12:38 am - Çarşamba Mart 29, 2017

Amasya Genelgesinin Maddeleri Nelerdir?

Cumartesi, 17 Eylül 2016, 12:12 | Güncel | 0 Yorum

indir-1Amasya Genelgesi Türk ve Dünya tarihinde önemli bir genelgedir çünkü bu genelge milli mücadelenin bir göstergesi olma niteliğini taşımaktadır.

Amasya Genelgesinin Maddeleri:

1- Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir: Milli mücadelenin vatanın bütünlüğü için gerekli olduğu ve bölgesel savunmaların yeterli olmayacağı ifade edilmiştir.

2- İstanbul hükümeti görevlerini yapamamaktadır. Bu durum milletimizi yok saymaktır: İstanbul Hükümetinin Türk milletini korumadığı ve temsil etmediği ifade edilerek bu hükümete karşı güvensizlik bir kez daha dile getirilmiştir.

3- Vatanın bütünlüğünü, vatanın bağımsızlığı yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır: Bu maddede kurtuluş savaşının yöntemi ve amacı ifade edilirken aynı zamanda milli mücadele sürecinin demokratik yöntemlerle sürdürüleceği vurgulanmıştır.

4- Milletin haklarını korumak için tüm etki ve denetimden uzak olan bir milli kurul oluşturulmalıdır: Bu madde ile birlikte Erzurum Kongresi sırasında ilk defa bölgesel bir kurul olan temsil heyeti kurulmuştur.

5- Anadolu’nun her yönden güvenli ili olan Sivas’ta kongre yapılacaktır: Bu madde ile ülkedeki bölgesel direniş örgütlerinin bir merkezde toplanması sağlanmıştır.

6- Sivas kongresi için tüm illerden halkın güvendiği üç delege Sivas’a gelecektir: Bu madde ile delegelerin kişisellikten uzak olması sağlanmıştır.

7- Sivas Kongresine katılacak olan delegeler Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler tarafında oy ile seçilecektir: Bu madde ile yerel iradelerin hakimiyeti ön plana çıkarılmıştır.

8- Askeri ve sivil teşkilatlar dağıtılmayacak, yönetimleri devredilmeyecek ve silahlar düşman devletlere teslim edilmeyecek: Bu madde ile gerekli durumlarda silahlı mücadeleye girilebileceğinin, yapılacak direnişlerin top yekün mücadele olacağının altı çizilmiştir.

Amasya Genelgesinin Maddeleri ve Yorumları Konusundaki Görüşlerinizi Yorum Alanından Hemen Bizimle Paylaşın. 

Yorum Yazın