Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Temmuz 2019

"ygskonuanlatimi" Tarafından Eklenen Konular

Trigonometri 3 Konu Anlatımı ve Ders Notları

TRİGONOMETRİ 3 I. İKİ YAY TOPLAMININ veya FARKININ TRİGONOMETRİK ORANLARI Kural Uyarı Kural olmak üzere, a × sinx + b...

Permütasyon Konu Anlatımı ve Ders Notları

PERMÜTASYON A. SAYMANIN TEMEL KURALI 1. Toplama Kuralı Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin elemanlarının sayısına...

Diziler Konu Anlatımı ve Ders Notları

DİZİLER A. TANIM Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi adı verilir. fonksiyonununda, olduğuna göre, biçiminde yazılabilir....

Olasılık Konu Anlatımı ve Ders Notları

OLASILIK A. OLASILIK TERİMLERİ 1. Deney Bir madeni para atıldığında yazı mı ya da tura mı geleceğini, bir zar atıldığında...

Binom Açılımı Konu Anlatımı ve Ders Notları

BİNOM AÇILIMI TANIM n doğal sayı olmak üzere, eşitliklerine binom açılımı denir. sayılarına binom kat sayıları denir. ifadelerinin her birine...

Türevin Anlamı Konu Anlatımı ve Ders Notları

TÜREVİN ANLAMI A. TÜREVİN FİZİKSEL ANLAMI Bir hareketlinin t saatte kaç km yol aldığı, fonksiyonu ile verilsin. Hareketlinin t anındaki...

Çarpım Sembolü Konu Anlatımı ve Ders Notları

ÇARPIM SEMBOLÜ A. TANIM r ile n birer tam sayı, olmak üzere, terimlerinin çarpımını, biçiminde gösteririz. ifadesi “k eşittir r...

Türev Alma Konu Anlatımı ve Ders Notları

TÜREV ALMA 1. Türevin Tanımı 1 a, b birer reel sayı olmak üzere, fonksiyonu verilmiş olsun. limiti bir reel sayı...

Belirsiz İntegral Konu Anlatımı ve Ders Notları

BELİRSİZ İNTEGRAL A. DİFERANSİYEL KAVRAMI x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. Buna x değişkeninin diferansiyeli denir. Fonksiyondaki değişim...

Grafikler Ders Notları Konu Anlatımı

GRAFİKLER GRAFİKLER y = f(x) fonksiyonunun analitik düzlemdeki (dik koordinat sistemindeki) görüntüsü olan noktalara, fonksiyonun grafiği denir. Eğriyi ortaya koyan...

Matris ve Determinant Konu Anlatımı ve Ders Notları

MATRİS ve DETERMİNANT A. MATRİSİN TANIMI şeklinde, bir cismin elemanlarının sıralı bir tablosuna m ´ n türünde (m tane satır...

Ekstremum Problemleri Ders Notları – Konu Anlatımları

EKSTREMUM PROBLEMLERİ 1. Birinci türevin + dan – ye geçtiği noktada, fonksiyonun yerel maksimum değerini aldığını, 2. Birinci türevin –...

Belirli İntegral Konu Anlatımı ve Ders Notları

BELİRLİ İNTEGRAL A. BELİRLİ İNTEGRAL olmak üzere, ifadesine f(x) fonksiyonunun a dan b ye belirli integrali denir. Belirli integralin eşiti...

Yeni Çağda Avrupa Tarihi Konu Anlatımı – Ders Notları

YENİ ÇAĞ’DA AVRUPA TARİHİ Coğrafi Keşifler Siyasal Nedenler Feodalitenin yıkılmasından sonra Avrupa’da güçlenen krallar, ticari alanda birbiriyle mücadeleye başladılar. Orta...

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Konu Anlatımı – Ders Notları

OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ Osmanlılarda Devlet Anlayışı I. Murat döneminde “devlet yönetiminin hükümdar ve oğullarına ait olduğu” kural haline gelmiştir....

Sonraki Sayfa »