Asurlular Hakkında Bilgi Kısa

Asurlular Hakkında Bilgi Maddeler Halinde, Asurlular Hakkında Bilgi Kısa özet

Asurlular MÖ 3000 ve MÖ 612 yılları arasında kurulmuş olan bir devlettir ve tarihi araştırmalar neticesinde Asurluların 3 kez yıkılıp 3 kez tekrar kurulduğu bilinmektedir. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulan Asurlular günümüz İran topraklarının büyük bir kısmında hüküm sürmüşlerdir. Asur, Khalah ve Ninova şehirleri Asurluların en ünlü şehirlerindendir.

Sami kavmi olan Asurlular öncelikle Arabistanda hüküm sürmüşlerdir ancak zamanla verimli toprakların peşinden giderek Mezopotomya bölgesine yerleşmişlerdir.  Burada bölge halkıyla yakın ilişki içerisinde bulunan Asurlular, yıllarca sürecek medeniyetlerinin kültürel gelişimine katkıda bulundular. Mezopotamyanın dağlık bölgesinde yaşayan Asurluların toprakları verimsizdi. Bu onları savaş ve askeri anlamda gelişmeye yöneltti ve yaptıkları savaşlardan galip ayrılan Asurlular ekonomik anlamda da güçlü bir devlet oldular.

Kültürel anlamda komşularından etkilendikleri görülse de genel anlamda kendilerine has bir kültürleri bulunan Asurluların yaptığı evler, saraylar, kaleler ve bir takım sanat eserleri günümüzde hala değerini korumaktadır. Yaptıkları evlerde büyük bir hol bulunmaktadır ayrıca sarayları da bu evlerin birleşimi gibi bir görünümdedir. Asur kale mimarisinde ise iç ve dış olmak üzere iki kale bulunurdu ve bunların aralarına gözcü kuleleri yerleştirilirdi.

Medler tarafından MÖ 612 yılında yıkılan Asurluların yıkılmasındaki en önemli sebep komşuları ile olan kötü ilişkileriydi.

Asurlular Özellikleri Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

15 yorum

 1. arkadaşlar asurluların özellikleri ni merak eden buraya göz atsın…
  Mezepotamyada kurulan devletlerden bir tanesidir.

  Kurulduğu yer itibariyle Mezepotamyanın kuzey tarafları gösterilir.

  Asurlular M.Ö. 2000 yılından M.Ö.600 yıllarına kadar tam 1400 yıl hüküm sürmüşlerdir.

  Asurluların başkentleri veya merkezleri Ninova’dır.

  Asurlular ticaretle uğraşan bir medeniyetti özellikle bulundukları yerlerin tarıma elverişli olmaması nedeniyle ticaretle uğraşmışlardır.

  Anadolu’ya yazıyı getiren medeniyet Asur medeniyetidir.

  Asur medeniye sömürgesi bir medeniyettir. Hatta Tarihte ilk sömürge devleti olarak bilinirler. Bu anlayış ve ticaretle uğraşmaları nedeni ile Anadoluya’da gelerek burada kültürleri geliştirmişlerdir.

  Kayseri Kültepe’de bulunan bazı kalıntılar Asurlular’a aittir. Bu bölgede Asurlulardan kalma yazılı tabletler bulunmuştur.

  Anadolu’da koloniler kurmuşlardır. Kültepede bu kolonilerden bir tanesidir.

  Asurlular neredeyse tüm Mezepotomyaya hükmeden bir imparatorluk kurmuşlardır.

  Bilinen ilk kütüphaneyi kuran devlet Asurlulardır. Başkentleri Ninova’da kurmuşlardır.

 2. Asurlular MÖ 3000 ve MÖ 612 yılları arasında kurulmuş olan bir devlettir ve tarihi araştırmalar neticesinde Asurluların 3 kez yıkılıp 3 kez tekrar kurulduğu bilinmektedir. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulan Asurlular günümüz İran topraklarının büyük bir kısmında hüküm sürmüşlerdir. Asur, Khalah ve Ninova şehirleri Asurluların en ünlü şehirlerindendir.

  Sami kavmi olan Asurlular öncelikle Arabistanda hüküm sürmüşlerdir ancak zamanla verimli toprakların peşinden giderek Mezopotomya bölgesine yerleşmişlerdir. Burada bölge halkıyla yakın ilişki içerisinde bulunan Asurlular, yıllarca sürecek medeniyetlerinin kültürel gelişimine katkıda bulundular. Mezopotamyanın dağlık bölgesinde yaşayan Asurluların toprakları verimsizdi. Bu onları savaş ve askeri anlamda gelişmeye yöneltti ve yaptıkları savaşlardan galip ayrılan Asurlular ekonomik anlamda da güçlü bir devlet oldular.

  Kültürel anlamda komşularından etkilendikleri görülse de genel anlamda kendilerine has bir kültürleri bulunan Asurluların yaptığı evler, saraylar, kaleler ve bir takım sanat eserleri günümüzde hala değerini korumaktadır. Yaptıkları evlerde büyük bir hol bulunmaktadır ayrıca sarayları da bu evlerin birleşimi gibi bir görünümdedir. Asur kale mimarisinde ise iç ve dış olmak üzere iki kale bulunurdu ve bunların aralarına gözcü kuleleri yerleştirilirdi.

  Medler tarafından MÖ 612 yılında yıkılan Asurluların yıkılmasındaki en önemli sebep komşuları ile olan kötü ilişkileriydi.

 3. Asurlular MÖ 3000 ve MÖ 612 yılları arasında kurulmuş olan bir devlettir ve tarihi araştırmalar neticesinde Asurluların 3 kez yıkılıp 3 kez tekrar kurulduğu bilinmektedir. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulan Asurlular günümüz İran topraklarının büyük bir kısmında hüküm sürmüşlerdir. Asur, Khalah ve Ninova şehirleri Asurluların en ünlü şehirlerindendir.
  Sami kavmi olan Asurlular öncelikle Arabistanda hüküm sürmüşlerdir ancak zamanla verimli toprakların peşinden giderek Mezopotomya bölgesine yerleşmişlerdir. Burada bölge halkıyla yakın ilişki içerisinde bulunan Asurlular, yıllarca sürecek medeniyetlerinin kültürel gelişimine katkıda bulundular. Mezopotamyanın dağlık bölgesinde yaşayan Asurluların toprakları verimsizdi. Bu onları savaş ve askeri anlamda gelişmeye yöneltti ve yaptıkları savaşlardan galip ayrılan Asurlular ekonomik anlamda da güçlü bir devlet oldular.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.