8:28 am - Pazartesi Mart 27, 2017

Biyogenetik Yasası

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:17 | Sizden Gelenler | 0 Yorum

Biyogenetik Yasası Nedir, Biyogenetik Yasa

Biyogenetik yasa, Ernst Haeckel’in 1866’da önerdiği ve bireyoluşun (ontogenez) soyoluşu (filogenez) izlediğini, başka bir deyişle yumurtanın döllenmesinden baş­layarak erişkin duruma gelinceye değin bireyin geçirdiği gelişme sürecinin, türün evrim sürecindeki aynı evrelerden geçtiğini öne süren varsayım. Evrim olgusunu ya da embriyonun gelişmesini aydınlatmak açısın­dan büyük bir önem taşımayan bu varsa­yım, gene de o dönemde oldukça ilgi görmüş ve etkili olmuştur.

Yorum Yazın