7:45 pm - Perşembe Mart 23, 2017

Aktüalizm Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:55 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Aktüalizm ne demek anlamı açıklaması, aktüalizm nedir kısaca

Aktüalizm (Coğrafya)

Yerkabuğu gelişiminin, bugünkü kuv­vet ve olaylarla açıklanabileceğini ileri sü­ren bir jeolojik görüş. Bu görüş K.A.V. Hoff tarafından ortaya atılmış, Ch. Lyell tarafın­dan tamamlanmıştır.

Aktüalizm, geçmiş jeoloji devirlerindeki olayların, bugünkülerden ayrı olmadığı­nı, yer şekillerindeki değişikliklerin, birden­bire değil, tam tersine çeşitli aşamalar, ta­şınmalar, birikmeler şeklinde ağır ağır ge­liştiğini savunur.

Aktüalizmin gerçeğe tamamen uyma­dığı zamanla görülmüştür. E.Kaiser, jeo­lojik devirlerde bir takım kütlelerin mey­dana gelmesine sebep olan bazı şartların, bugünkülerden ayrı olduğunu ortaya koy­muştur. Jeolojik devirlerde çok oynak, şid­detli tektonik ve volkanizma olaylarının gerçekleştiği isbatlanmıştır.

Bugün bir dogma olmaktan çıkmış bu­lunan aktüalizm, ancak metod bakımından faydalanılabilecek bir düşünce olarak kal­mıştır.

Yorum Yazın