9:42 pm - Cumartesi Şubat 25, 2017

Alisiklik bileşikler

Pazartesi, 25 Mart 2013, 11:03 | Güncel | 0 Yorum

Alisiklik bileşikler hakkında bilgi, Alisiklik bileşikler nedir

Alisiklik bileşikler, karbosiklik bileşikler olarak da bilinir, kimyada, üç ya da daha çok karbon atomunun halka oluşturacak biçimde birbirine bağlandığı organik bileşik­ler sınıfı. Bitişik atom çiftleri arasındaki bağların tümü iki elektron içeren tekli bağ olabileceği gibi, bir bölümü dört elektronlu çift bağ ya da altı elektronlu üçlü bağ da olabilir. Ancak, bir tekli ve bir çift bağın sırayla birbirini izlediği altı birimli halkalar, aromatik bileşikler olarak adlandırılan bir başka önemli grubun üyeleridir. Bu grupta­ki bileşikler, kimyasal tepkimelerdeki deği­şik davranış özellikleriyle alisiklik bileşikler­den ayrılır. Halkalarında üç ya da dört karbon atomu bulunan alisiklik bileşikler, halkaları daha büyük olan bileşiklerden daha kararsızdır; çünkü yan yana iki ortaklaşım bağı arasındaki açı, bileşiğin halkalı yapısını koruyabilmesi için gerekenden da­ha küçüktür. Büyük halkalarda ise bağlar arasındaki bütün açılar, halkanın kopmadan kalması için en uygun değerdedir (yaklaşık 109, 5°); bunun sonucu olarak halkadaki bütün atomlar aynı düzlemde yer almaz. Çift ve üçlü bağların oluşturduğu açılara ilişkin bu tür kısıtlamalar, böyle bağları içeren alisiklik bileşiklerin kararlılığını etkiler.

 2017 YGS Soruları ve Yorumlar İçin Tıkla

Yorum Yazın