalışma şartıyla okurlarken 2 katı burs alıyorlar.

 

TÜRK PETROLLERİ A.Ş

-Yurt dışına burslu olarak öğrenci gönderiyorlar.

-Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla 1416 numaralı yürürlük gereğince burs sağlıyorlar.

 

 

 

URAN VAKFI;

Uran Holding kurucusu İsmet Uran adına burs veriyor. Deprem bölgesinde olan ve mühendislik alanlarında eğitim gören başarılı öğrencilere burs veriliyor. Yılın 9 ayı verilen bursun 2007 yılı miktarı 100TL idi.

 

 

 

2016 2017

Burs Veren Kurumlar 2016 2017, Üniversite Yüksek Öğrenim Bursu Veren Kuruluşlar ve Koşulları, Hangi Kurum Ne Kadar Burs Veriyor , Burs Başvuru Şartları ve Burs Miktarları 2016 2017, Burs Almak İstiyorum, Burs Veren Kurumlar İstanbul Ankara İzmir Adana Mersin Bursa Konya Sakarya Kocaeli Kayseri Sivas Diyarbakır Şanlıurfa Gaziantep Malatya Aydın Antalya Erzurum Elazığ Manisa Van Kahramanmaraş

ÖNEMLİ UYARI : LÜTFEN YORUMLARINIZA TELEFON NUMARASI EKLEMEYİNİZ. E-POSTA ADRESİ HARİÇ İLETİŞİM BİLGİSİ EKLEMEYİNİZ. ART NİYETLİ KİŞİLER BUNLARI KÖTÜ AMAÇLA KULLANIYORLAR. TELEFON YAZMAYIN.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Yilmaz dedi ki:

  Merhaba benm kizim gaziantepte okumakta ve 6 cocugum da ogrenci. gelirimiz cok kısıtli ilgilenen varsa geri donus bekliyorum tesekkurler.

 2. Hüseyin Güngör dedi ki:

  2 tane çocuğum var. Kendim ♿ biri olarak çocuklarımın geleceği için çok çabaladım. Büyük olan oğlum İlköğretim 4.sınıf a gidiyor. Derslerinden çok başarılı ama ekonomik olarak destek verilmesi durumunda daha iyi bir yerlere vatana millete hayırlı olacağı düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 3. Muhammed dedi ki:

  Mrb ben okan üniversitesi diyaliz bölümünde %50 burslu okuyorum. Bu sene maddi sıkıntılardan dolayı okulu dondura bilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

 4. Sude dedi ki:

  Merhaba bursa teknik üniversitesinde okuyorum bursa ihtiyacım var yardım yapabilecekler mailimden bana ulaşabilirlerse çok sevinirim

 5. Mert dedi ki:

  Merhabalar, ben lise 2.sınıf öğrencisiyim. Biz hepimiz 4 kardeşiz ve babam tornacı annem ev hanımıydı. Geçen ay babamı işten çıkardılar ve bizim herhangi bir desteğimiz yok. Şuan ablam başka bir şehirde üniversite okuyor kardeşim ilkokula gidiyor ve ablam var enistemin baba tarafi bakmiyorlar ablam gille beraber 1 evde kaliyoruz. Gerçekten ananne yada babanne gibi bize bir destek olan olmadığından buralara yazıyorum inanabilirsiniz. Babam ailemize bakmakta çok güçlük çekiyor eğer bu sitede bir gönüllü yardımsever varsa ilgilenen benim sesimi duyan birisi olursa şimdiden çok teşekkürler.

 6. nesrin dedi ki:

  merhabalar kızım 8 sınıf öğrencisi başarılı bir öğrenci burs alabilirmi yardımcı olurmusunuz?

 7. Tahir okul dedi ki:

  Denizlide lise okuyorum Bi yandan calisiyorum aliem den ayriyim tanidiklarim yaninda kaliyorum

 8. fatih dedi ki:

  Kayseride imamhatip lisesine gidiyorum ve burs ihtiyacim var lutfen yardim edin

 9. volkan dedi ki:

  Ankaradakı öğrencilere burs verılır 05425171013

  1. fatih dedi ki:

   Kayserideki ogrencilere veriyormusunuz

 10. fatih dedi ki:

  Merhaba ben fatih lise 3. Sinif ögrencisiyim ve universiteye hazirlaniyorum ve kitap vb ihtiyacalarim oluyor imamhatip lisesinde okuyorum ailem maddi durumu olmadigi icin imamhatip in yurdunda kaliyorum eger ki gercekten yardim etmek isteyenler var ise lutfen yardimlarinizi bekliyorum

 11. Berna Nur Güven dedi ki:

  Merhabalar, ben lise 2.sınıf öğrencisiyim. Biz hepimiz 4 kardeşiz ve babam tornacı annem ev hanımıydı. Geçen ay babamı işten çıkardılar ve bizim herhangi bir desteğimiz yok. Şuan ablam başka bir şehirde üniversite okuyor kardeşim ilkokula gidiyor ve birde küçük kız bebek kardeşim var. Gerçekten ananne yada babanne gibi bize bir destek olan olmadığından buralara yazıyorum inanabilirsiniz. Babam ailemize bakmakta çok güçlük çekiyor eğer bu sitede bir gönüllü yardımsever varsa ilgilenen benim sesimi duyan birisi olursa şimdiden çok teşekkürler.

  1. volkan dedi ki:

   Hangi şehir ankaraysa 05425171013 ulasın

 12. ibrahim baran dedi ki:

  mrb ben 11. sınıf yani lise3. ogrencsıyım unıversıte sınavına hazırlanıyorum 12 ayım kaldı.derslerime yardımcı olması dershane ıhtıyacım var ama kasılayamıyorum durumdan dolayı yardım ewdebılece bırılerı varsa iletişime gecerlerse cok sevınırım hedefım olamsa buralara boyle yazmak ıstemezdım ama okuyup duzgun bır meslek sahıbı olmak ıstıyorum ama bıraz destek şart lutfen yarıdmcı olabılecekler vafrsa iletişime gecebilirlermi..
  baranklc123@outlook.com şimdidern tesekkurlerımı sunuyorum

 13. sefa adak dedi ki:

  merhaba burdurda 2yıllık sosyal bilimler fakültesinde 1. sınıfım 1.dönem ortalamam 3,70 maddi sıkıntılar ve ailemin zor durumu yüzünden bursa ihtiyaç duyuyorum ilginiz ve anlayışınız için teşşekkür ederim .
  sefa1604@hotmail.com

 14. sajedul karim dedi ki:

  Burs almak

 15. berivan dedi ki:

  merhaba biz 12 kardesiz 6 kişi okuyoruz bu yüzden masraflarımız çok oluyor bende eskişehir anadolu üniversitesini açıktan okuyorum bu yüzden burs almak istiyorum

  1. berivan dedi ki:

   ablamın e postası oraya yazdıgım benim yok

 16. sevgi dedi ki:

  merhaba adım sevgi cumhuriyet üniversitesi banka ve sigortacılık mezunuyum cok zor şartlarda okudum ve hala da zor şartlardayım bu sene 3.sınıftan açıktan işletmeye tamamlıyacam.ailemin geçimsizlık durumundan dolayı eğitimim için bişey yapamıyorum bu konuda bana yardımcı olacak hayırseverler varsa bana ulasırlarsa cok sevinirim şimdiden tesekkürler.05414393521

 17. Hayrettin 05446171290 dedi ki:

  6nci sinifa giden basarili ve zeki oglum var devletten burs kazandi bende özel bir şirkette calisiyorum ogluma burs verecek bir hayir sever yani gencleri kendi yerinde gorecek ve ben bir fidanı buyutup onu agaclandirip dallarini cok cok uzadigini ve o dallardan ileride tutundugumu gormek isteyen kişilere söylüyorum saygilar ALlaha emanetolun gaziantepten selamlar

 18. Hayrettin dedi ki:

  6nci sınıfa giden başarılı ve zeki oglum var bu sene devletten burs kazandi bende ozel sektorde çalışıyorum ogluma burs verecek isadami aranıyor Gaziantep’ten selamlar bugün bir gencin elinden tutarsin yarin bakmisin yaslandiginda oda sana doner belki bir otobüste elinden tutan belki hastanede ameliyat eden doktor belki bankada buyur amca belki bir camide ALlah rahmet eylesin

 19. Sefa dedi ki:

  Merhabalar 2016 lys de 57.000 sıralama yaptım ve durumumuz o zamanlar iyi olduğu için ücretli kontenjanından Hukuk fakültesine yerleştim fakat son yaşanan lanet olasıca fetö ihanetinden sonra ailemin üzerine siyasal sebeplerden dolayı iftira atıldı ve ailem vatan haini misali çok kötü bir ithamla ihraç edildi üniversitemden burs alabilmek veya yatay geçiş yapabilmek için derslerimden kafamı kaldırmıyorum fakat psikolojikmen de çok kötü durumda olduğum için kafamı toparlayamıyorum allah rızası için yardım bekliyorum gerekirse geri ödemeli ileride ödeyebileceğim şekilde aksi taktirde okulumu dondurmam gerekecek

  lsefakaral@outlook.com

 20. betül dedi ki:

  hayırlı günler öncelikle. ben sağlık meslek lisesi 12. sınıf öğrencisiyim annem babam köyde çiftçilik yapıyor düzenli bir gelirimiz yok hiç bana yardımcı olamıyorlar tarlada çalışıp yazın satıyorlar sebze ama kışın o da olmuyor annem terzilik yapıyor kışın faturaları ödüyor ve bana yardımcı olamıyor sosyal güvencemiz bile yok ALLAH rızası için sesimi duyun bana yardımcı olun inanın bu bursa çok ihtiyacım var yardımcı olun ALLAH rızası için

 21. özlem dedi ki:

  Ben Arkeoloji birinci sinif ogrencisiyim babam vefat etti annem bakima muhtac annemden uni yuzunden ayriyim ama onun ihtiyaclarinida karsilamak zorundayim ise girince dersleri yurutemiyorum gercekten cok agir geliyor ikisi bi arada yapamadim hem calisip hem okuyamadim eger yardimci olan birisi olmazsa okulu birakmak zorunda kalacam lutfen yardim edin okulu birakmak istemiyorum destek olacak kimsem yok

 22. Murat dedi ki:

  Merhaba..
  Son 3 yildir basima gelen hastaliklardan dolayi (beyin kanamasi kemik erimesi omurga kirigi) hastaliklardan dolayi calisamiyorum.esimle ayriyim annesiyle yasayan kizim 6.sinifa gidiyor ve cok basarili.malesef harcamalarina yardimci olamiyorum.izmirdeyiz fikirlerinize acigim…tesekkurler

  1. Dilek dedi ki:

   Tam eğitim bursu sınavına girsin kayıtlar başladı TED kolejinde burslu okur

 23. ÖMER FARUK ÖZTÜRK dedi ki:

  oğlum düzce fen lisesinde okumakta son sınıfta ekonomik güçlüklerimiz gereği kurs desteğide aldıramıyoruz-özel derste aldıramıyoruz-fen bilimleri okuyor, başarılı…ancak 10 yıldır yatalak hastamız var ve çaresiz durumdayız, sınav yarışında adil yer alabilmesi için her türlü desteğe ihtiyaç var e mail veya gerekirse telf.veririrz iletişim ve yardım imkanı olan varsa destek beklemekteyiz araştırmaya açığız

 24. Zehra dedi ki:

  Arkadaşlar çok acil burs arıyorum lütfen bilginiz varsa yorum atar mısınız

 25. seyma dedi ki:

  merhaba ben universite son siniftayim babam ciftci ve kalp hastasi calisamiyo aylik duzenli bi gelirimiz yok yardima ihtiyacim var lutfen yardim edin buraya yazmadan once isede girdim ama bayan olmak onladad zorki bu memlekette cok sıkıntı cektim ve birakmak zorunda kaldim lutfen yardimci olursaniz sevinirim

 26. zehra dedi ki:

  mrb ben cumhuriyet universitesi 4.sinif ogrencisiyim daha oncede on lisans okuyup 4.sinifa gecis yaptim ama burs suresi 4 yil oldugu icin 3. sinifa kadar alabildim.babam kalp hastasi en azindan yurt parami karsilayacak kadar(kyk yurdu)yardim ederseniz sevinirim gercekten zor durumdayim tesekkur ederim

  1. Yardımsever dedi ki:

   İletişim bilgisi bırakırsanız. Size yardımcı olmaya çalışalım..

   1. zehra dedi ki:

    yardimci olursaniz cok sevinirim tesekkur ederim

   2. zehra dedi ki:

    telefon numaram 05535134*** yardimci olursaniz sevinirim

    1. Yardımsever dedi ki:

     Merhabalar, iletişim bilginiz eksik, tam çıkmamız. gmail yada hotmail hesabınız var mı?

    2. Yardımsever dedi ki:

     İletişim numaranız çıkmamış tam olarak.
     Gmail yada hotmail yazar mısınız?

     1. zehra dedi ki:

      e posta burdan iletisime gecerseniz sevinirim engincongar5823@gmail.com

     2. zehra dedi ki:

      kirk otuzbir son haneleri cikmayan kisim telefon numaramdan

     3. zehra dedi ki:

      telden ulasirsaniz daha iyi olur tekrar tesekkur ederim

     4. zehra dedi ki:

      telden ulasirsaniz sevinirim

   3. Irem dedi ki:

    Merhaba geç yazdim biraz galiba ama sitelerde burs araştırırken sizi buldum üniversite ogrencisiyim Cevap verirseniz cok sevinirim

 27. zehra dedi ki:

  ben muş Alparslan ünüversitesinde okuyorum babam engelli abilerim okumama karşı annemin hiç geliri yok fakir fondan aldığı paralarla okutmaya çalışıyor yurt ve yol ücreti çok ve böyle giderse okulu bırakacam lütfen siz yardım edin

 28. Malfa hasan dedi ki:

  Marhaba ben diyarbakır dicelede 2.sınıf hukuk okuyorum fakat burs ihtiyacam var çifte vatandaşım süryeliyim .tek okul okumak icin burada yaşıyorum ailem suriyede tek başıma burda yaşıyprum yurtta kalıyorum zor bir durumdayım gilirimizde yok yardımcı olabilir misiniz lütefen yardım eden 05446141121

 29. yusuf dedi ki:

  selamun aleykum ben yusuf batmanda oturuyorum.Durumu iyi olup burs vermek isteyen hayırseverlerden yardım bekliyorum.RABBİM şimdiden hayırlarınızı kabul etsin.Allaha emanet olun.
  bu numaradan ulaşabilir veya mesaj atabilirsiniz.

 30. sasafa dedi ki:

  iki kızımdan ilki bu yıl ankarada üniversiteye başladı.38 özel 1 kyk olmak üzere burs ve yurt başvurusunda bulundum.Asgari ücretle çalımaktayım ve kiracıyım.168 bin kişiye yurt çıktı kızıma çıkmadı.Demekki herkes asgari ücretin altında gelire sahip.Bu durumda kyk bursuda çıkması olasılık dışı.bu durumda benim imkanlarım yetmeyecegi çin kızımı okula gönderemeyecegim.Bagkurlu,çiftçi ve serbest meslek çalışanı olupta geliri resmi olarak belgelenemeyen herkes asgari ücretten çok çok fazla kazanca sahip olsada gelirsiz görünecegi için burs ve yurt kazanacak asgari ücretlilerin çocuklarıda imkansızlık nedeniyle okuyamayacak.Çok adaletli ve hakkaniyetli bir durum…

 31. Em dedi ki:

  Ben ordu üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği okuyorum yurt parasını yaptıracak durumum yok babam çiftçi aylık hiç bir gelirimiz yok Allah rızası için yardımcı olun selametle tel 0549477767

  1. ordulu dedi ki:

   Numarani eksik yazmissin kontrol et

 32. kadir deniz dedi ki:

  Merhabalar
  6nci sinifta okuyan cocugum,anaokulundan simdiye kadar hep takdir belgesi aliyor.ders ortalamalari hep 9 un uzerinde.maddi durumum olmadigi icin iyi bir yerde okutamiyorum.ilkokul 3 te sts sinavinda istanbul 2 cisi,turkiye genelinde 14.ncu siraya girdi.hedefi bilimadami yada uzay bilimleri.bir fikri olan lutfen yardimci olsun

 33. YARDIMM ! dedi ki:

  Pamukkale Üniversitesi iktisat ikinci sınıf öğrencisiyim. Babam %72 engelli durumda. Bu yüzden de bana maddi destek sağlayamiyorlar. Lisede kardeşimde var yardımcı olum lütfen.

 34. hln dedi ki:

  Adıyamanda üniversite okuyorum dört kardeşiz dördümüzde okuyorz maddı sıkıntılarımız var yardımcı olursnız cok ıyı olacak

 35. yasemin dedi ki:

  Ben İstanbul da vakif üniversitesinde tam burslu hemşirelik kazandim.Ailem zor durumda.Maddi sıkıntı cekiyoruz.Yaz tatillerinde aileme yük olmamak için calisiyorum ama yeterli olmuyor.Allah rizasi için yardimci olursaniz çok sevinirim.Çok kötü durumdayım.

 36. Atakan dedi ki:

  Merhaba
  Karadenız teknık unıversıtesı son sınıf öğrencısıyım son 3 dersım kaldı. babamı kaybettıgımden ve maddı sıkıntıdan dolayı anneme bakıyorum. sızınde verecegınız destek ıle son 3 dersım ıcın yeterlı butceyı ayırıp sınavlarına gıtme sansım olcak tesekkurler..

 37. ihsan dedi ki:

  mrb. inşaat müh. okuyorum maddi sıkıntılardan dolayı eğtimime devam edemiyorum lutfen bana yardım edin

 38. bülent dedi ki:

  liseye giden çocuğum için burs almak istiyorum.

 39. Ece dedi ki:

  Hicbir kurum bana gore degil galiba iki yillik devlet universitesinde isletme okuyorum. Ikinci sinifim ve hala bulamadim burs almam gerekiyor.

  1. mehmet dedi ki:

   gaziantepte okuyan bayan ögrencılere burs verılır

 40. uğur dedi ki:

  mrb ben orta okul ve liseyi açık öğretim olarak bitirdim
  şuan bir devlet üniversitesinde okuyorum burs verebilecek hayır severlere şimdiden teşekürler 0544 365 5835

 41. Belgin Nermin Enez dedi ki:

  Merhaba ben kocaeli ızmit ilçesinde ikamet ediyorum
  3oğlum var zor şartlarda okutmaya çalışıyorum Eşim işsiz sizden lise ye giden oğlumun en azından yol masrafı için burs yardımı istiyorum başarılı öğrenci takdir teşekkür başarı belgesi var çok değil yol yardımı için yardım edersiniz çok memnun olurum saygılar

 42. FATOS dedi ki:

  Ben adanadanfatos abdurrahman bey neden iletisime gecmediniz

 43. filiz dedi ki:

  sakaryada ikamet ediyoruz kızım 10.sınıf öğrencisi orta öğretimde herzaman takdir ve teşekkürle mezun oldu şu an maddi olarak biraz sıkıntımız var ders notları iyi tek başıma okutmaya çalışı yorum yardımcı ola bilecek bir burs arıyorum kızım savcı olmak istiyor bana yardımcı olabilecek burs veren biryer arıyorum 05376028162 yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. seramikçi dedi ki:

   Merhaba ben Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteinde okuyorum 2.sınıf öğrencisiyim Mersin’nin Tarsus ilçesinde ikamet etmekteyim okula uzak olduğum için ve yurt çıkmadığı için trenle gidiyorum bu durum beni maddi anlamda çok zorluyor gerek yol masrafı gerekse ders mazemelerimi karşılayamıyorum gerek yol masrafımı ve der malzemelerimi karşılamak için bursa ihtiyacım var yardımınızı bekliyorum saygılarımla.

 44. seher yılmaz dedi ki:

  merhaba bnm kızımda namık kemal üniversitesını kazandı iki yıllık oglumda hoca ahmet yaseevi üni kazandi 4yıllık bu çocuklarımın ıkısınden bırıne burs rıca edıyorum sizden allah rızası için kendım okutma çabasındayım ama yetiştıremiyorum evım kira sekız yuz kira veriyorum kendım akciger hastasıyım kalp hastasıyım yınede calişmaktayım çok zor durumdayım yardımınıza ihtıyacım var cocuklarım için bu arada asgari üçretli çalişiyoruz eşimle yetişmiyor tedavimi ihmal ediyorum saygılar

 45. Ihtiyac dedi ki:

  Bursa ihtiyacm war ailemin maddi gucu beni okutmaya yetmyo biri bana yardim etsin

 46. Tuba dedi ki:

  Merhabalar ben üniversite ikinci sınıfa geçtim bi akrabamiz tarafından özel universiye gonderildim okuma isteğim üzerine ikinci yılım da bana destek olmayı bırakmak zorunda kaldı borçları çıktı babamda başkasından borç alıp beni okutmaya çalışıyor ama onun haricinde istanbulda çok masraf gidiyor ailem karşılayamiyor bazen çalışıyorum ama derslerimden geri kaliyorum yardimlariniza çok ihtiyacım var her özel universite okuyan zengin olduğunu düşünüyorlar ama öyle değil kesinlikle yanlış bi düşünce psikoljikmende rahatsizlandm şimdiden teşekkür ediyorum…

 47. Barış dedi ki:

  Merhaba, ben bu yıl üniversiteyi kazandım ve bursa ihtiyaç duyuyorum, hayır sever insanlar olduğuna inandığım için yardım bekliyorum.

 48. Seda dedi ki:

  Merhabalar.Ben universiteye gecen yil yerlestim fakat ailemin maddi durumu kotu oldugu icin okulumu dondurmak zorunda kaldim.Bu yil gitmeye karar verdim fakat maddi acidan cok zor durumdayim annem babam issiz koyde yasiyorlar cok az bir gelirimiz var yardimci olabilir misiniz iletisime gecebilir miyiz.Tesekkur ederim

  1. Yardımsever dedi ki:

   Merhabalar, Hangi üniversiteyi kazandınız, Hangi bölümü okuyorsunuz? Başbakanlık bursu falan çıkmadı mı acaba?

   1. Aytekin dedi ki:

    meraba özel sebeplerimi buraya yazamıyorum lütfen bana ulaşın

  2. bekir dedi ki:

   seda hanım mrb.hangi ünv yerleştiniz?iletişim için mail adresi bırakırsanız irtibat kurabiliriz

 49. Nahide dedi ki:

  Mrb benim kızım Mersin Akdeniz Fen Lisesini kazandı onun küçüğüde ilk okul 1.sınıf başlıyor kızım yurtta kalacak ben çok zor durumda kaldım tek hedefim kızımı okutmak 48.789 puan aldı hiçbir özel ders almadan tek kendi çabasıyla kazandı ben evde dikiş diliyorum
  Allah rızası için yardıma kızıma yardım edin.

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları anneler günü mesajları