8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş Cevapları Top Yayınları 109

8. Sınıf İnkılap Tarihi Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 109 7. Ünite Atatürk’ten Sonra Türkiye İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu etkinlik sayesinde çok partili hayata geçiş nedenlerini ve çok partili siyasal yaşamın önemini kendiniz araştırarak ve kavrayarak öğreneceksiniz.

ÇOK PARTİLİ SİYASAL YAŞAMA GEÇİŞ

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 109 Cevabı

A. Çok partili siyasal hayata geçişin önemini, Atatürk’ün aşağıdaki görüşleri doğrultusunda boş bırakılan yere yazınız.

“Milli egemenlik esasına göre idare edilen medeni devletlerde kabul edilen ve geçerli olan esas; milletin genel isteklerini en çok temsil eden ve bu isteklerin bağlı olduğu menfaat ve gerekleri, en yüksek kudretle ve yetki ile yapabilecek siyasi grubun, devlet işlerinin idaresini üzerine alması ve bu sorumluluğu en yüksek liderinin omuzuna bırakması prensibinden ibarettir. Kural ve yöntem olarak milletin çoğunluğunu temsil eden ve özel amacı belli olan parti, hükûmeti kurma sorumluluğunu üzerine alır ve kendi amaç ve ilkelerini memlekette uygular…”
(Genelkurmay Bşk., 1998a: 123)

  • Cevap: Türkiye tarihinde birçok kez çok partili döneme geçiş denemeleri yapılmıştır. Birçok deneme ardından bu hedefe ulaşılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi çok partili sistem oldukça önemlidir çünkü çok partili hayat sayesinde iktidara milletin itseklerini en fazla göz önünde bulunduran ve karşılayan bir partinin gelebilmesi için millete seçim hakkı verilmesi gerekiyordu bu nedenle de çok partili sistem millete karar imkanı sunmuştur.

B. Türkiye’de çok partili hayata geçişi hızlandıran uluslararası etkenlerin neler olduğunu aşağıdaki bölüme yazınız.

  • Cevap: Türkiye’de çok partili hayata geçişi hızlandıran en büyük etken egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesi olmuştur. Millet iradesinin hakim olduğu bir devlet yönetim biçiminde aynı zamanda millete kendi partisini seçme hakkı verilmesi kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.