Biyoçeşitliliğin Önemi Nedir Kısaca

Bu yazımızda biyoçeşitliliğin önemi nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Biyoçeşitlilik, canlıların tür ve sayı olarak belli bir bölgede bulunmasıdır. Ekosisteminde hayatına devam eden canlılar cansız varlıklarla uyum halinde kendi habitatlarında hayatlarına devam etmektedir. Canlıların, nesillerini devam ettirebilmeleri için doğal ve beşeri faktörler de ön plana çıkmaktadır.

Biyoçeşitliliğin önemi, canlıların hayatına devam etmesi için önemlidir. Canlıların bir arada uyum içinde olmasında enerji akışı ve besin zinciri önemli bir yere sahiptir. Enerji akışı sayesinde canlıların enerji elde etmesi söz konusudur. Besin zincirinin gerçekleşmesi için biyoçeşitliliğin korunması gerekir. Bunun için de çevre kirliliklerinin ve diğer çevre sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Doğal hayatın korunmasında insanlara önemli görevler düşer.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.