Alifatik bileşikler nedir

Alifatik bileşikler nedir ?

Alifatik bileşikler, atomların bir halka oluşturacak biçimde birbirine bağlanmadığı organik bileşikler. Organik moleküllerin en büyük yapısal gruplarından biridir. Alkanlar, alkenler, alkinler ve bu bileşiklerdeki bir ya da daha çok sayıda hidrojen atomu­nun yerine başka element atomlarının ya da atom gruplarının geçmesiyle türeyen mad­deler bu gruba girer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.