Avrupa Hun Devleti Avrupa’nın Siyasal Yapısına Hangi Etkileri Yapmıştır Kısaca

Avrupa Hun Devleti Avrupa’nın Siyasal Yapısına Hangi Etkileri Yapmıştır Kısaca hakkında bilgi.

Volaga ve Ural nehirleri arasında yaşayan Hunların buraya gelişi Hun Devleti’nin yıkılması ile birlikte olmuştur. Başlarındaki Balamir’in azmi ve kararlılığıyla batıya doğru ilerlemişler ve Avrupa’ya 375 senesinde ulaşmışlardır.

Hunların nüfusu kalabalıklaştıkça Kavimler Göçü olayı yaklaşmıştır.

Avrupa’ya gelen Hunlar buradaki siyasal yapıyı oldukça etkilemiş ve büyük değişimlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu sebeple bazı tarihçiler Kavimler Göçünü ilk çağın kapanışı orta çağın başlangıcı olarak görür. Çünkü Krallıklar hakimiyetlerini kaybetmiş ve feodalite kabul ettirilmiştir.

Hunların önüne Roma İmparatorluğu da geçememiştir ve Hunlar alabildiğine batıya ilerlemiştir. Roma bu sırada Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 476 senesinde çok uzun ömürlü olamadan Batı Roma yıkılmıştır.

Etnik yapılarda değişim meydana gelmiştir.

Uzun süre Avrupa’da iç karışıklıklar yaşanmıştır.

Günümüzde Avrupalıların kökeninde Hunlar da yer almaktadır.

images (1)

Avrupa Hun Devleti Avrupa’nın Siyasal Yapısına Hangi Etkileri Yapmıştır Maddeler Halinde Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

 

1 yorum

Lale için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.