11:16 am - Cuma Mart 24, 2017

Atasözleri ve Deyimlerin Kültürümüzdeki Yeri

Perşembe, 22 Eylül 2016, 19:30 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Atasözleri ve Deyimlerin Kültürümüzdeki Yeri  hakkında bilgi kısaca.

Türk kültüründe atasözleri ve deyimler çok büyük öneme sahiptir. Bunlar genelde ilk manalarında kullanılmazlar, mecaz anlam içerirler. Birden fazla sözcükten oluşmaktadırlar. Bunlar milli kültürümüzün bir parçasıdır ve günlük yaşantımızda sıkça kullanılır. Genellikle didaktiktirler. Yani öğreticidirler ve ders çıkarmamız, nasihat almamız üzerine kuruludurlar. Dilimizin zengin olmasını sağlayan ögelerden biri de atasözleri ve deyimlerimizdir.

Bunlar geçmişten günümüze kadar gelmiş olan sözlerdir ve bir olayı ifade etmektedirler.

Atasözleri bir millete aittir. Tüm milletlerin kültüründe kendi atasözlerine rastlamak mümkündür. Bazı milletlerin atasözleri ise dünya kültürüne mal olmuştur. Örneğin Çin atasözleri böyledir.

atasozleri

Atasözleri ve Deyimlerin Kültür İçindeki Yeri Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

Yorum Yazın