Bilgi Toplumu Nedir Kısaca

Aşağıda bilgi toplumu nedir kısaca olarak ele alacağız.

Ekonomisi bilgiye dayalı olan toplumlara bilgi toplumu denmektedir. Bilgi toplumunda üretim ve tüketim bilgi yoluyla olmaktadır. Bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bilgi toplumunun oluşmasını sağlar. Bilgi toplumu üretim toplumudur. Bu üretim bilişim sistemleri sayesinde gerçekleşir.

Bilgi toplumunda ekonomik refah iyi olduğu için sosyal refah da iyi durumda bulunmaktadır. Sosyal bir refahın oluşması ekonomik büyüme ve gelişmeye bağlıdır. Kişi başına düşen milli gelir ekonominin gelişmesi ile ilgilidir. Bilgi toplumunda insani öncelikler bulunmaktadır. Manevi değerler de bilgi toplumunda önemli bir yer tutar. Çünkü milli birlik ve beraberlik, toplumsal huzur ve barış da çok önemlidir. Bilgi toplumlarında cehalete yer yoktur.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.