6:33 am - Pazar Mart 26, 2017

Boğazlıyan Ayaklanması

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:52 | Sizden Gelenler | 0 Yorum

BOĞAZLIYAN AYAKLANMASI

(İnkılâp Tarihi)

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva- yı Milliye’ye karşı çıkartılan ayaklanmalar­dan biri. 1920 Nisan ayında başlayan ayak­lanmada isyancılar atlı ve yaya birlikleriyle Boğazlıyan, Tokat ve Zile’yi ele geçirdiler.

Üstlerine gönderilen az sayıda ulusal kuv­veti durdularsa da Temmuz ortalarında bu kez daha güçlü birliklerin şevkiyle ayak­lanma bastırıldı. Ayaklanmanın önde ge­lenleri yakalanarak idam edildi.

Yorum Yazın