11:34 am - Cumartesi Mart 25, 2017

Aynılık İlkesi Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:52 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Aynılık ilkesi nedir, aynılık ilkesi kısaca örnekler

AYNILIK PRENSİBİ (Mantık)

“Bir şey ne ise odur. Her şey ken­disinin aynıdır.” ya da A=A’dır. Şeklin­de ifade edilir. Bu prensip Determinizm prensibine uygundur. Determinizm prensibine göre tabiatta bir düzen var­dır. Aynılık prensibi, düşüncede tutar­lılık sağlar.

Yazı yazdığım kalem bir an kendi kendisinin aynı olmazsa düşün­cede kopukluk sağlar. Bu da insanlar­daki bilgi zincirini koparır. Olaylar hak­kında akıl yürütme bu prensip sayesin­de kolaylaşır. Kendimize olan güveni­mizi artırır.

Yorum Yazın