Atatürk’ün İlke ve İnkılapları Nelerdir

Türk milletinin kurtarıcısı ve ulu önderi olan Mustafa Kemal Atatürk, çıkardığı ilke ve inkılaplar ile Türk milletine can katmıştır ve çağdaş hale getirmeye çalışmıştır.

Atatürk ilkeleri;

  1. Cumhuriyetçilik: Milli egemenliğin hakim olduğu yönetim şeklidir. Halk yöneticilerini kendisi seçer.
  2. Halkçılık: Cumhuriyet yönetim şeklinin olduğu ülkede milleti oluşturan her vatandaş toplumda eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.
  3. Milliyetçilik: Vatandaşların ait oldukları milletin değerlerine sahip çıkma ve onları benimsemesidir.
  4. Laiklik: Din ve devlet işlerinin devlet yönetiminde birbirinden ayrılarak farklı kurumlar tarafından bu işlerin gerçekleştirilmesidir.
  5. Devletçilik: Ülkemizin kısa süre içinde ekonomik olarak kalkınması hedefiyle bireylerin yapamayacağı ekonomik yatırımların devlet aracılığı ile yapılmasıdır.
  6. İnkılapçılık: Bir milletin bünyesinde bulunan siyasi, sosyal, askeri alanlardaki kurumlarda değişime gidilmesine inkılap adı verilir. Bu anlayışı benimseyen ideoloji ise inkılapçılık ilkesidir.

Atatürk İnkılapları;

  1. Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar: Takvim, saat, ölçülerde yapılan değişiklikler, sağlık çalışmaları, şapka kanunu, Türk kadınına haklar verilmesi, kılık kıyafette düzenleme, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi çalışmalardır.
  2. Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar: 1924 anayasasının kabulü, Cumhuriyetin ilan edilmesi, saltanat ve hilafetin kaldırılması ve çok partili hayata geçiş denemeleri gibi çalışmalardır.
  3. Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar: Türk Dil Kurumunun ve Türk Tarih Kurumunun kurulması, millet mekteplerinin açılması, harf devriminin yapılması, medreselerin kapatılması.
  4. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar: Türk ceza kanunu, mecelle kanunun kaldırılması, şeriyye mahkemelerinin kapatılması, Teşkilat-ı Esasiye Kanunun kabul edilmesi, medeni kanunun kabul edilmesi.

Atatürk’ün İlke ve Devrimleri Nelerdir Sorunuza Verdiğimiz Cevaplar Hakkındaki Yorumlarınızı Yorum Bölümünden Hemen Bize Yazabilirsiniz. 

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.