Atın Türklerin Hayatındaki Yeri – Atın Türkler İçin Önemi

Atın Türklerin Hayatındaki Yeri ve Önemi Kısaca

Aşağıdaki metinde Türklerin kurduğu güçlü devletler ve atın önemi hakkında bir yazı verilmiştir:

Türkler atı ulaşım, tarım, savaş kısacası çağın ihtiyacına göre her alanda kullanmışlardır. Eski bir Türk hükümdarı atlarını öldürdüm artık onlar yaşayamaz diyerek toplumun ata verdiği değeri göstermekte. Aynı şekilde milletime at verdim sözleriyle de halkına yaptığı hizmetin büyüklüğünü at ile ölçüyor. Atilla ise “atımın bastığı yerde ot bitmez” sözüyle atı bir ordu anlamında kullanıyor.

Kaşgarlı mahmut eserinde Türklerin at üstünde adeta uçtuklarını söylemiştir bu da o dönemde Türklerin ne kadar ustaca atı kullandıklarını göstermektedir.

Türklerin at sırtındaki meşhurluğu sadece asyada değil gittikleri her yerde bilinmektedir. Milattan önce 2000 yılından bu yana gittikleri her yere at kültürünü de götürmüşlerdir ve hatta binicilikte çok iyi olduklarından diğer milletlere hocalık yapmışlardır.

Eski Türkler orhun yazıtlarındaki bilgilere göre atın derisini, etini , sütünü, gücünü her şeyini kullanan bir milletti. Türklerde büyük, küçük, genç, yaşlı herkes biniciydi. Kaşgarlı Mahmut Türkün kanadının at olduğunu söyleyerek Türklerin dünya üstünde hakimiyet oluşturmaları için atlara ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. Türklerin av törenleri de biniciliğe verdikleri önemin ispatı olarak sunulabilir. Bu törenlerde ziyafetler verilir, at sırtında avlanan yemekler yenilirdi. Koyunlar , kuzular, danalar , develer kesilirdi.

Atın Türkler İçin Önemi Hakkında Kısaca Bilgi Verdik.

10 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.