Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Kasım 2017

Burs Veren Kurumlar Kuruluşlar Yerler Burs Miktarı 2017 Başvuru

Türkiye’ de hayırseverlerin kurduğu kurumlar, maddi imkânsızlıklardan dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencilerin eğitimle ilgili eksiklerini bir nebzede olsa gidermeye çalışıyorlar. Burs Veren Kurumlar 2017 Ayrıntılar şöyle:

Kurumlar eğitim süresi boyunca burs alma kriterlerine uygun belli sayıda ki öğrencilere 60 TL ile 1.500 Dolar arasında değişen rakamlarda burs ücreti ödüyorlar. Vakıfların verdiği burslar öğrencinin eğitim derecesine göre farklılık gösteriyor. Mesela lise öğrencisi 60 TL ile 150 TL arasında değişen rakamlarda burs alırken üniversite öğrencisinin bursu ise 140 TL’ den başlayıp öğrenim gördüğü alana göre 1.500 Dolara kadar aylık burs almaya hak kazanabiliyorlar.

Burs Veren Vakıflar Kurumlar ve Bilgiler Şöyle:

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneği’nin temel amacı, Ana Tüzük’ünde “Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma olanağı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak” olarak hükme bağlanmıştır.

Bu doğrultuda gerek Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi gerekse Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullar tarafından çeşitli burslar veriliyor.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TAM EĞİTİM BURSU

Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında kurulduğu günden bugüne 47.000’e yakın öğrenciye karşılıksız burs vermiş. Dernek 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren başarılı ancak maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere Tam Eğitim Bursu (TEB) vermeye başladı. Tam Eğitim Bursu ile öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp öğrencilerin üniversite eğitimlerinin sonuna kadar tüm eğitim masrafları karşılanıyor. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu uygulamalar, Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarını mevcut burs uygulamalarından ayıran en önemli özelliği.

Öğrenciler burs almaya başladıkları öğretim yılı itibariyle Takip Programı’na alınmaktadır. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, aile danışmanlığı, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlük hizmetleri sunuluyor.

Tam Eğitim Bursu kapsamında pansiyonlu okullarımızda yatılı eğitim alan öğrenciler için her öğretim yılı başında oryantasyon programı hazırlanıyor. Öğretim yılı içinde ise öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak, sosyal, kültürel faaliyetler organize edliyiyor.

2011–2012 Eğitim Öğretim yılında Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu verilecek olan 60 yeni öğrenci belirlenmiş.

Burslu Öğrenci Seçimi

Tam Eğitim Bursu adayları, başarılı fakat maddi durumu yetersiz olan ve belirlenen kriterlere sahip öğrencilerin TED internet sitesinden başvuruda bulunmalarının ardından yazılı sınav ve yazılı sınavda başarılı bulunan öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucu belirlenir.

Tam Eğitim Bursu Ana Kriterleri

• T.C. Vatandaşı olmak,

• Başvuruda bulunan öğrencilerin 5-6-7-8.-9. sınıfa devam ediyor olması,

• Öğrencilerin en son bitirdikleri sınıfa ait karnelerinde yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması,

• Aylık aile gelirinin TED tarafından yıllık olarak belirlenecek azami gelir endeksinden düşük olması,

• Başka kurum veya kuruluşlardan burs vb. yardım almıyor olması.

Duyurular

Tam Eğitim Bursu sınav tarihi, o yılki katılım koşulları ve kriterleri her yıl Ocak ayında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.

Başvuruların Alınması

Başvurular ilan edilen tarihler arasında TED’in internet sitesi ‘’www.ted.org.tr’’ üzerinden yapılır. Tam Eğitim Bursu için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak burs kabul edilir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Başvuru bilgilerinin doğruluğu başvuruda bulunan kişinin sorumluluğundadır.

 

IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI

İbrahim Çeçen Vakfı bu yıl da yüzlerce üniversite öğrencisine burs verecek. 2004 yılında kurulan Vakıf bu yıla kadar 8000’den fazla gence burs verdi. Geçen öğretim yılında 430 öğrenciye ayda 240 TL burs veren İbrahim Çeçen Vakfı, bu öğretim döneminde de yine yüzlerce gence burs vermeye hazırlanıyor.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer başvuru koşullarının Ağustos ortasında açıklanacağını ve Eylül ayında da başvuruların alınacağını bildirerek, bursların karşılıksız verildiğini ifade etti. Vakıf burs verdiği öğrencilerle ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile de eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat konularında da ortak projeler geliştirecek.

 

21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)

Kimler Burs Alabilir :

Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKÜV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkânı sunuyor.

Burslarda Öncelik :

Bursiyerler için öncelik sıralamasında; ailenin kırsal kesimde ikameti ve İstanbul’da bir devlet üniversitesini kazanmış olması, okuyan kardeş sayısı, kız çocukları, anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması, çocuğun parçalanmış aileden olması, öğrencinin özel yeteneğe ve uğraşa sahip olması, Vakfın, eğitim kültür ve sosyal etkinliklerinde yer alma çabasını göstermesi, gönüllülük hizmetine talip olması önem taşıyor.

Başvuru tarihleri :

10 Ekim 2011 tarihinden sonra sadece www.yekuv.org internet sayfamızda ilan edilecek.

Burs Miktarı :

Burs miktarları, her eğitim döneminde yönetim kurulunca belirleniyor. Burslar karşılıksız olarak programlanıyor. Ancak öğrencilerden eğitsel, sosyal ve kültürel projelere katılmaları, öğrenci ve mezunların, toplumsal dayanışmaya katkı amacıyla gönüllülük bilincine sahip olmaları bekleniyor.

Yurtdışına burslu öğrenci gönderilmesi :

Sadece baştan bu yana YEKÜV bursu alanlardan belli bir kontenjan ayrılıyor.

Bağışlar İçin :

Vakfın19 yıldır yaptığı hizmetler nedeni ile 2000 yılından bu yana Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına olduğu kabul edilmiştir. Vakfa yapılan bağışlar muafiyet nedeniyle vergiden düşülür.

SABANCI VAKFI;

Sabancı Vakfı, ülkemizin iyi yetişmiş insan gücünün karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burslar veriyor. Bu doğrultuda, kuruluşundan bu yana geçen 37 yılda 35 binin üzerinde burs veren Sabancı Vakfı, her yıl 1.300’den fazla öğrenciye sağladığı burslar ile başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, Ekim-Haziran arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsayan Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, öğrenciye mecburi bir hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor.Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere (Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri) yeni yerleşen öğrencilere yönelik olarak dört farklı türde Sabancı Vakfı Bursu bulunuyor;

1. Üniversiteye Giriş Bursu

Lisans Yerleştirme Sınavı’nda Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Bursu almak için, Sabancı Vakfı’nın belirlediği kriter ve kontenjanlara göre ilgili üniversitelere başvurmaları ve üniversitenin burs komitesi tarafından Sabancı Vakfı bursiyeri olarak seçilmesi gerekiyor.

2. Kalkınmada Öncelikli İller Bursu

Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birinde tamamlayarak Lisans Yerleştirme Sınavı’nda yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her ilden 1’er öğrenciye tahsis ediliyor. Kalkınmada Öncelikli İller Bursunu alacak öğrenciler, ÖSYM’den alınan listelerden Sabancı Vakfı tarafından tespit edilerek üniversitelere bildiriliyor.

 

3. Engelli Öğrenciler Bursu

Görme, ortopedik ve işitme engelli grupları içerisinde olup, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her gruptan 5’er öğrenciye veriliyor. Engelli Öğrenciler Bursunu alacak öğrenciler, ÖSYM’den alınan listelerden Sabancı Vakfı tarafından tespit edilerek üniversitelere bildiriliyor.

4. Sabancı Vakfı-Vista Bursu

Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı sağlanan üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına bağlı 2 yıllık Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümlerine sınavsız yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Sabancı Vakfı-Vista Bursu almak için, öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanının en az 65 olması ve üniversitenin burs komitesi tarafından Sabancı Vakfı bursiyeri olarak seçilmesi gerekiyor.

Burs Başvurusu ve Burs Tutarları

Sabancı Vakfı Bursları için öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin hazırladığı başvuru formu ve istediği belgelerle, üniversitenin Burs Ofisine veya öğrenci işlerine başvuru yapılmaktadır. Başvuru formu ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından en geç 14 Ekim 2011 akşamına kadar kayıtlı olduğu üniversitenin Öğrenci İşleri ya da Burs Ofisine teslim edilmesi gerekiyor.2017 2018 ders yılı için aylık burs tutarları Eylül ayı içinde belirlenerek ayrıca duyurulacak.

Burslar hakkında ayrıntılı bilgi “www.sabancivakfi.org” web sitesinden alınabilir. Sorular için “burs@sabancivakfi.org” adresine ulaşılabilir.

 

KİBAR HOLDİNG EĞİTİM VAKFI;

Burs veren kurumlardan biri olan kibar eğitimin bu sene ki  kontenjanları dolu.

 

 

 

 

İŞ DÜNYASI VAKFI;

Lisans,lisans üstü, doktora öğrencilerine burs veriyorlar. Mevcut öğrenciler daimi olduğu için çok kontenjanları yok. 15 civarı kontenjanları var.

Vehbi Koç Vakfı

Vehbi Koç Vakfı’nca verilen Ana Varlık, Hemşirelik ve İdare Heyeti burslarının nitelikleri aşağıdaki gibidir.

• Burs verilen üniversiteler aşağıdaki gibidir. (Ayrıca yeni üniversitelerin dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır, web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır http://www.vkv.org.tr/

• Burs başvuruları üniversitelerin fakültelerinin burs ofisleri üzerinden, yeni eğitim-öğretim dönemi başında alınıyor.

• Bu yıl ki burs miktarı henüz netleşmedi (Burs miktarı yıllık TEFE +ÜFE fiyat endeksi ortalamasına göre belirleniyor• Burslar karşılıksız olarak verilemekte.

• Yurtdışı bursları bulunmuyor.

Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar;

• T.C. vatandaşı veya Türk asıllı olması,

• Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,

• Belirlenen Eğitim Kurumları’nda öğrenci olması,

• Disiplin cezası almamış olması,

• Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60 ya da 5 üzerinden 3 olması.

2012-2013 Dönemi

Bursiyer Sayısı

Burs Miktarı

2012-2013 Dönemi Bursiyer Sayısı Burs Miktarı
Ana Varlık 240 313 TL
Hemşirelik (Ü) 66 313 TL
Hemşirelik (L) 7 125 TL
İdare Heyeti 17 375 TL
2017 2018 Dönemi
Yeni ek kontenjan 60

Vehbi Koç Vakfı’nın burs verdiği kuruluşlar;

ÜNİVERSİTELER:

Boğaziçi Üniversitesi

Ege üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İstanbul üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Atatürk Eğitim Fakültes

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULLARI:

Erzurum Atatürk Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Sivas Üniversitesi

İst. Ünv. Florance Nıghtıngale

Hacettepe Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ:

Denizli Sağlık Meslek Lisesi

Merzifon Sağlık Meslek Lisesi

 

Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı 1967 yılında 205 hayırsever tarafından kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar; yurt içinde 185.000, yurt dışında ise yüksek lisans eğitimi için 1.309 öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Ülkemizin ihtiyaç duyulan çeşitli yerlerinde 15 İlköğretim Okulu, 2 Anadolu Lisesi, 2 Yurt Binası, 1 Mesleki Eğitim Merkezi, 1 Çok Amaçlı Toplum Merkezi ve 1 Çocuk Kütüphanesi yaptırarak Türk Milli Eğitiminin hizmetine sunuyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV),yurt içindeAtatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksekokul, üniversite, master ve doktora öğrencilerine burs vermekte.

Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu burs komisyonları aracılığı ile seçilmekte. TEV burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-31 Ekim tarihleri arasında www.tev.org.tr web adresinden form doldurup, çıktısını öğretim kurumlarına teslim etmeleri gerekmekte. Bursiyerleri öğretim kurumları tarafından oluşturulan burs komisyonları seçmekte.

TEV 2017 2018 öğretim yılında 9000 öğrenciye burs verecektir. Meslek Lisesi öğrencilerine aylık 130 TL, üniversite öğrencilerine aylık 340 TL, master öğrencilerine 630 TL, doktora öğrencilerine 950 TL burs ödeydcek.

İHTİYAÇ BURSLARI ADAYLIK ŞARTLARI

I- T.C. Vatandaşı olmak,

II- Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,

III-Maddi İmkandan Mahrum Olmak:

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak.

IV-Başarı Koşulları:

a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

V) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

(Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar, aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz.)

TEV ÜSTÜN BAŞARI BURSLARI

TEV Türkiye’de ilk defa geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 2007-2008 öğretim yılından itibaren Üstün Başarı Bursları vermeye başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılında 166 öğrenci TEV’den Üstün Başarı Bursu almıştır. 2017 2018 öğretim yılında da 50 öğrenciye Üstün Başarı Bursu verilecektir. Üstün Başarı Burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 22 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasında web sitemizden başvuru yapması gerekmektedir. Üstün Başarı Bursiyerlerinin her birine 2017 2018 öğretim yılında aylık 1.000 TL burs verecek

Üstün Başarı Bursuna, Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre ilk 2000’e giren ve Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İdari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanlarında öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. (Temel Bilimler alanında öğrenim göreceklerden ilk 3000’e girenler de müracaat edebilecektir.) Puan türlerinde LYS’de ilk 2000’e giren öğrenciler ile 2. sınıfa geçmiş

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI;

ŞARTLARI;

Galatasaray Eğitim Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Galatasaray İlköğretim Okulu öğrencilerine ilköğretim bursu, Galatasaray Lisesi öğrencilerine orta öğretim bursu, Galatasaray Lisesi Mezunu üniversite öğrencilerine ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine de yüksek öğrenim bursu veriyor.Yüksek öğrenim ve ilköğretimde burslar, öğrencilere 9 ay (Ekim-Haziran) süresince , harçlık olarak veriliyor.Orta öğretimde, burs alacak Galatasaray Lisesi Öğrencilerinin ihtiyaçları dereceleri doğrultusunda 5 grup burs bulunuyor;

A – Yatılı tam burs: Yatılı öğrenim ücreti, ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

B – Gündüzlü tam burs: Gündüzlü öğrenim ücreti, servis, öğle yemeği, ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

C – Yatılı öğrenim bursu: Yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

D – Gündüzlü öğrenim bursu: Gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

E – Destek bursu: Ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

Harçlık tutarları:

İlköğretim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 75,00 TL

Orta öğretim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 150,00 TL

Yüksek öğrenim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 300,00 TL

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI;

1984 yılından başlayarak günümüze kadar 15.000 civarında öğrenciye burs veren İTÜ Vakfı’nın 2005-2006 eğitim yılı için bütçesinde burslara ayırdığı pay 400 milyar civarındadır. Yakın zamana kadar karşılıksız eğitim burslarının yanı sıra her yıl 500 öğrenciye yemek yardımı yapılmıştır. Ayrıca her yıl mezuniyet töreninde bölüm birincilerine ödül verilmektedir.

ŞARTLARI;

İtü’nün bursları eğitim,başarı ve ihtiyaç olarak sınıflandırılıp ona göre farklı projeler uygulanıyor.

İlk 2000’e girip İtü’yü tercih eden öğrencilere burs veriliyor. Burs miktarları başarı sırasına göre kademe kademe değişiyor.

-İlk 50’e girmiş öğrenciye (yms3,yms4) ayda 1000TL(9 ay süreyle),dizüstü bilgisayar,Gölet ve Gümüşsuyu’nun yurtlarında  ücretsiz kalma(750TL’lik odalar da)ve ayrıca mezun olduğunda  Teknokentte şirket açma fırsatı veriliyor.

-İlk 100 öğrencide ise tgek değişen bursun miktarı diğer özellikler aynı. Burs 750TL’ye düşüyor.

-Başarı burslarından sonra ise ilk 2000 öğrenciye kadar 200 TL aylık burs veriliyor.

Burslar toplamda şu zamana kadar 7.500 kişiye verildi.

 

ENSAR VAKFI;

Yurt Dışı Bursları

Değerler Eğitimi Merkezi 2006-2007 öğretim yılından itibaren ÖSS’de belli bir başarıyı sağlamış ve Türkiye’de hak ettiği bölümde okuyamayan, aynı zamanda maddi anlamda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere “Yurtdışı Eğitim Bursları” çalışmasına başlamış ve şuan itibarıyla da çeşitli ülkelerde okuyan öğrencilere sunduğu burs desteğini devam ettirmekte.

İstanbul Lisans Bursları

Değerler Eğitimi Merkezi 2005 yılında Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinde okuyan, geleceğin öğretmen adaylarına yönelik bir eğitim projesine başlanmıştır. Öğretmen adaylarına, proje kapsamında çeşitli konularda verdiği seminerlerin yanı sıra başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olanlarına da burslarla destek sağlamaktadır

İstanbul Dışı Lisans Bursları

Ensar Vakfı, 2005 yılından itibaren Türkiye’nin çeşitli üniversite ve fakültelerinde öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vermekte.

Araştırma ve Proje Bursları

Değerler Eğitimi Merkezi akademik dünyanın ihtiyaç duyduğu, alanında yeterli uzman kişilerin yetişmesini sağlamak için, eğitim sahasında lisansüstü çalışmalar yapman araştırmacıları, burslarla destekliyor.

Şartlar;

Eğitim ve İlahiyat fakültesi öğrebcisi olması gerekmekte öğrencinin (bu geçen sene ki kural bu sene değiştirilmeye çalışıyor tam belli değil).15 günlük seminer ve kurslara katılım neticesinde burslar öğrencilere veriliyor(tabi ihtiyaç sahiplerine)

Başvurular İnternet üzerinden gerçekleşmekte.Kontenjan dahilinde mülakat için kontenjanın 3 katı öğrenci (her branş için ayrı) çağırılıyor.Aynı zaman da kontenjan bgurs büççesine ve daimi öğrenci sayısına bağlı olarak değişiyor.

İstanbul içi toplam 300 civarı öğrenciye burs verilmekte.

Yurtdışı 65 öğrenciye burs veriliyor( yurt dışı bursları bu sene  kapanabilir büyük ihtimal kapanacak)

İstanbul dışı da 120 civarında öğrenciye burs veriliyor.

Burs miktarları;

Yurt dışı:150euro

İstanbul içi:125-150TL arası

İstanbul dışı :150 civarı

Not: Ensar vakfına eylül ayı sonu itibariyle başvurular online olarak yapılıyor.

 

İSTANBUL TİCARET ODASI;

Eğitim Bursları ;

Odaca 1952 yılından bu yana her yıl artan sayıda karşılıksız burs verilmekte. Bugüne kadar burs imkanı sağlanan üniversite öğrenci sayısı 16.000’in üzerinde bir rakam.Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları’ndan gelerek İlimizde üniversite öğrenimi gören ve İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu Koordinatörlüğü’nün ilgi  ve gözetiminde bulunup T.C.vatandaşı olmayan öğrencilere de burs tahsis ediliyor.

a) Yükseköğrenim (lisans) bursları:

Oda’nın çalışma alanı içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitesi

b) Yüksek lisans (master) bursları :

Oda’nın çalışma alanı içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.

– Yüksek lisans (master) Burslarında; Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekiyor.

telerinde yukarıda belirtilen fakültelerde %100 şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilir.

Ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerde;

– Yükseköğrenim (lisans) burslarında 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üstyıla geçiş hakkını kazanmış olması,

c) Doktora bursları :

Türkiye içinde ve/veya yurtdışında bulunan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören doktora öğrencilerine verilir.

– Doktora Burslarında; Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasınının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekiyor.

Burs verilecek öğrencilerde aşağıda belirtilen nitelikler aranmaktadır.

•T.C. vatandaşı olmak,

•Çalışkan ve başarılı olmak,

•Bursa konu olan Fakülte, Üniversite Bölümü veya Yüksek Okula bursun verileceği ders yılında girmeye hak kazanmış veya ilgili programlarda ara sınıf öğrencisi olmak,

•Yüksek öğrenimin 1.sınıfında 22, 2.sınıfında 24, 3.sınıfında 25, 4.sınıfında 26 yaşından büyük olmamak,

•Askerlikle ilişkisi olmamak,

•Başka bir resmi veya özel kuruluştan kredi yada burs almamak, (sadece harç kredisi alınabilir)

•Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak, (Doktora öğrencileri hariç)

•Ahlaki durumu, Milli duyguları, karakteri sağlam olmak,

•Maddi desteğe ihtiyacı olmak,

•Yapılacak mülakatta bursa liyakatleri kabul edilmek.

Miktar;

Bu sene ki rakam daha oluşturulmamış. Geçen sene9 ay boyunca aylık 200TL verilmiş. Doktora öğrencilerine de  bölüm sınıfı olmaksızın 600TL verilmiş.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı;

BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey’et kararı ile 3 kategoride veriliyor.

Bunlar;

1- Üniversite Bursları,

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,

3- Alarko Mensubu Çocukları Bursları.

Üniversite Bursları olarak;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)

(Bu üniversitelerin bazı bölümlerine verilmekte. Onlar ayrıntılı olarak http://www.alarko.com.tr bulunmakta)

Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.

Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir.

Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.

Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.

Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı 2012-2013 öğretim dönemi için 210.-TL/ay’dır.

Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.

(2. ve 3. katagoriye giren bursların ayrıntılı bilgileri için http://www.alarko.com.tr/alev-burs.asp)

 

 

İZZET BAYSAL VAKFI

Şartlar;

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs veriliyor.

2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu bir öğrenciye daha vakıf burs vermekte. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerek

Miktar;

Bu sene ki rakam tam belli değil netleştirilmemiş. Geçen sene ki rakam 160TL.

Toplam da 170 civarında öğrenciye burs veriliyor. Bunlar haricin de 4 tane de Orta öğretim öğrencisine 60TL burs verilmekte.

Bunun dışında burs verilmiyor.

 

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI

Yüksek Öğrenim Bursları

Bugüne kadar 500’ün üstünde Yüksek öğrenim öğrencisine burs veriliyor. Bu öğrencilerin bir kısmı doktora yapmak üzere Yurtdışı eğitim kurumlarına gönderiliyor. Bu mevcuda her yıl kontenjan ölçüsünde öğrenci ilave ediliyor. Ayrıca alanında staj yapması gerekenlere staj olanakları sağlanmakta, maddi ve manevi yardım esirgemiyorlar.

Başvuru Şartları

Vakıf olarak her yıl üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilere katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız burs veriliyor. Bursların devamlılığı başarılı olma koşuluna bağlı. Vakıf öğrencilerinin başka bir kuruluştan burs ve yardım almaması gerekiyor. Ayrıca ara sınıf öğrencileri ve özel üniversite öğrencilerine burs verimiyor.Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıda yer alan formu doldurup ekim ayı içinde müracat etmesi gerekmekte. Müracatlar şahsen başvuru veya posta yolu ile yapılmakta. Burs talebi kabul edilenler mülakata çağırılıyor.

BURS MİKTARI;

Bu senenin miktarı belli değil henüz. Geçen sene 240TL-250TL arası burs verilmiş.

 

HÜSNÜ M.ÖZYEĞİN VAKFI;

1990 yılından bu yana yaklaşık 11.000 adet burs veren Vakıf, 2.000’in üzerinde üniversite öğrencisinin eğitimine destek olmakta. 2010 – 2011 eğitim yılında ise 433 üniversite öğrencisine destek verilmekte.

Burs Başvuru Koşulları;

1.T.C. Vatandaşı olmak,

2.Maddi açıdan yardıma ihtiyacı olmak,

3.İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyor olmak,

4.Hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olmak,

5.ÖSYS sınavında, kendi branşında ilk 2000 arasında olmak,

6.Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

Burs miktarı ve ödemeleri;

1.Hüsnü M. Özyeğin Vakfı bursiyeri olarak kabul edilen öğrenciler, kendi isimlerine Finansbank Gayrettepe Şubesi’nde YTL hesabı açtırırlar.

2.Burs ödemeleri 9 ay süreyle – Ekim ve Haziran ayları arasında – yapılır ve Ekim ayında burs ile birlikte 1 defaya mahsus kitap yardımında bulunulur.

3.Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında burs ödemesi yapılmaz.

4.2010 – 2011 eğitim/öğretim yılında aylık 240 YTL ve aylık 190 YTL olarak iki farklı burs miktarı bulunmaktadır.

5.Burslar karşılıksızdır. Öğrenim hayatını bitiren her bursiyer, aldığı burs süresi ve koşullarına eşit düzeyde, öğrenimine denk bir öğrenciye Hüsnü M. Özyeğin Vakfı kanalıyla burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

7.Mülakata katılabilmek,

8.Başka herhangi bir yerden burs veya kredi almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bazı burslar hariç. Detaylı bilgi için Vakfa başvurunuz.)

Elginkan Vakfı :

Elinkan Topluluğu tarafından kurulan vakıf, ilk 2005 yılında üniversite öğrencilerine yönelik burs programını başlatmıştır. Vakıf, burs programı ile İTÜ, ODTÜ, EGE, İÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere karşılıksız burs vererek eğitime katkıda bulunmayı amaçlıyor. Vakıf, 2009-2010 öğretim yılında toplam 75 öğrenciye burs , 320 TL aylık olmak üzere 12 ay süreyle burs veriyor. Burs olan öğrencilerin ara sınıflarda ki ortalamaları 2.50 altına düşünce bur kesiliyor.

Personel çocuklarına üniversite ayrımı yapılmaksızın toplamda 50 kişiye burs veriliyor.Ayrıca 5 Türk Dili ve Edebiyatı  doktora öğrencisine 800 TL burs veriliyor.

Burslarla ilgili detaylı bilgiye www.elginkanvakfi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.(Bu seneki şartlar ve burs miktarları belli olmadığı için geçen sene ki miktarlar bulunmakta.Yerleştirmelerden sonra bu senenin net bilgileri öğrenilecek.)

 

Anadolu Vakfı

Anadolu Grubu’na bağlı olan Vakfın burs kayıtları eylülde başlıyor. Kayıtlar sadece 1-30  eylül arasında yapılıyor.

Burs için gerekli olacak şartlar;

BURSİYER ADAYI OLMAK İÇİN ŞARTLARIMIZ :

•TC Vatandaşı olmak,

•Maddi imkanı olmamak,

•Başarılı olmak,

•Devlet Üniversitesinde okumak, (Özel Üniversite ve Açık Öğretim hariç)

BURSİYERLERİN SEÇİMİ :

Bursiyer adayları yukarıda istenen belgeler doğrultusunda burs komisyonu tarafından Kasım ayı içinde mevcut kontenjana göre seçilirler. Seçilen adaylara Anadolu Vakfı tarafından burs formu gönderilir. Bu formları doğru, okunaklı ve eksiksiz bir şekilde doldurup imzalayarak ve okuduğu Üniversitenin öğrenci işlerinden onaylattıktan sonra resimli ve onaylı öğrenci belgesi ile birlikte tekrar evraklar eline geçtikten en geç 15 gün içinde Anadolu Vakfı’na getirir veya posta yolu ile gönderirler. Kesin bursiyer listesi Aralık ayının 15’inden sonra gene bu sitede yayınlanıyor.

BURS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ :

Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, ayda 200,-TL. olarak 3’er aylık dönemler halinde (Ocak, Nisan, Ekim aylarında) peşin ödenmektedir. Burs ücretleri her yıl gözden geçirilmektedir.İstanbul’da okuyan öğrenciler Anadolu Vakfı’na gelerek burs paralarını alacaklardır.İstanbul dışında okuyan öğrenciler bulundukları illerde Vakıflar Bankasında açtıracakları hesaba ödemeler yapılacaktır.

HİZMET ŞARTLI BURS;

Tıp ve hemşirelik okuyan öğrenciler için geçerli.Bu fakültedeki öğrenciler mezun oldukları zaman 2 yıl ücretli Anadolu Sağlık Merkezinde çalışma şartıyla okurlarken 2 katı burs alıyorlar.

 

TÜRK PETROLLERİ A.Ş

-Yurt dışına burslu olarak öğrenci gönderiyorlar.

-Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla 1416 numaralı yürürlük gereğince burs sağlıyorlar.

 

 

 

URAN VAKFI;

Uran Holding kurucusu İsmet Uran adına burs veriyor. Deprem bölgesinde olan ve mühendislik alanlarında eğitim gören başarılı öğrencilere burs veriliyor. Yılın 9 ayı verilen bursun 2007 yılı miktarı 100TL idi.

 

 

 

2017 2018

Burs Veren Kurumlar 2017 2018, Üniversite Yüksek Öğrenim Bursu Veren Kuruluşlar ve Koşulları, Hangi Kurum Ne Kadar Burs Veriyor , Burs Başvuru Şartları ve Burs Miktarları 2017 2018, Burs Almak İstiyorum, Burs Veren Kurumlar İstanbul Ankara İzmir Adana Mersin Bursa Konya Sakarya Kocaeli Kayseri Sivas Diyarbakır Şanlıurfa Gaziantep Malatya Aydın Antalya Erzurum Elazığ Manisa Van Kahramanmaraş

ÖNEMLİ UYARI : LÜTFEN YORUMLARINIZA TELEFON NUMARASI EKLEMEYİNİZ. E-POSTA ADRESİ HARİÇ İLETİŞİM BİLGİSİ EKLEMEYİNİZ. ART NİYETLİ KİŞİLER BUNLARI KÖTÜ AMAÇLA KULLANIYORLAR. TELEFON YAZMAYIN.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. mehmet dedi ki:

  sadace gaziantepte okuyan ögrncilere burs verielecektir.. ihtiyaç esasına göre

 2. Büşra dedi ki:

  Merhaba, ben yeni liseye başladım.Notlarım ve teog da elde ettiğim başarı sonucunda amasya fen lisesini kazandım. Ailem samsunun bir ilçesinde. Çevremizdeki kişilerin yardımlarıyla okumaya çalışıyorum. En azından haftasonları ailemin yanına gidebilecek kadar yardım istiyorum.

 3. muruvvet dedi ki:

  Merhaba bugün böbrek bagisçisi olmaya hazir oldugunuzu

  biliyorsaniz (tüm seyahat masraflariyla birlikte 450.000 $

  ödeme yaparsiniz), acilen böbrek bagisimiza sadece 13

  kisinin ihtiyaci oldugu için böbregimi acilen hastanemize

  satarsiniz.
  SADECE saglikli% 100 kisi sigar.
  Talebinizi: (carolbobrekhastanesi@gmail.com) adresine yazin

  hemen derhal sizinle iletisime geçeceksiniz
  Not: ameliyat için seyahat etmeye hazir olmalisiniz ve

  yalnizca saglikli kisiler

  (carolbobrekhastanesi@gmail.com)

  Dr Robson.

 4. Özgür dedi ki:

  Merhabalar daha önce de yazmıştım burs için inşaallah olursa yetim ve yürüyemeyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna da vereceğim Allah rızası için yardım eder misiniz çaresizim :(

 5. Melissa dedi ki:

  Öğrenciyim fakat elimden geldiğince İzmir de okuyan öğrencilere(üniversite veya 12. Sınıf üniversiteye hazırlananlara) kitap desteği yapacağım. E mail bırakabilirsiniz.

  1. songul dedi ki:

   11 .sinifa gectim

 6. Melissa dedi ki:

  Merhaba.ben öğrenciyim fakat maddi durumumun yettiği kadarıyla İzmir’de üniversite okuyan veya 12.sınıf üniversiteye hazırlananıp kitap için desteğe ihtiyacı olanlara kitap desteği yapacağım. email bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Sadece kitap desteği yapabilirim.

 7. Anonim dedi ki:

  Merhaba.ben öğrenciyim fakat maddi durumumun yettiği kadarıyla İzmir’de üniversite okuyan veya 12.sınıf üniversiteye hazırlananıp kitap için desteğe ihtiyacı olanlara kitap desteği yapacağım. email bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Sadece kitap desteği yapabilirim.

 8. Zehra-zeynep dedi ki:

  Meraba ben devlet okulunda 1 sınıf büro yönetimi okuyorum muhtemelen evimiz olduğu için geri ödemeli kredi çıkacaktır. Benim ikiz lise kardeşlerim var puanları eşit olmadığından farklı fen anadolu imam hatip ve imam hatip liselerindeler ikisininde servis ve masrafları biraz durumumuzu zorluyor
  Kendim için değilde en azından onlar için bana yardımcı olurmusunuz
  Şimdiden teşekkürler.

 9. yasemin dedi ki:

  Mrb ben 6.Sınıfa gidiyorum babam ben küçükken ölmüş annem beni tek başına okutmaya çalışıyo banada burs vere bilecek yardım sever bir varmı

  1. Yardımsever dedi ki:

   Merhabalar kardeşim, Rabbim yardımcın olsun.. İletişim gmail/mail adresi bırakır mısın?

 10. Bahar dedi ki:

  Biz 4 kız kardeşiz. En küçüğümüz ilk okul 1.Diğer kardeşim 7. Sınıf.Ablam çukurova üniversitesinde ebelik 3. Sınıf ve bende gaziantep Üniversitesi hemşirelik 1. sınıfım.Babam asgari ücretle çalışıyor ve yeni üni ye başlamama rağmen maddi açıdan çok zorlanıyorum.En azından burs başvurusu yapacağım yerler konusunda yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkür ederim.

 11. FUNDA dedi ki:

  Merhabalar, ben kırklareli üniversitesi birinci sınıf ögrencisiyim. Babam askari ücret ile calısıyor.Annem ise bizi kücükken bıraktı Ve evimiz kira abim asker şuan, ben sehir dısında okudugum icin bursa cok ihtiyacım var.İNSALLAH yardımsever bir kişi ulasır.

 12. Muhammet dedi ki:

  Merhaba, erü makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim, anne ve babam vefat etti. Üniversitede okuduğum ikinci bölüm, 27 yaşındayım yaşımdan dolayı burs alamıyorum, tev gibi kurumların 25 yaş sınır şartı var, son senemde burs istiyorum ihtiyaç sahibiyim. Teşekkürler..

 13. Erol dedi ki:

  ben imamhatip 4.sinif ogrecisiyim bursa cok ama cok ihtiyacim var

 14. Erol dedi ki:

  Ben imamhatip 4sinif ogrencisiyim bizim maddi durumumuz dusuk ve 2abim universite ogrencisi 1tanede ilk ogretim 7.sinif ogrencisi babam ise ciftcilik yapiyor koyde biz dort kardesiz bizlerin hepsi okudugu icin babam bize para yetistiremiyor onun icin burs almaya ihtiyacim var okumak icinyardimci olursaniz minnetar kalirim

 15. Serpil dedi ki:

  Merhabalar.Benim 13 yaşında 8.sinifa giden bir oğlum var.Derslerinde başarılı ve iyi bir anadolu ya da fen lisesi idealimiz.Maddi sıkıntılardan dolayı takviye yani özel ders alamıyoruz.Devletin bursluluk sınavını kazandı ve 3 ayda bir alıyor.Gunumuz şartlarında yeterli olmuyor tabiki.Kiradayiz ve asgari ücret giriyor evimize.okul masrafları,kitap (kitap okumayı çok sever),test kitapları vs.derken zorlanıyoruz.yardimci olursanız sevinirim.Tesekkurler

 16. Kamer dedi ki:

  İki çocuğum var.Kızım liseye başlayacak ,Ankarayi kazandı .Annemin orda evi vardı oraya yerleşecek.Birde ilkokul 3. Sınıfa giden oğlum var. Su an şehir degistiriyoruz eşim çalışmıyor çok borcumuz var. Çocuklarımın eğitimi için .Ben atanamayan bir öğretmenim .1999 mezun uyum.en azından is bulana kadar burs aramaktayim .yardımcı olanlardan allah razi olsun.

 17. Özgür dedi ki:

  Merhabalar öncelikle sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim bir konu hakkında rahatsız ediyorum kısaca kendimi tanıyayım 25 yaşında mardinliyim istanbul üniversitesi tarih bölümü 3.68 not ortalamasıyla 2015 yılında mezun oldum akabinde babam akciğer kanseriydi ve ekim 2015 yılında vefat etti herhangi bir gelirim yok sadece annemin emekli maaşı var muğla sıtkı koçman üniversitesinde tarih bölümünden yüksek lisans kazandım kalacak yerim olmadığı için apart tuttum mecburen köteklide ailem istanbulda 8 bin tl vereceğim 12 aylık toplam alıyorlar ücreti 2 bin tl peşin verdim gerisinide ay ay bin tl vereceğim elektrik ve su faturasıda bana ait her yere başvurdum burs ve yardım için özür dilerim sizleride rahatsız ediyorum iyi çalışmalar.

 18. Mustafa dedi ki:

  7 öğrencimiz var biri 9.sınıf fen lisesinde başarıli kız çocuğu ve yurtta kalıyor. Diğeri Anadolu lisesinde ingilizce başarı sınıfında. İnanın masraflarına yetişemiyoruz. İngilizce kaynaklarını devlet karşılamıyor. Çok pahali kız çocuğu şehir dışında masrafları diğer çocukları etkiliyor eğitime devam etmesi için burs istiyoruz.

 19. Müjgan Sağır dedi ki:

  Merhaba, benim 12 sınıfta okuyan bir oğlum var,biz Adana da ikamet ediyoruz ama oğlum Tarsus’ta okuyor. 3 yıl servisle gönderdim, ama bu yıl çalışamaz duruma düştüm sağlık sorunlarımdan. Oğlum tıp fakültesi istiyor, çok başarılı bir öğrenci ama benim gücüm bu yıl yok, babası vefat etti oğlum 2 yaşındayken, başka desteğimiz de yok, lütfen duyun sesimizi, çok zor durumda kaldım.

 20. Nazlı dedi ki:

  Merhabalar, ben teogdan 467 puan aldım. Tıp fakültesi okumak istiyorum. Babam emekli öğretmen, maaşının neredeyse hepsi borçlu olduğu için kesiliyor. 9. sınıfa gideceğim. Gideceğim okul, uzak olduğundan ve otobüs güzergahları olarak da bize ters olduğundan servis ile gitmek zorundayım. Babama servis parasını da yüklemek istemiyorum. Bu yüzden de burs arıyorum, teşekkürler.

 21. derya dedi ki:

  merhaba lise3.sinif ogrencisiyim kendi kitap vs gibi masraflarimi karsilayabilmek icin okuldan sonra part time olarak calisiyorum lise2. sinifta iken bu zor gelmiyordu lakin bu sene zorlanacagimi dusunuyorum.Aileme yuk olmak istemiyorum.Durumu zor olan arkadaslarimin hakkini yemek istemem lakin ufak bir miktar da olsa bir yerden burs alabilirsem cok sevinecegim.dipnot olarak soylemek isterim ki vaktinde teogdan 457 puan almistim basarisiz bir ogrenci degilim hedefim ODTUyu kazanmak .

 22. Pınar dedi ki:

  Bende bir anneyim. Esimden ayrıldım. 8. Sınıfa başlayan Kızımla kendi imkanlarımla şehir değiştirerek Antalya ya geldim. Ev kiraladım. Evde eksik olmasına rağmen çok şükür Perdelerimizi çekip yerleştik. Kızımı okuluna yerleştirdim. Şuan iş bakıyorum ama bir bursa ihtiyacım var. Burası çok büyük bir şehir. Ilk gün evi bulamamıştım. Burs veren yerler varmı bilmiyorum. Yer tarif etseniz bile yeter. Resmi evraklarla başvuru yapmak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Herşey kızım için. Herkes kadar benimde ihtiyacım var.bu sayfayı bidaha bulabilirmiyim onuda bilmiyorum.

  1. Yardımsever dedi ki:

   Rabbim kolaylık versin diyelim öncelikle. İletişim adresi, mail-gmail yazar mısınız?
   Sizinle nasıl iletişime geçebiliriz..

 23. davut Aydogan dedi ki:

  İki çocuk okutuyorum maddi yardimlarinizi bekliyorum Allah yapacaginiz yardimlari şimdiden kabul etsin

 24. Yusuf dedi ki:

  Merhaba ismim yusuf omü üniversitesi ilahiyat fakültesini kazandım örgün olarak okumakdayım üç kardeşiz 2 miz okuyoruz birimizde ise okulu dondurmak zorunda kaldı evimiz ve arabamız daha doğrusu hiç bir şeyimiz yok hatta babam SSK borcunu bile ödeyemiyor annem çalışmıyor tek babam çalışıyor maddi imkanlarımızın yetersizliğinden dolayı size başvurmak istedim hayrına burs vermek isteyenlerin verdiği bursları kabul edebilirim

 25. Nurcan dedi ki:

  Merhaba ben Nurcan muş fen lisesinde ikinci sınıftayım maddi yetersizlikler sebebiyle başarımda düşüşler yaşadım zaten 14 kişilik olan ailem bana olan maddi desteğini sağlayamadı lütfen maddi destek sağlayacak burs varsa yardımcı olur musunuz

 26. Nurcan turan dedi ki:

  Ben Nurcan muş fen lisesinde ikinci sınıf öğrencisiyim fakat maddi ve manevi yetersizlikler sebebiyle başarımda düşüşler yaşadım bu ýüzden ailemin bana olan güveni sarsıldı zaten 14 ķişilik olan ailemin maddi desteğini tamamen yitirdim bu konuda yardımcı olabilir misiniz

 27. Aleyna dedi ki:

  Merhabalar. Ben fen lisesi 10.sınıf öğrencisiyim. Babam emekli uzman çavuş malülen emekli oldu. Annem ev hanımı. Kardeşim de adalet Lisesi’nde okuyor. Babamin maaşını 3 ayda 1 aldığımız için maddi sıkıntı içerisindeyiz. Burs almak istiyorum

 28. Rana dedi ki:

  Merhaba biz 4 kardeşiz abim ve ablam üniversite okumaktalar bende lise 3 okuyorum ve kardesimde ortaokulda okuyor babamin aldığı maaş bizim eğitim masraflarımıza+evin masraflarına yetmiyor ve Bursta bulamıyorum en azından yol ve kitap masraflarını bi yardımsever tarafından karşılayarak babamın yükünü anlatmak istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler.

 29. UMUT dedi ki:

  Merhaba bu sene 9. Sınıfa geçtim ekonomik durumumuz kötü ailemin çok borçlari var babamın gözünden rahatsız olduğu için sadece emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz evimiz kira bursa çok ihtiyacım var hayır sever ve imkanı olanlardan burs bekliyorum Teşekkür ediyorum Saygılarımla.

 30. Mustafa dedi ki:

  Incesu mustafa Özkan anadolu lisesini kazandım hukuk okumak istiyorum yol parası ve kitap masrafları için bursa ihtiyacım var

 31. beyda bulutcu dedi ki:

  Ben gaziantepte fen lisesinde okuyorum.Bu yil 10.sinifim babam babam bir egitmendi 7 yil once vefat etti evimiz kira 2 kardesiz annem benim ve kardesimin ihtiyaclarini gece gunduz esarp kenari dantel orerek karsilamaya calisiyor benim kitaplara ihtiyacim var kisitli

  1. mehmet dedi ki:

   mrb beyda sana ulasabılecegım bır numaran varmı yardımcı olmak ısterım

 32. 1234 dedi ki:

  İstanbulda meslek lisesi okuyorum babamin borclari oldugugu icin.sikinti yasiyoruz ben bu sene lise 3 yani 11siniffa gectim gecen donem okul 2.oldum ulasim masrafi ve okul masrafi tesekkurler

 33. Beyza dedi ki:

  Nevşehir fen lisesini kazandım puanım 488 tıp okumak istiyorum pansiyon ve kitap masrafları için bursa ihtiyacım var

 34. Ebru dedi ki:

  Aksarayda 12. Sınıf öğrencisiyim hedeflerim büyük kitap parası ve kurs parasını yetistiremiyoruz maddi açıdan desteğe ihtiyacım var

 35. nenanena dedi ki:

  neden özel üniversite öğrencilerine gerizekalı muamelesi yapılıyor?… herkese burs var ama özelde okuyana yok neden? her özelde okuyan zengin mi? O zaman özel bi üniversitede çok iyi bir bölümü tam burslu kazanmış biriyle devlette kıytırık bi bölümü kazanan bir mi diye sorarlar adama. Lanet olsun sizler gibi insanları ayrıştıranlara…

  1. Zeynep dedi ki:

   Çünkü parası olmayan özel de okuyorsa geri zekalidir

   1. Yardımsever dedi ki:

    İyimser olalım yine de öyle yazmayalım. Tercih meselesidir..

 36. anonim dedi ki:

  merhaba ben mealek lisesinde okuyorum 2. sınıfa geçtim 4 kardeşiz babam bizi terketti annem ise merdiven silerek para kazaniyor kiradayiz para bize yetmiyor hedefim ise mimar olmak lutfen bana burs verecek bir kurum varsa bana yardimci olurmusunuz

 37. Hulya dedi ki:

  Merhabalar dikkate alırsanız çok sevinirim.Üniversitede okuyan ikiz kızlarıma eğitim hayatında ışık olacak hayırsever lerin yardımlarını bekliyorum.İki kızımla beni babaları terketti,kızlarım çok zor şartlarda okuyor.Bende rahatsizim ayrıca üzerine bir çok borç bıraktı ,yıllardır borç o de kızlarımı okutmaya çalış en sonunda rahatsızlandım.Lütfen yardımcı olurmusunuz?Bunu yazarken bile çok utanıyorum ama başka çarem yok.

 38. hülya dedi ki:

  6. ve 9. sınıfa gidecek olan kızlarıma burs arıyorum :(

 39. Semih dedi ki:

  İzmirde okuyorum annem babam ayrı durumumuz çok kötü yardimlarinizi bekliyorum

 40. Gül dedi ki:

  Merhaba, 9. Sınıfa başlıyorum ve yerleştiğim lise evimize uzak olduğu için servisle gitmek zorundayım. Babam , annem bana hamile iken vefat etmiş bu zamana kadar annem hep çalışıp okumam için ne gerektiyse yaptı fakat şuan işsiz ve iş bulamıyor. Servis ücreti ve kaynak kitaplar için burs verebilecek olan kişilerden yardım istiyorum, tesekkürler

  1. Yardımsever dedi ki:

   İletişim adresi, mail-gmail yazar mısınız?

 41. Hacer dedi ki:

  12. sinifa gidiyorum. Kaynak kitap almam ve dershane taksidi ödemem gerekiyor. 10 aylık bursa ihtiyacım var. Hedeflerime ulaşmam için önümdeki tek engel maddiyat. Geri dönüşünüzü sabırsızlıkla bekliyorum.

 42. Nur dedi ki:

  tip okumak istiyorum sayisal öğrencisiyim 11.sinifim okul masraflarımı ailem karsilayamiyor babam işsiz maddi desteğe ihtiyacım var okuyabilmem için bana yardımcı olursanız sevinirim

 43. Anonim dedi ki:

  Son sınıf öğrencisiyim. Ailemin herhangi bir geliri yok. Yurtta kalıyorum. Hedeflerim büyük.

 44. Ayşe toros dedi ki:

  İyi günler babam annemi aldattı boşandılar annem hasta bir işte çalışamıyor ilkokulda okuyan küçük kardeşim var bende bu sene liseye gidecegim ama ulaşım basraflarimi nasıl karşılayacağız bilmiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim bu yazıyı unutanarak yazıyorum Allah kimseye muhtaç etmesin başka çarem yok mail adresi

  1. Ayşe toros dedi ki:

   ferdatiryaki42gmail.com **

 45. Hülya dedi ki:

  Merhaba oğlum 3 sınıfa geçti ve bilsem okulunu kazandı bu sene 3zorlu sınavı başarılı geçerek ben şuan issizim İlköğretim mezunu olduğum için iş bulmakta zorlanıyorum bir kızımda üniversite 2 sınıfta eşim de asgari ücret le calisiyor ve evimiz kira çok zorlaniyoruz okul masraflarını iki yavrumuzada yetişmeye bu sene oğlumun gideceği okuldan bir sürü araç gereç isteyenlerinı öğrendim kizim da üniversite de okuyor lütfen bir yardım eli uzatın Allah rizasi için yavrularımin iyi yerlerde olmalarını çok istiyorum lütfen 😣

 46. Hulya dedi ki:

  Merhabalar üniversite 2. Sınıf turizm işletme okuyan ikiz kızlarıma burs arıyorum.Babaları 10 yıl önce bizi terketti,beynimdeki rahatsızlık nedeniyle hayatım zorlaştı .Fakat merdiven siliyor kızlarımı okutmaya çalışıyorum.

 47. zeynep BAYRAM dedi ki:

  biz 4 kardeşiz hepimizde okula gidiyoruz ben zeynep lise 2 deyim diğer kardeşlerim ortaokulda bize burs verecek bir hayırsever arıyorum

 48. Züleyha aslan dedi ki:

  Bilmem okuyup dilakate alirmisiniz Ben bir anneyim 2 çocuğum var biri lise diyeri orta 7de okuyacak eşimde ayrildim asgari ücretle çalişiyorum evim kira Daha da kötü olan dolandirildim 3 bankada para çektim ev alip kira öder gibi ödüyecektim Ama adam dolandiriciymiş parami alip kaçti şimdi maaş bile alamiyom ayda 1150 tl taksit öduyom yavrularim sefil oldu ailemin maddi durumu iyi değil ellimde tutacak kimsem yok ne olur yalvariyorum yavrularimin okuması lazim bana destek olun okutayim ben okumadim yavrularim okusun Bir anne olarak yalvariyorum SAYGILAR

  1. Yardımsever dedi ki:

   Mail/gmail adresiniz var mı? Sizinle nasıl iletişime geçebiliriz..!

  2. Yardımsever dedi ki:

   Sizinle nasıl iletişime geçebiliriz..!

 49. nur dedi ki:

  İlçemizde bulunan Fen Lisesine yerleşen oğlum burs alabilir mi?Taşımalı sistem uygulaması (beldemiz için) kaldırıldı.Okul gereksinimlerine ulaşım ve yemek masrafları da eklenmiş oldu böylece….Burs için başvurabilir mi ?Lütfen, bilgi verebilir misiz?

 50. Yasemin dedi ki:

  Lise 3.ncü sinifa gecen ogluma burs ariyorum

 51. Zübeyde dedi ki:

  Merhaba ben emekli bir memur kızıyım ve 3 kardeşiz ucumuzde üniversite ye yerleşti k ve babamın bizi okutacak durumu yok burs araştırıyorum ama burs veren çoğu kurum artık burs vermediklerini söylüyor eğer burs bulamazsak okuyamayacagiz yardıminiza çık ihtiyacimiz var Allah rızası için biriniz yardım ederse çok sevinirim 😢

  1. aysen sabancı dedi ki:

   Ah çok üzgünüm tatlım size bir yardım eli uzatıcağım ne de olsa biz sabancı ailesiyiz biz yardım yapmayacağızda kim yapacak tatlım zübeydeciğim sen beni facebookta bulursun mesaj atarsın ulaşamazsan arzu egemene ulaş o sana yardım eder god bye!

   1. zübede dedi ki:

    Sizin gibisil egoist ve görgüsüzlere muhtaç değiliz

    1. Yardımsever dedi ki:

     Rabbim öylelerine muhtaç etmesin… Amin

     1. Brcn dedi ki:

      Merhabalar Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği kazandım beş kardeşiz 4 ü okuyor. Evimiz bize ait fakat kredi ödüyoruz (ev borcu) . Annem çalışmıyor evde sadece çalışan babam. Herhangi bir maddi varlığımız yok araba, yazlık Vs. Zor şartlar altında okuyorum bana ulaşırsanız, yardımcı olursanız çok sevinirim

 52. setenay dedi ki:

  Merhaba ben lise 3. sınıfa geçtim. Babam memur ancak krediler ve etütümden dolayı eve 300 lira zor kalıyor. Babamdan isteyemiyorum. Kitaplarım ve okul harçlığım için burs verebilir misiniz?

 53. beril dedi ki:

  Merhabalar ben 9.sınıfa gectim fen lisesine gidecegim puanım 491.6178 hedefim ileride tıp okumak parçalanmış bir ailenin çocuğuyum annem çocuk bakarak beni buyutuyor gelirimiz duşuk oldugu icin servis ucretlerimi ve kaynak kitaplarimi karşılayacak bursa ihtiyacum var şimdiden tesekkur ederim lutfen bana mail yoluyla ulasin

  1. Yardımsever dedi ki:

   Mail adresinizi göremedim. Yazarsanız iletişme geçmeye çalışırız..

 54. özlem kıyıcı dedi ki:

  oglum 10. sınıfa gectı basarılı dıgerı de sekızıncı sınıfta burs alabılırmıyım

 55. Esmanur dedi ki:

  Ben Iğdırlı 4 çocuklu bir ailenin çocuğuyum babam devlet memuru bu sene Kocaeli Üniversitesi Tıp fakültesinde 1. sınıfa başlayacağım burs konusunda bana yardımcı olacak yardım sevenlerden burs talep ediyorum.

 56. Huriye sahin dedi ki:

  Benim kızım da lise birincisi uc kizim var digerleri Ilkögretim de okuyor asgari ücretli esim yardim istiyorum

 57. Tuba dedi ki:

  Merhaba ben Diyarbakır da fen lisesinde eğitim görmekteyim. Son sınıf oldum etüt ve kaynak kitap masraflarım için bursa ihtiyacım var.

 58. esra dedi ki:

  mrb ben istanbulda okuyorum bursa ihtiyacım var puanım 463 ve kendime kiap alacak parayı çok zor buluyorum yardımlarınızı bekliyorum

 59. Reşit gurlevik dedi ki:

  Trakya tıp fakültesi 3 sınıf öğrencisi kızıma burs verecek hayir sever varmidir acaba

 60. Elif dedi ki:

  3 çocuk okutuyorum universitede birisi bu yil hukuk kazandi eşim emekli iki ev kirasi ödüyoruz yeme içme barinma yetişemiyoruz bursa ihtiyacimiz var ilgilenen hayirseverler

 61. Ebru dedi ki:

  iyi günler ben 10. sınıfa geçtim babamın çok fazla borcu bu yüzden bana yetişemiyor annem zaten çalışmıyor fen lisesinde okuyorum ilerde savcı olmak istiyorum kitaplarımı almakta zorlanıyorum sizden yardım bekliyorum lütfen teşekürler…

 62. Sibel çelik dedi ki:

  Turkiye şarlarinda üç kiz çocugunu okutmaya çalişan evde ufak tefek dikişdiken hemde disardan universiteye başlayacak bir anneyim buyuk kizim gideceyi anadonu lisesi baya uzak servis ucreti yapabilecek olan varsa eşim asgari ucretle çalişiyor saglik sorunlari var evim yok

 63. Gulsen dedi ki:

  Merhaba ben 10. Sinifta okuyorum derslerim cok iyi babam 10 yildir hayat da degil annem babamdan magduren emeklisi aliyor okul masraflarima yetisemiyor ben iyi bir egitim almak istiyorum bana burs verebilmenisi istiyorum simdiden hepinize tesekkur ediyorum

  1. Yardımsever dedi ki:

   Merhabalar, Mail adresi bırakırsanız iletişime geçeriz. Hiç olmazsa bir sefere mahsus yardımda bulanabiliriz.. Rabbim yardımcınız olsun..

 64. Başak dedi ki:

  İstanbul üniversitesini kazandım okumayı çok istiyorum fakat annem tek başına beni okutacak maddi imkana sahip değil.Yardımcı olabilir misniz bana?

  1. Ahmet dedi ki:

   Mesaj birakiniz

 65. Ayben dedi ki:

  Merhaba sakaryada maliye okuyorum babam hayatta degil ve annem tek emekli maasi ile okutuyor beni yardim edecek olan varsa yolu ile ulasabilir simdiden cok tesekkur ederim

 66. Fatma dedi ki:

  Merhaba ben 12. Sinifa gectim . Koyde yasiyoruz . Fen lisesinde okuyprum babam kitaplarima yetisemiyor . Hayirsever birisi yardim etsin lutfen :)

 67. Abdullah USLU dedi ki:

  Ben emekl POLİS im. 3 çocuk ta okuyor. Büyük kızım LYS Matematik, Türkiye 56.sı Fen 69. OLDU. KURS. OKUL. İLÇE 1. YGS 1072. OLDU. Hacetteoe TIP Okuyacak. Profesör maaşı kadar burs diye yazanlar, Biz asgari ücrete de razıyız.05054842233

 68. Esma dedi ki:

  Selamün aleykum ben istanbul da okuyorum benimle beraber iki kardeşim daha okuyor babam maddi imkansızlıktan dolayı annemin ilaçlarına yetişemiyor bana okulum için yardımcı olursanız annem ve babam ilaçlarını alabilecekler

 69. sedef dedi ki:

  eskisehirde tıp okuyorum köyde yaşadıgımız için kardesim de bu yıl farkli sehirde fen lisesi okuyacak bursa ihtiyacımız var

  1. Ahmet dedi ki:

   Mesaj bırakınız.

 70. emine dedi ki:

  Türk okulunda okuyan suryeli çocuklara bors verilir mi

 71. Anonim dedi ki:

  Merhaba süryelilere bors verilir mi?

 72. Muhammed dedi ki:

  Merhaba bu sene dicle tip fakultesine baslayacagim burs vermek isteyen hayirsever varsa lutfen ulassin…

 73. Abdullah Erarslan dedi ki:

  merhaba ben Kayseriliyim Dokuz Eylül Ünüversitesinde Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim dersane ve barınma giderler için bursa ihtiyacım var yardımcı olur musunuz ?

 74. Hayrettin dedi ki:

  Kızım teog 2 Türkiye birincilerinden toplamda 493 puan aldı. Bursa ihtiyacımız var.

 75. mehmet dedi ki:

  gaziantepte okuyan bayan ögrencılere part time iş ve burs için speederofspeeder@hotmail.com

 76. Şükran Yıldız dedi ki:

  Merhaba izmirde okuyorum. Bu sene kitap masraflarım için bursa ihtiyacım var . Burs vermek isteyen kişiler mail yoluyla ulaşırsa çok sevinirim :)

  1. mehmet dedi ki:

   merhaba tanısalım speederofspeeder hotmailim yazarsın

 77. Şükran Yıldı dedi ki:

  Merhaba izmirde okuyorum. Bu sene kitap masraflarım için bursa ihtiyacım var . Burs vermek isteyen kişiler mail yoluyla ulaşırsa çok sevinirim :)

 78. Esra dedi ki:

  Merhaba ben bursanın önde gelen anadolu liselerinden birinde öğrenim görüyorum. üniversite sınavına hazırlanmak için ek bir desteğe ihtiyacım var. Son umudum sizsiniz.. Lutfen bana ulaşın..

 79. esma dedi ki:

  Meraba ben tıp öğrencisiyim ve babam askeri ücretle 5 öğrenci okutuyor 2 si üniversite yardımcı olmak isteyen bana ulaşabilir mi

 80. Murat dedi ki:

  Bu sene istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesine başlayacağım burs vermek isteyen bi hayırsever varsa lütfen bana ulaşsın

 81. Pelin dedi ki:

  Merhaba. Ben yüksek puanlı bir anadolu lisesinde okuyorum. Derslerim çok iyi, çok başarılıyım. Ancak desteğe ihtiyacım var. Bu sene 12.sınıf öğrencisi oldum ve kaynak kitabı için çok fazla para ödemem gerekir. Lütfen yardım edin…

 82. Ömer Faruk Özyurt dedi ki:

  İnegöl fen lisesinde okuyorum Bursa çok ihtiyacım var durumu iyi olan biri veya bir vakıf yardım edebilir mi? Lütfen 😟😞

 83. İrem dedi ki:

  Ben tıp fakültesi öğrencisiyim şimdi üçüncü sınıf olacağım her tıp öğrenxisinin olduğu gibi benim de ihtiyaçlarım çok ve ailemle kalmıyorum bursada okuyorum burs vermeye gönüllü hayırsever varsa bana ulaşabilir

 84. Mustafa dedi ki:

  Ben sosyal bilimler lisesi öğrencisiyim bursa ihtiyacım var

 85. Mehmet Erdem dedi ki:

  Ingilizce öğretmenliği için burs veren vakıflar neden yok

 86. ibahimsayi@gmail.com dedi ki:

  acil kredi ? temas

 87. Elif Nur dedi ki:

  Selamün aleyküm ben osmaniye de sosyal bilimler lisesi okuyorum. Ve bursa çok ihtiyacım var lütfen yardım edin.
  Tesekkürler.

  1. Yardımsever dedi ki:

   Ve aleyküm selam

 88. Asel dedi ki:

  Merhabalar,
  Ben Gebze Teknik Üniversitesinde önümüzdeki 2017-2018 eğitim öğretim yılında birinci sınıf öğrencisi olacağım.Hazırlık sınıfını bitirdim.Genel olarak burs veren kurumlar Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine burs vermiyorlar.Ve gerçekten bursa ihtiyacım var.Lütfen burs veren kurumlar için söylüyorum üniversitemiz öğrencileri çok başarılı ve çalışkan bizlerinde başvurularını değerlendiremeye alın.Teşekkürler.

 89. Şule dedi ki:

  Ben Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi fen fakültesi biyoteknoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Birinci dönem 2.86 ile ortalama yaparak gitgide daha başarı bir öğrenci oluyorum fakat ne yazık ki okumak zor.Benden sonra 2 kardeşim daha okuyor üstelik. Eğitim masrafları barınılacak yer ve ihtiyaçlar her şey çok zor. Bende sizden yardım bekliyorum. Öyle uzun uzun durumumu anlatıcak değilim de çünkü ailemde olan benim değil bir kız çocuğu olarak kendim geçiniyorum . Sesimizi duyan varsa lütfen yardım etsin.

 90. Yilmaz dedi ki:

  Merhaba benm kizim gaziantepte okumakta ve 6 cocugum da ogrenci. gelirimiz cok kısıtli ilgilenen varsa geri donus bekliyorum tesekkurler.

  1. mehmet dedi ki:

   gaziantepte okuyan kızınız genel bır bılgısını speederofspeeder@hotmail.com a atsın

 91. Hüseyin Güngör dedi ki:

  2 tane çocuğum var. Kendim ♿ biri olarak çocuklarımın geleceği için çok çabaladım. Büyük olan oğlum İlköğretim 4.sınıf a gidiyor. Derslerinden çok başarılı ama ekonomik olarak destek verilmesi durumunda daha iyi bir yerlere vatana millete hayırlı olacağı düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 92. Muhammed dedi ki:

  Mrb ben okan üniversitesi diyaliz bölümünde %50 burslu okuyorum. Bu sene maddi sıkıntılardan dolayı okulu dondura bilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

 93. Sude dedi ki:

  Merhaba bursa teknik üniversitesinde okuyorum bursa ihtiyacım var yardım yapabilecekler mailimden bana ulaşabilirlerse çok sevinirim

 94. Mert dedi ki:

  Merhabalar, ben lise 2.sınıf öğrencisiyim. Biz hepimiz 4 kardeşiz ve babam tornacı annem ev hanımıydı. Geçen ay babamı işten çıkardılar ve bizim herhangi bir desteğimiz yok. Şuan ablam başka bir şehirde üniversite okuyor kardeşim ilkokula gidiyor ve ablam var enistemin baba tarafi bakmiyorlar ablam gille beraber 1 evde kaliyoruz. Gerçekten ananne yada babanne gibi bize bir destek olan olmadığından buralara yazıyorum inanabilirsiniz. Babam ailemize bakmakta çok güçlük çekiyor eğer bu sitede bir gönüllü yardımsever varsa ilgilenen benim sesimi duyan birisi olursa şimdiden çok teşekkürler.

 95. nesrin dedi ki:

  merhabalar kızım 8 sınıf öğrencisi başarılı bir öğrenci burs alabilirmi yardımcı olurmusunuz?

 96. Tahir okul dedi ki:

  Denizlide lise okuyorum Bi yandan calisiyorum aliem den ayriyim tanidiklarim yaninda kaliyorum

 97. fatih dedi ki:

  Kayseride imamhatip lisesine gidiyorum ve burs ihtiyacim var lutfen yardim edin

 98. volkan dedi ki:

  Ankaradakı öğrencilere burs verılır 05425171013

  1. fatih dedi ki:

   Kayserideki ogrencilere veriyormusunuz

  2. sedef dedi ki:

   eskisehirde tıp okuyorum,bana da burs verirmisiniz gerekli evrakları ulastırırım isterseniz

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları