Beşik Uleması Sistemi Nedir

İslam devletlerinde Kuran ve hadisleri açıklayan ve yorumlayan din bilginlerine “Ulema” adı verilir.

İslam dininin yayılmasıyla birlikte kuran üzerindeki çalışmalar daha da artmıştır ve böylece ulemalara saraylarda yer açılmıştır ve medreselerde ulemalar görev yapmaya başlamıştır ve zamanla ulemalar bir sınıf özelliği taşımaya başlamıştır.

20151201215150_besik-ulemasi14. yüzyıla girilmesiyle birlikte medreselerde görev yapan din adamlarına ulema adı verilmeye başlanmıştır ve bu sınıf git gide kendisini geliştirmiştir ve devletin ileri gelen bir zümresi haline gelmiştir. 17. yüzyılın sonlarına doğru ise ulema sınıfı yozlaşmaya başlamıştır.

Ulema sınıfına ait olan kişilerin çocukları doğduğunda ise o çocuklara da “Beşik uleması” adı veriliyordu. Beşik ulemalığı sistemine göre “Alimin oğlu alimdir.” anlayışı vardı yani her çocuk babasının mesleğine sahip olarak dünyaya geliyordu.

18. yüzyıla gelinmesiyle birlikte ulema sınıfı üyeleri, tüm yeniliklere düşman olmaya  ve bu yeniliklere karşı çıkmaya başlamıştır ve bu sınıfın bu karşıtları 20. yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte ulema sistemi tamamen uygulamadan kaldırılmıştır.

Beşik Uleması Nedir Hakkındaki Yorum ve Bilgilerinizi Sizler de Bizlerle Hemen Paylaşın. 

5 Yorum Yapılmış “Beşik Uleması Sistemi Nedir

Bir Cevap Yazın

Top