1:58 pm - Perşembe Mart 30, 2017

Alifatik bileşikler nedir

Pazartesi, 25 Mart 2013, 10:57 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Alifatik bileşikler nedir ?

Alifatik bileşikler, atomların bir halka oluşturacak biçimde birbirine bağlanmadığı organik bileşikler. Organik moleküllerin en büyük yapısal gruplarından biridir. Alkanlar, alkenler, alkinler ve bu bileşiklerdeki bir ya da daha çok sayıda hidrojen atomu­nun yerine başka element atomlarının ya da atom gruplarının geçmesiyle türeyen mad­deler bu gruba girer.

Yorum Yazın