1:43 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Arkeozoik Devri

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:52 | Haber | 0 Yorum

Arkeozoik zamanı devri hakkında bilgi

En eski canlılar devrine denir. Antekambriyene verilen eski bir addır. Tabakaları arasında bulunan hayvan kalıntılarının kesin olarak ne oldukları tayin edilememiştir. Arkeyen adı da verilir.

Arkeyen katmanları özellikle gnays, mi­kaşist ve granitten meydana gelmiştir. Şid­detle kıvrılmış haldedir ve ortalama (median) eğimleri 60-70°’ye varır. Arkeyen kat­manları kıvrılmış durumda olmasaydı, aşa­ğı yukarı bütün yeryüzünü kaplayabilirdi.

Arkeozoik dönem 3500-800 milyon yıl boyunca uzanır. Katmanları arasında bazı mantar ve yosun izlerine rastlanmıştır.

Yorum Yazın