11:10 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Akarsuda Yaşayan Canlılar Nelerdir

Pazartesi, 19 Eylül 2016, 19:40 | 2 Yıllıklar | 0 Yorum

Bu sayfamızda akarsu ekosisteminde yaşayan canlıların adları hakkında bilgi vererek akarsuda yaşayan canlılar nelerdir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Akarsularda yaşayan canlılar ekosistemin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Akarsuların bir kısmı yer altına sızarken bir kısmı da deniz ve okyanuslara karışmaktadır. Bunlardan yer altına sızanlar akiferleri, deniz ve okyanuslara karışanlar ise bu kaynakları beslemektedir.

Bir akarsuyun sahip olmuş olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler, o akarsularda yaşayan canlı tipi ve sayısını da doğrudan etkilemektedir. Örneğin çağlayanların bulunduğu ve eğim kesintilerinin olduğu akarsularda yaşayan canlı türü ve sayısı oldukça azdır. Eğimin fazla olduğu ve alüvyal malzeme taşıyan akarsularda da bulanık bir görünüm hakimdir. Bulanık suda yaşayan canlı sayısı ve türü de fazla olmayacaktır.

Akarsularının eğiminin fazla olduğu yerlerde akış hızı da çoktur. Bu bölgelerde kimi böcekler ile alabalıklara rastlamak mümkündür. Eğimin azaldığı orta bölgede ise canlı türlerinin arttığı görülmektedir. Yine eğimin az olduğu bölgelerde planktonların arttığı saptanmıştır. Akarsularda

Bunun dışında akarsularda deniz biyomları ve tatlı su biyomlarına rastlanmaktadır.

Akarsularda Hangi Canlılar Yaşamaktadır Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Yorum Yazın