Binom Açılımı Konu Anlatımı ve Ders Notları

BİNOM AÇILIMI

TANIM

n doğal sayı olmak üzere,

eşitliklerine binom açılımı denir.

sayılarına binom kat sayıları denir.

ifadelerinin her birine terim denir.

ifadesinde kat sayı, xn–1 ile yr terimin çarpanlarıdır.

Kural

(x + y)n açılımında n + 1 tane terim vardır.

(x + y)n açılımında her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin toplamı n sayısına eşittir.

(x + y)n ifadesinin kat sayılarının toplamı x ile y yerine 1 yazılarak,

(1 + 1)n = 2n bulunur.

(x + y)n ifadesinin açılımındaki sabit terimi bulmak için x ile y yerine 0 yazılır.

(x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde baştan r + 1 inci terim:

(x + y)2n nin açılımındaki ortanca terim:

14 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.