Arşivcilik Bölümü Nedir Tanıtımı

 

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve Arşivcilik bölümünü seçmeyi düşünen adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Arşivcilik Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler :

Arşivcilik Bölümü Tanıtımı:

Yazılı veya görsel dökümanların korunmasını sağlayarak, istenildiği zaman ve istenildiği şekilde ilgili kişilere verilmesini amaçlayan bir bölümdür. Mezunlar Devlet Arşiv Genel Müdürlüğü arşivinde, Cumhuriyet Dönemi Arşivinde, gazete, ve hastane arşivlerinde, kütüphanelerde çalışabilirler. Yabancı dil bilmek mezunların ücret düzeyini büyük ölçüde etkiler. Meslek eğitimi görmüş arşivci sayısı çok fazla olmadığından iş bulma imkânı bugün ve yakın gelecek için elverişlidir.

Programın Amacı: Arşivcilik programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Arşivcilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılda kütüphanecilik programında okutulan dersler aldırılır. Daha sonra belge ve belge bilim, kataloglama ve sınıflama, bilgisayar gibi dersler verilir. Ayrıca öğrenciler çeşitli arşivlerde uygulama yaparlar.

Gereken Nitelikler: Arşivcilik programında okumak isteyen öğrencilerin, sosyal bilimlere ve özellikle tarihe ilgili, sözel düşünme ve analiz yeteneği ile belleği güçlü kimseler olmaları ve bir yabancı di l bilmeleri eğitimde başarılarını artırır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları da gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Arşivcilik programını bitirenlere “Arşivci” ünvanı verilir. Arşivci, arşive gelen kitap, belge ve malzemenin tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin sağlanması gibi işleri yapar.

Çalışma Alanları: Arşivciler, devlet arşivlerinde, askeri arşivlerde, özel kuruluşların arşiv ölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

Arşivcilik Nedir, Arşivcilik Ne İş Yapar, Arşivcilik Maaşları, Arşivcilik İş İmkanları, Arşivcilik İş Çalışma Alanları, Arşivcilik Mesleği Hakkında Bilgiler, Arşivcilik Bölümünün Geleceği, Arşivcilik Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Arşivcilik Bölümü Tercih Edilir mi, Arşivcilik Tanıtımı, Arşivcilik Kazanç Durumu ve İş Olanakları, Meslek Rehberi, Arşivcilik Mezunları Ne İş Yaparlar , Arşivcilik Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, Arşivcilik İş Bulma Durumu

> Arşivcilik Bölümü Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz

9 yorum

  1. 2 yıllık myo muhasebe mezunuyum aöften 4ü tamamlamak için iktisat okuyorum ama belediyenin arşiv biriminde taşeron firma altında çalışıyorum ve arşiv işinde illerleye bilmem için ne gibi eğtimleri veya sertifikalrını almam gerekli yardımlarınız için teşekkürler

  2. arkadaşlar bizi meb değil daniştay sokağa atti cfcnkfc yargiya kimse hfckmedemiyor omazan bizim icinde dava acsinda samimiyetine gfcveneyim bu kadar kişinin vebalini ahini aldilar cokmu gfczel oldu işşizler ordusu yaptilar

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.