11:23 pm - Perşembe Mart 23, 2017

Bir Dönemin Tarihi Grantha Alfabesi

Cumartesi, 2 Ağustos 2014, 21:40 | Genel | 0 Yorum

Şimdi bahsedeceğimiz Grantha alfabesi, 5. yüzyılda Hindistan’ın güneyinde geliştirilmiş olan ve günümüzde de kullanılan yazı sistemidir. Grantha’nın en eski örnekleri (5-6. yy) Madras yakmlann- daki Pallava Krallığı’ndan kalma bakır lev­halar üstündeki yazılardır. Erken Grantha olarak sınıflandırılan bu yazılara, bakır levhalardan başka taş anıtların üstünde de rastlanır. 7. yüzyıl ortasından 8. yüzyıl sonuna değin kullanılan Orta Grantha ko­nusundaki bilgiler de gene bakır ve taş yazıtlardan edinilmiştir.

9. yüzyıldan 14. yüzyıla değin kullanılan yazı ise, Geçiş Grantha’sı olarak adlandırılır; 14. yüzyıldan sonra çağdaş harfler kullanılmaya başlamış­tır. Günümüzde Grantha’nın “köşeli” Brah­man yazısı ve “yuvarlak” Cayna yazısı olmak üzere iki biçimi vardır. Tulu-Malayalam yazısı Grantha’nın 8. ya da 9. yüzyıldan kalma bir biçimidir. Çağdaş Tamil yazısının da Grantha’dan türemiş olabileceği düşü­nülmekle birlikte, bu kesinlik kazanma­mıştır.

d-granthe

Grantha, başlangıçta yalnızca Sanskrit dili­ni yazıya geçirmek için kullanılıyordu. Ama sonraki biçimleri, Hindistan’ın güneyinde konuşulan bazı Dravid dillerinin yazımında da kullanılmıştır. Soldan sağa doğru yazılan alfabede, beşi ünlü olmak üzere 35 harf vardır.

Yorum Yazın