9:12 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Bölme Nedir (Mantık)

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:55 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Bölme nedir, bölmenin tanımı

Bir bütünü özelliklerine göre parçaları­na ayırmaktır. Bir bütün içerisinde ele alı­nan birimden kaç tane olduğunu göster­mektir. Sayıları bölmek, okulu sınıflara böl­mek, bir taburu bölüklere, takımlara ayır­mak bir bölmedir.

Bir bölme işleminde üç prensip gözönünde bulundurulmalıdır. Böl­me tek prensibe dayanmamalı, bölme tam olmalı, bölünen terimler birbirine dönüş­türülmemelidir.

Yorum Yazın