8:32 pm - Çarşamba Mart 22, 2017

Aldehit Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:55 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Aldehit ne demek, aldehit nedir kısaca

Karbonil grubunun baş bağların­dan birinin hidrojenle diğerinin de hidrojen veya alkil grubuyla doyurul­masından oluşan bileşiklere aldehit denir. Aldehitler karbonil grubu molekülün ucunda bulunur. Adlandırmada kar­bon atomlarını numaralamaya bu uç­tan başlanır.

Özel adlandırmada al­dehitler kendilerine tekabül eden al­kolün adının sonundaki -ik eki kaldı­rılarak yerine -aldehit ekinin getiril­mesiyle adlandırılırlar. LUPAC siste­minde aldehitler yapılarındaki karbon sayısına eş karbon bulunduran hidrokarbonların adının sonuna -al eki getirilerek adlandırılırlar. Genel for­mülleri R—Ç = 0 biçimindedir.

Yorum Yazın