Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Mart 2018

Ali Kuşçu Hayatı ve Eserleri

Ali kuşçu hayatı kısaca, ali kuşçu hayatı özet, ali kuşçu kısaca özeti konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

Ali Kuşçu, Türk-İslam dünyasında önemli bir astronomi bilginidir ve 1400 senesinde Semerkant’ta gözlerini dünyaya açmıştır. Ali Kuşçu’nun babası, Uluğ Bey’in kuşçusu olduğundan dolayı “kuşçu” takma adı verilmiştir.

Ali Kuşçu, küçük yaşlarda matematik ve astronomi bilimleri ile ilgilenmeye başlamıştır ve böylece o dönemin en iyi eğitimcilerden bu alanlarda eğitimler almıştır. Uluğ Bey’in yardımcılığını yapan Ali Kuşçu aynı zamanda rasathane müdürlüğü görevlerinde de yer almıştır. Fatih’in daveti üzerine İstanbul’a gelen Ali Kuşçu, Osmanlı-Akkoyunlu sınır bölgesinde büyük bir ilgi ile karşılandı ve sonrasında Ayasofya Medresesinde müderrislik yaptı. Hayatı boyunca ise müderrislik görevini kutsal bir görev olarak gördü.

Ali Kuşçu, İstanbul medreselerinde ders vermeye başladığında astronomi ve matematik alanında kendisini iyiden iyiye geliştirmeye başladı. Sonunda ise 16 Aralık 1474 gününde İstanbul’da hayat gözlerini yumdu.

Ali Kuşçu eserleri;

Ali Kuşçunun Astronomi Türündeki  Eserleri

Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey

Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li’l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid)

Risâle fî Asli’l-HâricYumkin fî’s-Sufliyyeyn

Şerh ‘ale’t-Tuhfeti’ş-Şâhiyye fî’l-Hey’e

Risâle der ‘İlm-i Hey’e

El-Fethiyye fî ‘İlmi’l-Hey’e

Risâle fî Halli Eşkâli’l-Kamer

Ali Kuşçunun Matematik Eserleri:

er-Risâletu’l-Muhammediyye fî’l-Hisâb

Risâle der ‘İlm-i Hisâb

Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:

eş-Şerhu’l-Cedîd ‘ale’t-Tecrîd

Hâşiye ‘ale’t-Telvîh

Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:

et-Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye

Ali Kuşçunun Dil ve Belagat Eserleri:

Şerhu’r-Risâleti’l-Vad‘iyye

el-İfsâh

el-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir

Şerhu’ş-Şâfiye

Risâle fî Beyâni Vad‘i’l-Mufredât

Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-Ta‘rîf

Risâle mâ Ene Kultu

Risâle fî’l-Hamd

Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî

Risâle fî Bahsi’l-Mufred

Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân

Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân

Ali Kuşçu Hayatı ve Eserleri Kısaca, Ali Kuşçu Hayatı Hakkında Bilgi Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Elmina dedi ki:

    Cok guzel super bir sey

Yorum Yaz

e okul