11:46 am - Cumartesi Mart 25, 2017

Alt Çeken ve Çeken Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:30 | Sizden Gelenler | 0 Yorum

Çeken ve alt çeken nedir hakkında bilgi

Çeken ve alt çeken, dominant ve subdominant olarak da bilinir, müzikte beş tam ses ile iki yarım sesten oluşan diyatonik (yedi notalı) dizinin sırasıyla beşinci ve dördüncü notası (örn. do majör dizisindeki sol ve fa). Tonik (tonaliteye adını veren nota) ile arasındaki güçlü ilişki nedeniyle çeken, 17-19. yüzyıl Batı müziği tonalitesinde çok büyük önem taşımıştır.

Çeken nota üzerine kurulan akorlar, tonik nota üzerine kurulan bir akora çözülme eğilimindedir. Bir tonalite ile bu tonalitenin çekeni üzerine kurulan bir tonalite arasında da çok güçlü bir ilişki vardır. Çeken ile tonik nota arasındaki bu ilişkiden sonat gibi müzik biçimlerinde yararlanılmıştır. Çeken, tonik notanın beş aralık üstünde, altçeken ise tonik notanın beş aralık altında yer alır.

Yorum Yazın