5:49 am - Pazar Mart 26, 2017

Amfoterik Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:26 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Amfoterik Nedir

Amfoterlik, kimyada, bir maddenin hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girebilme özelliğidir. Amfoter maddeler, bazlar karşı­sında asit gibi davranarak proton verir ya da elektron çifti alır, asitler karşısında ise baz gibi davranarak proton alır ya da elektron çifti verir. Örneğin su amfoter bir madde­dir. Bir baz olan amonyak ile bir asit olan hidrojen klorürün suda çözünmeleri

h2o+hci ^ h3o++cr

h2o+nh3 nh4++oh-

denklemleriyle gösterilebilir. Birinci tepki­mede su, hidrojen klorürden bir proton alarak hidronyum iyonu (H30+) oluşturur­ken, ikinci tepkimede amonyağa bir proton vererek hidroksil iyonuna (ÖH~) dönüşür. Çinko, alüminyum, krom, kurşun ve kala­yın hidroksitleri ile amonyak da amfoter maddelerdir.

Yorum Yazın