Atatürk’ün Sosyal Bilimler Alanında Yaptığı Çalışmalar

Atatürk’ün Sosyal Bilimler Alanında Yaptığı Çalışmalar Nelerdir

Atatürk’ün yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin her konuda gelişip kalkınması için sosyal bilimler alanında neler yaptığını söyleyiniz.

Hayatını Türk milletine adayan Atatürk sosyal bilimlerin geliştirilmesi ileri gitmesi için büyük emek vermiştir.Çeşitli kuruluşlar ve kurullar kurarak çalışmaların içinde bulunmuştur.Mustafa Kemalin sosyal bilim alanında yaptığı çalışmalar:

Türk Tarih Kurumu 

1932 senesinde kurulan Türk Tarih Kurumu Atatürk’ün kurulmasına ön ayak olduğu en önemli kurumlardan biridir.Bu kurumu Türklerin tarihinin tam olarak araştırılıp en eski çağlardan beri gerçek yerinin anlaşılması adına Atatürk çok önemsemiştir.Yaşamının son dönemlerine kadar bu kurumun çalışmalarıyla bizzat Atatürk ilgilenmiş pek çok kez kurumun çalışma planlarını kendisi düzenlemiş ve toplantılarda bulunmuştur.

Türk Tarih Kurumu çalışmalarını kurulduğu ilk tarihten itibaren Ankara’daki Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türk Ocağı Halkevleri binasında devam ettirmiştir.Bugünkü binasına ise 1967 yılında taşınmıştır.
Kuruluş amacı Türk ve Türkiye tarihi ile ilgili konuları araştırmak,Türklerin medeniyete olan katkılarını bilimsel olarak ortaya koymak olan Türk Tarih Kurumu,bu yöndeki çalışmalarını halen sürdürmektedir ve gelecekte de sürdürecektir.Çalışmaların sonuçları kongre,bildiri ve belgeler kapsamında yayımlanmaktadır.Bilimsel çalışmalar için kurduğu kütüphanesi Türkiye’nin en zengin kütüphanelerinden biridir.Bu kütüphanede internet erişimiyle dünyanın diğer kütüphanelerine ulaşılabilmekte,bilgisayar ile hizmet verilmektedir.

Türk Dil Çalışmaları

Dil milletin birlik ve beraberliğini sürdürebilmesi için önemlidir.Bunu çok iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk Türk dilinin zengnleşmesi ve sadeleşmesi için çalışmalar ortaya koymuştur.
Türk diline Osmanlı döneminde pek çok Farsça ve Arapça kelime girerek Türk dilini karma bir dil haline getirmiştir.Yöneticiler bu karma dili kullanırken halk yalın Türkçe’yi kullanmıştır.Bu farklılığı ortadan kaldırmak isteyen Atatürk 1932’de,eski adıyla Türk Dilini Tetkik Cemiyeti olan Türk Dil Kurumu’nun kurulması için talimat verdi ve bilim adamlarının da katıldığı bir kurultay oluşturuldu.Kurultayda alınan karar Türk dilinin sadeleştirilmesi,yabancı kelimelerin Türkçe karşılığının bulunması ve Türkçe’nin zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasıydı.Ve bu çalışmalar sayesinde yazı dili ve konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırıldı.

Bu kurumun görevleri Türkçe’nin sadeleştirilmesi,zenginleştirilmesi ve güzelleştirilmesidir.Bu amaçla yürütülen çalışmaların en önemli sonucu 1932’den önce yazı dilinde %35-40 civarında olan Türkçe sözcük kullanma oranının bugün %75-80’lere ulaşmış olmasıdır.Bu sonuç Atatürk’ün dil inkılabının halka mal olduğunun en önemli kanıtıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Bilimler Alanında Yaptığı Çalışmalara Örnekler Vererek Kısaca Bilgi Verdik.

9 Yorum Yapılmış “Atatürk’ün Sosyal Bilimler Alanında Yaptığı Çalışmalar

Bir Cevap Yazın

Top