12:14 pm - Cumartesi Mart 25, 2017

Antiklinal Nedir Coğrafya

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:51 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Antiklinal ne demektir, Antiklinal nedir kısaca coğrafya

Tektonik kuvvetlerle kıvrılmış olan çökelsel tabakaların konkavlıkları aşağıya ba­kan kısmıdır. Tersi senklinaldir.

Bir antiklinalde eksen, eklem veya yan­lar ayırt edilir. Antiklinaller dik veya simet­rik, eğik, devrik, yatık, hatta geriye dönük olabilir. Her antiklinalin iki tarafında birer senklinal bulunur. Antiklinalin ekseni düz olmayıp dalgalıdır, alçalma ve yükselme­ler gösterir.

Yorum Yazın