8:40 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Ben Merkezli Hikaye Nedir Özellikleri

Cumartesi, 8 Ekim 2016, 0:51 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Ben Merkezli Hikaye Nedir, Ben Merkezli Hikaye Özellikleri

Durum hikâyesine benzer ama kahramanın daha çok kendi ruh durumu ve hayal dünyasını yansıttığı hikâyelere ben merkezli hikâye” adı verilir. Bu hikâyelerde olaylar kahraman anlatıcı bakış açısıyla aktarılır. Hikâyenin ana kahramanı yazardır. Yazar, yaşadığı olayları kendini hikayenin merkezine koyarak, kendisini birey olarak aktarır. Bu hikaye çeşidinde yazar, gözlemlerden ve olaylardan hareket ederek bireysel depresyon ve çıkmazlara yönelir. Bu nedenle bu hikâyelere “bireyi birey olarak inceleyen hikâyeler” de denir. Hikâye karakteri dış dünyayı içinde olduğu ruh durumuna göre algılar ve anlatır. Hikâye kahramanı genellikle hayal dünyasına sığınır. İlk defa batıda ortaya bu tarz hikayenin ilk temsilcisi Franz Kafka’dır.

Ben merkezli öykünün Türk edebiyatında başlatan isim Haldun Taner’dir. Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç de bireyi birey olarak ele alan (ben merkezli) hikâyeleri bulunan yazarlardır.

Yorum Yazın