7:33 am - Pazartesi Mart 27, 2017

Basit Devlet Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:50 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Basit devlet ne demektir kısaca, basit devlet nedir örnekleri

BASİT DEVLET

(Sosyoloji)

Tek bir merkezi otoriteye bağlı devlet­ler için bazı sosyologlar basit devlet sı­fatını kullanmıştır. Toplum içindeki bütün fertler bu merkezi otoriteye bağlıdır. Ba­sit devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, birden fazla siyasî otoriteye bağlanmayı reddeder. Merkezî otorite gücünü anaya­sasından alır.

Basit devletlere örnek ola­rak, Türkiye, Irak, Suriye gösterilebilir. Bu ülkelerde eyaletler olmadığı, için, tek bir merkezi otorite vardır. Fransa, Almanya gi­bi ülkelerde eyalet sistemi olduğu için bir­den fazla merkezi otorite vardır.

Yorum Yazın