Aşure Gününde Okunacak Dualar

Aşure Gününde Okunacak Dualar ve Anlamı

Bugünün Aşure günü olması sebebiyle sizlerle bugünde okunması hayırlı birkaç dua paylaşacağım. Allah’ın izniyle  bu duaları okur isek bereketli ve kazasız bir yıl geçirmemiz nasip olur.

Şeyh Ebu’l-Beka el ömeri’nin İbn-i ferhun’un”el-mesailül-melfuza” adlı kitabında aşağıda paylaştığım duanın fazileti şöyle anlatılmaktadır; ”Aşure günü her kim bu duadan 7 tane okur ise o yıl vefat etmez, o yıl vefat edecek kimselere ise o duayı okumak nasip edilmez.”

”Sübhanallahi milelmizani ve müntehalılmi vemeblegarrida vezinetelarşi lamelcae velamenca minallahi illa ileyhi. sübhanallahi adedeşşefi velvatri ve adede kelimatillahittammeti küllihe.eselükessalamete birahmetike ya erhamerrahimin. vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazıym, ve huve Hasbi veniğmel Vekil. Niğmel Mevla veniğmen nasir.vessallallahu vesseleme ala Hayri halkıhi muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain.”

Manası :

Allah bize yeter, O ne güzel vekil, O ne güzel Bir İlah’dır, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Yarattığın teraziler kadar, Verdiğin ilmin son noktası kadar, Rızan kadar gökteki güzellikler kadar seni anarım, Bütün kurtuluşlar ve çıkışlar yalnız sendedir. Kainatta yarattığın bütün tekler ve çiftler kadar senin noksansız isimlerin kadar, senin bütün eksiklerden uzak olduğunu ilan ederiz. Bütün isimlerin hürmetine senden selamet isteriz. Ey merhametlerin en merhametlisi.. Kuvvet ve güç yalnız sanadır. Sen bize yetersin. Sen ne güzel mevlasın.. En ulu kulun Muhammed’e binlerce selam olsun.

Muharrem Ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü oldukça hayırlı ve mübarek bir gündür. Bu nedenle o gün kişi hal ve hareketlerine dikkat etmeli o güne hürmet göstermelidir. Gökyüzünün sahibi olan melekler bu günün kıymetini en çok bilenlerdir.

Peygamber Efendimiz konuyla ilgili şöyle buyurdular;

“İbrahim (a.s) Aşure günü dünyaya gelmiş ve yine Aşure günü vefat etmekten Yüce Allah onu kurtarmıştır. Aynı zamanda Allah O’na hak yolunu yine Aşure Günü öğretmiştir.”

Aşure günü aynı zamanda Cebrail (a.s), Mikail (a.s) ve İsrafil (a.s) ’ın, Arş ve Kürs, Gökler, yer ve Cennet o gün yaratılmıştır. Cennetteki Tuba Ağacı Aşure Günü dikilen bir ağaçtır. Bu demek oluyor ki Aşure günü oldukça hayırlı, uğurlu ve bereketli bir gündür.

Aşure Günü yapılması faziletli ibadetlerden bir diğer namaz kılmaktır.

İbn-i Abbas’tan bu ibadetle ilişkili şöyle söylemiştir:

“ Her kim aşure günü 4 rekat namaz eda eder ve bu namazın tüm rekatlarında Fatiha’nın ardından 50 tane İhlas Sûresi okursa, Allah’ın izni ile bu kişinin eski ve yeni 50 senenin günahları affedilir ve yüce kişilerim girdiği cennette ona da nurdan bir yer verilir.”

Aşure gecesini ibadetlerle değerlendirmek Allah katında sevilen davranışlardır.

Aşure Günü Okunması Gereken Hayırlı Dualar

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Sübhânellâhi mil’el miyzâni ve müntehel ılmi ve meblağar rıdâ ve ziyneten lâ melce-e ve lâ mence-e minellâhi illâ ileyhi. Sübânellâhi adedeş şef’ı vel vetri ve adede kelimâtit-tâmmâti bi rahmetihî esteğıysü lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve hüve hasbî ve ni’mel vekiylü ve ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr. Ve sallellâhu alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halkıhî ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeıyn.”

Peygamber Efendimizin yukarıda paylaştığım dua hakkında şöyle söylemişlerdir;

“Muharrem Ayı’nın ilk günü ve onuncu günü olan Aşure günü sabah üç kez bu duayı her kim okur ise Cenab-ı Hak girilen yılın Muharrem Ayı’na kadar bu kişi kötülüklerden gözetir.”

Yine Aşure Günü okunması Hayırlı Bir Duası

“Allahumme mâ amiltü min amelin fî hâzihis-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve lem tenhehû, ve hamilte annî ve afevte ba’de kudratike alâ ukûbetî ve deavtenî ilet-tevbeti ba’de cür’etî alâ ma’sıyyetike, Allahümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî, ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve’adtenî aleyhis-sevâbe, fetekabbelhü minnî velâ takta’ racâî minke yâ kerîmü.”

Bu duanın manası;

“Allah’ım bu yılda işlediğim ve beni men ettiğin ancak benim yaptığım, senin hoşnut olmadığın ve şeyler yapmışsan beni affet. Benim yapmam gereken vazifelerimi yapmadığım için beni affettin ve benden tövbe etmemi istedin, günahlarımdan dolayı benim tövbemi kabul ettin. Allah’ım Sana tövbe ederim, Senden af dilerim. Beni affet, senin razı olduğun işleri yapmış isem bana sevap ver. Umudum sonsuzdur. Senden kesme Cömertlerin cömerdi Allahım.”

Peygamberimiz’in Aşure günü ile ilgili Buyurdukları;

Peygamber Efendimizin dile getirdiği bir hadis-i şerif şunu anlatıyor; ”Aşure günü kim bir gün oruç tutarsa Cennet’in altıncı katıyla şereflendirilir.”

Peygamber Efendimizin bu konudaki bir diğer hadisi ise şöyledir; ”Aşure günü her kim bir tane İhlâs Sûresi okursa, Cenab-ı Hak o kimseye şefkatiyle muamele eder.”

Aşurenin kelime anlamı, “nurlu bir hayat sürmektir”

Aşure Gününü oruçlu geçirmek en hayırlı ibadetlerdendir. Ayrıca o gün oruç tutan kişiler Peygamber Efendimizinde sünnetini yerine getirmiş olur.

Peygamber Efendimiz konuyla ilgili şöyle demişlerdir;

” Her kim Aşure günü bir kişiye iftar yaptırırsa, tüm Ümmet-i Muhammedi iftar yaptırmış gibi sevap alır”.

Aşure günü çok hayırlı ve mübarek bir gündür. Onun için bugün elinizden gelen tüm ibadetleri ve iyilikleri yapın. Her kim aşure günü oruç tutar ise, Allah katında görevde olan melekler, nebiler, peygamberler, şehitler ve salihlerin sevabı kadar sevap kazanır.

Aşure günü öyle bir gündür ki biz onu dört gözle beklemeliyiz. Çünkü Aşure günü geçmiş peygamberlerimizin bayramıdır. Bizde bugünü en iyi şekilde geçirmeli, oruçlar tutmalı, namazlar kılmalıyız.

Aşure günü oruç tutan yahudilerle ayırt edilmemiz amacıyla bize aşure gününden bir gün öncesini veya bir gün sonrasını da aşure günü orucumuza eklememiz emredilmiştir.

Aşure Günü Okunacak Dua  Aşure Gününde Okunacak Dualar

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.