Atomla İlgili Araştırma Yapan Bilim Adamları

Atomla İlgili Araştırma Yapan Bilim Adamları Kimlerdir

Atom, bir maddenin niteliklerini barındıran en ufak parçasıdır. Örnek olarak elimizdeki bir altın parçasını parçalamaya başlasak, ikiye böldüğümüzde elle ettiğimiz şeyler yine altındır. Daha sonra parçalamayı sürdürsek atoma ulaşana dek tekrar altın elde ederiz. Bazı maddelerin yapı taşı ise 1 değil birden fazla atomdan meydana gelir.  Atom üzerinde çalışma yapan bazı bilim insanları hakkında bilgilenelim.

Aristo: onun hipotezlerine göre hava, su, ateş ve toprak maddeyi oluşturabilir. Madde sonsuza kadar parçalarına ayrılabilir ancak bunu adlandırmak lüzumsuzdur.

John Dalton: Dalton’un hipotezlerine göre madde bölünemeyen ufak yuvarlaklardan meydana gelir. Atomlar da bölünemez ve bütün atomlar diğer atomlara benzerdir. Birbirine benzemeyen atomların ise kütlelerinin de farklı olduğunu iddia etmiştir.

Marie Curie: Atomu bölmenin mümkün olamayacağını iddia eden bilim adamlarının hipotezlerini geçersiz kılmıştır. Radyum’u daha küçük parçalara bölmüştür.

Joseph John Thomson: Atomun ve elektron’un artı yüklü olduğunu ispat etmiştir. Ek olarak atomda bulunan elektron ve proton üzerinde çalışmalar yapmıştır.

7 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.