4:37 pm - Cumartesi Mart 25, 2017

Bulutsuz Hava Çalkantısı

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:17 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Bulutsuz hava çalkantısı, bulutsuz hava­da 7-12 km yükseklikte oluşan, uçaklar için tehlikeli düzensiz hava akımlarıdır. Bu tür bir çalkantıya, hızla hareket eden bir hava kütlesinin yavaş hareket etmekte olan baş­ka bir hava kütlesine yakın olduğu bölgeler­de görülen jet akımının çevresinde oluşan rüzgâr hızı gradyanları yol açar.

Çalkantının en şiddetli olduğu bölgeler dağlık araziler­dir. Çalkantıların, erken uyan amacına yönelik olarak hava tahmini yöntemleriyle belirlenmesi oldukça zordur. Mart 1964’te cat-spy (casus kedi) olarak adlandırılan ve bir uçağın 16 km önündeki olası çalkantıyı belirleyen bir radar aygıtı geliştirilmiştir.

Yorum Yazın