Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Ocak 2018

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı İnsana Saygı Cevapları Başak Yayınları 130 131 132 133 134 135 136

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 3. Tema İnsana Saygı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Her insan değerlidir ve her insan farklılıkları ile farkındalık göstermektedir. Bu çalışma metninde her insanın birbirine karşı saygılı olmasının gerekliliklerini öğreneceksiniz.

İNSANA SAYGI

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 130 Cevabı

a) Bu etkinlikte tahtadaki anahtar sözcüklerden yola çıkarak grup arkadaşlarımızla birlikte bir konuşma taslağı hazırlayalım.

NOT: Bu çalışmayı, herhangi birinizin çalışma kitabında yapabilirsiniz.

b) Anahtar sözcükleri, grup arkadaşlarımızla tartışarak konuşmamızın ana fikrini ve bu ana fikri destekleyen yardımcı fikirleri belirleyelim ve aşağıdaki şemaya yerleştirelim.

Konuşmanın ana fikri

 • Cevap: İnsana; durum ve şartlar ne olursa olsun öncelikle insan olduğu için değer verilmelidir.

Yardımcı fikri 1

 • Cevap: Açlık ve savaş gibi olay ve olgular insanların en çok desteğe ihtiyaç olduğu zamanlardır.

Yardımcı fikri 2

 • Cevap: İnsanlar sevdiklerinden ölüm ve benzeri nedenler ile ayrıldıklarında desteğe ihtiyaç duyarlar.

Yardımcı fikri 3

 • Cevap: Göçler, insanların alışmış oldukları yaşam düzenlerinden kopmalarına ve psikolojik bir bunalıma girmelerine neden olabilir.

Yardımcı fikri 4

 • Cevap: Savaş, açlık ve göç gibi olumsuz nedenlerden en fazla çocuklar etkilenmektedir.

c) Bu aşamadan sonra ise konuşmamızı oluşturan düşünceleri sırasıyla sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • CevapHer insanın hayat şartları aynı düzeyde olmaz. Dünya üzerinde savaş, açlık ve göç gibi olgular olduğu sürece dünyanın bir yerlerinde insanlar mutlu ve rahat iken bazı yerlerinde ise insanlar çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışabilirler. İnsana değer vermek önemlidir; çünkü insan; dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın insan olduğundan ötürü her canlı gibi değer görmeyi ve sevilmeyi hak etmektedir.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 131 Cevabı

“Utanç duvarı”, II. Dünya Savaşı sonrasında, Almanya’da Berlin kentini, Doğu Berlin – Batı Berlin olarak ikiye bölen ve aileleri, arkadaşları, dostları birbirinden ayıran bir duvardır. Berlin duvarı da denilen bu sınır duvarı, uzun yıllar “utanç duvarı” olarak anılmıştır.

Okulunuzu yoldan ve çevredeki diğer binalardan ayıran duvarı düşünelim şimdi. Buna da “utanç duvarı” denilebilir mi? Açıklayalım.

 • Cevap: Evet denebilir. Çünkü biz de okula gittiğimizde ailemizden ayrılmış oluyoruz.

3. ETKİNLİK

Şair, “Ölüm bin kez bizimle / Nötrona atoma gerek yok” dizelerinde dünya tarihindeki önemli bir olaya gönderim yapmaktadır. Bu olay atom bombasıyla ilgilidir. Bu olayın insanlığa nasıl zararlar verdiğini araştırıp, bu konuda öğrendiklerimizi yazalım.

 • Cevap: Atom bombası tüm insanlığa zarar vermiştir. İnsanlar büyük hastalıklara kapılmıştır ve bir çok arazi tarım yapılamaz yani çorak hale gelmiştir.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Şiirde geçen doğulu-batılı, oralı-buralı, ayrı-gayrı, siyah-beyaz İkililerinin şiir içinde kazandığı anlam ilişkilerini kavrayalım.

Bir gün güneş doğmayacak, Doğulu batılı yok.

 • Bu dizelerde güneşin doğması ile doğu-batı arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: güneş doğudan doğar batıdan batar.

Gece gündüz olmayacak, İnsanın siyahı beyazı yok.

 • Bu dizelerde gece-gündüz ile siyah-beyaz arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: gecenin siyahı ile zenci insanlar gündüz ile beyaz insanlar ifade edilmiştir.

Dünya yeni baştan kurulacak, Oralı buralı yok.

 • Bu dizelerde dünyanın düzeni ile bir yere ait olmak arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: bu dünya hepimizin.

Aramızda ne çin setdi, ne utanç duvarı, Ayrılık gayrılık yok.

 • Bu dizelerde duvar ile ayrılık arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: yeryüzündeki herkes insan olduğu için değerlidir.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

“İnsana Saygı” şiirinin konusu nedir?

 • Cevap: Her insan tüm farklılıkları ile özeldir, değerlidir ve diğer insanlar ile eşittir.

Şiirde yer yer geçen “Bir gün güneş doğmayacak / Gece gündüz olmayacak / Dünya yeni baştan kurulacak / Öldürmeye savaşa yer yok” dizeleriyle genel olarak vurgulanmak istenen nedir?

 • Cevap: Hiç bir şey kimseye kalmaz çünkü ölüm diye bir gerçek var bu yüzden herkes barış içinde yaşamalı.

İnsanlara siyah-beyaz, doğulu-batılı gibi ayrımcı bir tavırla yaklaşmanın ne gibi sonuçları olabilir? Açıklayalım.

 • Cevap: İnsanlar arasında ayrımcılık olabilir ve bir çok insanın gururu bu ayrımcılık yüzünden kırılabilir.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Savaşın içinde kalan çocuklarla ilgili bir konuşma metni yazalım. Hitap ifadesi ve konu cümlesi yazıldı. Devamını kendi düşüncelerimize göre düzenleyelim. Bu konuşmada savunduğumuz bir görüşümüz ve bunu destekleyen gerekçelerimiz olsun.

Sayın Öğretmenim, Sevgili Arkadaşlarım;

Bu konuşmada size savaşın içinde kalan çocuklardan söz edeceğim,

 • Cevap: Savaşlar tüm insanları şüphesiz olumsuz olarak etkilemektedir. Bu savaşlar yüzünden suçu olmayan bir çok insan hayatını kaybetmektedir. Ama şu bir gerçek ki; en büyük zararı çocuklar görmektedir. Çünkü çocukların psikolojisi daha çabuk bu olumsuz olaylardan etkilenmektedir. Savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, çocuklar korkmasın. Hep birlikte huzur ve barış içinde yaşayalım!

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, savaşsız bir dünya dilerim.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Çoğul ekleri (-lar ve -ler), eklendiği sözcüğün sayıca birden fazla olduğunu göstermektedir. Örneğin çocuklar, inekler, kalemler, silgiler, çoraplar…

NOT: Çoğul eki belirlenirken büyük ünlü uyumuna bakılır. Sözcüğün sadece son hecesindeki ünlü ile çoğul ekinin ünlüsünün büyük sesli uyumuna uyması yeterlidir. Örneğin aletler, okullar, boncuklar, üzümler…

Son hecesinde ince okunan ünlü bulunan ve dilimize başka dillerden giren bazı sözcükler bu kurala uymazlar. Bunlar çoğul ekinin ince yazılan biçimini alırlar. Bu kurala göre aşağıdaki sözcüklere çoğul ekini ekleyelim ve bu tür sözcüklerle ilgili yazım kuralını hatırlayalım.

 • Cevap:

Hâl

 • Çoğul Eki Eklenmiş Sözcük: Haller
 • Sözcük: Duvar
 • Çoğul Eki Eklenmiş Sözcük: Duvarlar

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 136 Cevabı

Çoğul eki, eklendiği sözcüklere çokluk anlamının dışında farklı anlamlar da katabilir. Bu anlamlar neler olabilir? Örnek cümleyi okuyalım ve çoğul ekinin cümleye kattığı anlamı balonlardan seçip yazalım.

Çocuk ateşler içinde yanıyordu.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Abartma

Seni görünce dünyalar benim oldu.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Abartma

35 yaşlarında, esmer bir adam geldi.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: “Dolaylarında” anlamında

Sekiz on yaşlarında bir çırak arıyorum.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Dolaylarında

Annemle Emrelere gideceğiz.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Emre’nin evine

Bugün yemekte Ayçaları gördüm.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Ayça’yı ve arkadaşlarını

Beyefendiler sizi bekliyorlar.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Saygı

Tatil için ta İtalyalara gitti.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Çok uzak

Mustafa Kemaller tükenmez.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Mustafa Kemal gibi insanlar

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki örneklere bakalım:

a. Kırtasiyeden üç kalemler satın aldım.
b. Kırtasiyeden üç kalem satın aldım.

Bu kullanımlardan hangisi daha doğru geliyor?
“b” daha doğru geliyor değil mi?
ÇÜNKÜ Türkçede çoğul ekleri, genellikle söz edilen varlığın sayısı belirtilmeyecekse kullanılır.
Şimdi aşağıdaki boş bırakılan yerlere çoğul eki getirilip getirilmeyeceğine karar verelim.

NOT: Boş bırakılan yere çoğul eki getirilmeyecekse “X” işareti koyalım. Çoğul eki gerekiyorsa ekleyelim.

 • Cevap:

Sepete üç elma X beş portakal X koy.

Tüm kitap✔o yana bu yana dağılmış.

Birçok insan X pazar yerine gelmiş, bekliyor.

Bir simit X, bir çay X kaç lira ediyor?

10. ETKİNLİK

Bu örnekler kural dışında ama hatalı da değil.Bu örnekler kural dışında ama hatalı da değil.

DİKKAT EDELİM!

1. Yukarıda sıralanan bu kullanımların hepsi özel isim.
2. Bu örneklerin hepsinde bir “takım”, “grup” olma; bir “bütün olma” özelliği var. Örneğin Yedi Cüceler için önemli olan onların yedi tane cüceden oluşması değil; yedi cüceden oluşan bir takım olmalarıdır. İŞTE BÖYLE! Takım ruhu, çoğul ekinin bu şekilde kullanılmasına izin veriyor.
Senin aklına gelen böyle örnekler var mı? Düşünelim ve yazalım.

 • Cevap: Aklıma gelmiyor.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. desiingerpanda dedi ki:

  tamam ya anladık 10.sorunun cevabı çok komik , bişeyi de uzatmasanız alkışlıcam,bak harbiden alkışlıcam

 2. diyar DJ dedi ki:

  güzel

 3. Medine dedi ki:

  Selam kardeşlerim💕💕💕💕sizi seviyorum

  1. Emre dedi ki:

   Sen hangi sınıftasısn

 4. Anonim dedi ki:

  Selam kardeşlerim💕💕💕💕

 5. Bonbon dedi ki:

  Bende 10. Etkinliğe hoca yazımı cok görsün diye boşluk bırakarak bilmemki. Bilmiyorum. Bulamadım. Bulamadımmmmm diye yazdım hoca 6 okuma metni verdiğinden okutamıcak geçiceyiz😁😂

 6. Yok dedi ki:

  10. Sorunun cevabı çok güzel

  1. Deniz dedi ki:

   Güzelse güzel kardeşim bundan bize ne

 7. sanane dedi ki:

  10. ETKİNLİK MİLLETÇE ALKIŞLIYORUZ
  :D.:dddddd

  1. Anonim dedi ki:

   Ayn ya yarıldım 😂

 8. Ailem dedi ki:

  Bence buradan bakmayın kendinizde yapabilirsiniz sadece anlamadığınız sorulara baksanız daha iyi olur

  1. Pembe panter dedi ki:

   Bundan Sanane sen önce kendine bak

  2. hfghj dedi ki:

   e o zaman niye girdin siteye

 9. yuuf dedi ki:

  çok güzel baya bir yararlandım

 10. Böcek dedi ki:

  7. Soruda gerçekten sorun var

 11. beyza dedi ki:

  işime yaradı ama 10. etkinlik yoktu

 12. beyza dedi ki:

  çok işime yaradı ama 10. etkinlik yok

 13. bir dost dedi ki:

  kendiniz niye yapmıyorsunuz da buradan cevaplara bakıyorsunuz…

  1. Yağmur dedi ki:

   Aynen kendiniz niye kendiniz yapmıyorsunuz 😚😡

   1. Yağmur dedi ki:

    Useniyolaaaaar.Ama bende onların icindeyiiimm

  2. Anonim dedi ki:

   Benim kitabım kayıp

  3. fatmanur dedi ki:

   Gelmiyor

  4. Anonim dedi ki:

   Sen niye buraya giriyom o zaman

  5. Copy paste dedi ki:

   Bize diyosun kendiniz yapın diye senin burda ne isin var ozaman XDXDXD

 14. Öğretmen dedi ki:

  Slm coçuklar ben öğretmen

  1. Atlas oruç dedi ki:

   Hocam sizdemi kopya çekiyorsunuz

  2. yarak dedi ki:

   naber hocam

 15. Anonim dedi ki:

  Çok teşekkür ederim hepsinin cevapları var ben nehir

  1. Esmanur dedi ki:

   Evet var harfler ve sualler olacaktı

 16. eliz dedi ki:

  arkadaşlar 7.etkinkilikte sorun var gibi

  1. remzi dedi ki:

   Hayır sorun yok ama sorun varsada bilmiyorum

  2. Cool kızz dedi ki:

   Aynen sorun var sanki 7. Etkinlikte

   1. Umut dedi ki:

    Evet farkettim

   2. Anonim dedi ki:

    10.etkinlik yooooook😇

  3. Esmanur dedi ki:

   Evet harfler ve sualler olacaktı

  4. berfin dedi ki:

   Evet bende fark ettim

 17. sümmeyye dedi ki:

  ayıp oluyo hocam yakışıyomu size

 18. sümmeyye dedi ki:

  özür dilerim kardeşim yazmışta

 19. sümmeyye dedi ki:

  10.etkinlik niye gelmiyo ya oof hepinize gıcık kaptım

  1. Tamarra dedi ki:

   Aklınızı çalıştırın

 20. nisa nur dedi ki:

  çok yardımcı oldunuz herkese teşekkür ederim iyi günler
  arkadaşlar bana çok yardımcı oldu cevapların hepsi doğru sınavdan 100 aldım cevaplar sayesinde baay

  1. Eylem dedi ki:

   Aynen
   Bende 💯 aldım

 21. Anonim dedi ki:

  10.etkinliğin cevabı hala gelmedimi

 22. Gaming bro dedi ki:

  Son sorunun cevabı çok komik

  1. 6 sınıf dedi ki:

   Hangi soru

  2. Deniz dedi ki:

   Buraya bakmak yerine çalışmanıza derslerinize

 23. pro oyuncu dedi ki:

  Allah razı olsun

  1. fatmanur dedi ki:

   Cevabı soylermisin nolur

   1. Ayşenur dedi ki:

    Hocam sizde ne kesil diniz başımıza ya 😀😁😂😃😄😅😆😉😊😋😎😍😘😗😙😚☺🙂🤗😇🤔😑😶☺

 24. Tina yıldırım dedi ki:

  aklıma gelmiyor ne ya

  1. ADSIZ dedi ki:

   AZ KALSIN ÖYLE YAZIYODUM

   1. emine dedi ki:

    Gayet az çok kolay dı bence

 25. elena dedi ki:

  bencede dimi

 26. GENÇ dedi ki:

  ETKİNLİK 3 CEVAP: Nükleer reaksiyon teknolojisinin geliştirilmesi ile bulunan atom bombası ilk kez Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından kullanılmıştır. ABD 2. Dünya Savaşı sırasında 3 gün arayla Japonya’nın iki kentine atom bombası atmıştır. 6 Ağustos’ta Hiroşima’ya, 9 Ağustos 1945 tarihinde de Nagazaki’ye atılan atom bombaları çoğu sivil olmak üzere 132 bin Japon’un ölümüne neden olmuştur. Bu korkunç ölü sayısı dahi “Atom bombası olayı insanlığa nasıl zararlar vermiştir?” sorusunu tam olarak cevaplayamamaktadır.
  Atom bombası düştükten sonra etrafa 1 milyon derecelik bir ateş topu yayılmakta ve bu ateş topu ile yakın çevrede hiçbir cisim kalmamaktadır. Yakın çevre ile kastedilen alanın en az 2 kilometre olduğunu da belirtmekte yarar var. Bir diğer ifadeyle, atom bombasının düştüğü noktadan itibaren 20 futbol sahası uzunluğundaki alanda bina, ağaç, dağ, taş her ne varsa yok olmaktadır.
  Atom bombası atılan noktanın 5 kilometre yakınında ise canlı hayat sona ermektedir. Bu mesafedeki insanlar ve hayvanlar 1 dakikadan kısa süre içerisinde ölmektedir. Patlamanın etkisiyle atmosfere tonlarca kül ve atom bombasının yapısında yer alan radyoaktif madde yayılmaktadır. Bu kül ve radyoaktif madde 100 kilometre mesafe içerisinde yer alan bütün canlılara ulaşmakta ve onların zehirlenmesine neden olmaktadır.

  1. Anonim dedi ki:

   Çok olumsuz bir cevap. Bence😐

   1. Umut dedi ki:

    Bunların hepsini hayatta yazmam

  2. Anonim dedi ki:

   Ne😑😑😥 bunu nasil yazdım

 27. Danyal dedi ki:

  Çok yardımcı oldunuz

  1. nisa nur dedi ki:

   çok yardımcı oldunuz herkese teşekkür ederim iyi günler

 28. Anonim dedi ki:

  Ya keşke tema 3 değerlendirmede cevabını verseydiniz

 29. mehmet dedi ki:

  hiç yararlanmadım vallaa

 30. 😇 dedi ki:

  Çok iyi canisi 👍☝☝☝☝🐆

 31. kötü adres dedi ki:

  kötü

 32. Anonim dedi ki:

  Aynen be fazla iyi değil

  1. Anonim dedi ki:

   Sen iyi çalaşamamaşın

 33. Furkan dedi ki:

  Tüm cevaplar doğru:):)

 34. Gölge dedi ki:

  Bana çok yardımcı odu 😆😆😆

 35. Anonim dedi ki:

  10 . sorunun cevabı olmamış

 36. Anonim dedi ki:

  Çok güzel çok beğendim etkinlikleri

  1. güzel kız dedi ki:

   çok işimize yarıyor

 37. da bakale daaaa dedi ki:

  10. soru cevabı dedi kodu olmalı bence neden diye sorarsanız cok konusuyo 10. soruuuuuuuuuuuuu

 38. Anonim dedi ki:

  Cok güzel be

 39. Anonim dedi ki:

  Abi çok boşlukla yerlerde çok yazın hoca kızıyo

 40. Cennet Cömert dedi ki:

  Bazi cevaplar yanlis.Geçen de buradan bakip yazdigim yeri hocama gösterdim yanlis yapmissin dedi.Bazisorular yanlis mesela 8.etkinlikin yarisi dogru digerleri yanlis balona bakip yazin diyo orada ise baska örnekler veriyor.

 41. ayşe dedi ki:

  Arkadaşlar bu yayından yapmayın kendinz yapın aklınız olduna inanıyorsanız bu yayının dedini yapmayın

 42. Aydilge defne dedi ki:

  Güzel yorum İrem yaren

 43. ☺☺ dedi ki:

  1.etkinlik nasıl olcak

  1. Almayi dedi ki:

   😎😇🤗Bencede

 44. Anonim dedi ki:

  1. Etkinlik nasıl olcak

 45. Anonim dedi ki:

  6. Etkinligi cok begendim tsk ederim

 46. İlyas Enes öğretmen dedi ki:

  Arkadaşlar terbiyeli olalım . Terbiyesiz olanlar kendini ileri zekalı sanıyorlar.

  1. İsimsiz dedi ki:

   Bencede

   1. Berkan oğretmen mk dedi ki:

    Hepiniz oçsunuz

 47. Büşra dedi ki:

  1.sorunun cevabini sen bulacaksin sanane yardiminiz icin teşekkürler

  1. Elif dedi ki:

   Ne yaoıyorsun

 48. Ege dedi ki:

  Sonuncu soru neden aklıma gelmiyor?

 49. eyüp dedi ki:

  bura iyiki var

 50. Selena dedi ki:

  😣😣😣😣😣

  1. DERYA dedi ki:

   Sen selena olamasın selena karakter

 51. İsminiz dedi ki:

  Arkadaşlar sakin bun siteye gitmeyin bu virüs yayıyor eğer inanmayanlar olursa ban sosyal medyadan ulaşsınlar whatsapptan belgesini atım şuan telefonun virüslü bir iyilik yapayım dedim

 52. İsminiz dedi ki:

  Arkadaşlar ben Türkçe öğretmeniyim. Bana sorabilirsiniz. Birde şunu söyleyeyim ne kadar baksanızda tamam ama 10. Etkinlik çok kolay. Bunu kendiniz yapabilirsiniz yani.

  1. Anonim dedi ki:

   1.etkinliğin b )sorusu biliyormusunuz

  2. Anonim dedi ki:

   Şöyle ozaman cvp

  3. Anonim dedi ki:

   Çok güzel kitap

 53. Eyşan 😑 dedi ki:

  Hem yanlis diyonuz kötü diyonuz cok biliyorsaniz kendiniz yapin

 54. ❤❤❤ dedi ki:

  1.etkinlikte b bölüme ne olacak

 55. EdaNuRR dedi ki:

  Çok saolun ya çok işimi gördü 😄👍👍😉👌

 56. sanane dedi ki:

  1.etkinligin cevabı yok

  1. sanane dedi ki:

   Sana birinci etkinliğin cevabını olup olmadığını sormadım mal öküz

  2. dj istanbul dedi ki:

   çünkü kendi fikrin olması gerek

  3. Selim dedi ki:

   O kadar internetten bakıyorsunuz ki kafa gitmiş

  4. Anonim dedi ki:

   Onu kendin yapcan

   1. Yememe dedi ki:

    Kendini yapın niye internete bakiyorsunu

    1. Ygs dedi ki:

     Ben 6. Sınıf türkçe hocasıyım. Anlamadığınız yeri bana sorun.

 57. Anonim dedi ki:

  1.etkinligin cevabı yok

 58. Anonim dedi ki:

  Bu internet çok iyi yaa

  1. aysun dedi ki:

   Bence hic iyi degil insanin calismasina engel oluyor

  2. aysun dedi ki:

   Hic iyi degil
   😊😊

 59. selena dedi ki:

  Dersinizi sordum?

 60. selena dedi ki:

  Sizin ödeviniz nedir

  1. Anonim dedi ki:

   Türkçe
   Etkinlik

 61. Leyla dedi ki:

  Çok güzel bir site

 62. Mehmet pro dedi ki:

  8. Etkinlik nasıl olacak

  1. Hiç dedi ki:

   Oraya balonlar dalını yazacaksın

  2. Anonim dedi ki:

   internet cok guzel birsey

 63. fatma akkus dedi ki:

  Cok suprdi cok begendim

  1. Anonim dedi ki:

   demi kardeş

 64. Hazal dedi ki:

  Herkes 10un cevabını arıyor alın size cevap 5 periler,
  3 yapamazlar, 8 yavrular.

 65. Boş ver dedi ki:

  Arkadaşlar 10. etkinliğin cevabı yok kesin çocuğun aklına gelmemiştir oda aklıma gelmiyor yazmıştır

 66. isimsiz dedi ki:

  bence çok saçma

  1. Anonim dedi ki:

   bencede saçma

 67. Anonim dedi ki:

  Bence bu cevaplar çok güzel

  1. sevgi altundal dedi ki:

   güzel olmiyacakta ne olacak alah icin ya delimisin kızmısın erkekmisin

   1. Admin kim mk dedi ki:

    Olmayabilir mesela ben Hoc seviyorum cevaplarını!!!😑😡😡 KARIŞMA SEVGI

 68. Anonim dedi ki:

  8. Etkinlik yanlış teşekkürler

 69. ADMİN dedi ki:

  ÖZÜR DİLERİM !!!! 9’u yalnış yazmışım

 70. sanane dedi ki:

  hepsi yanlış

  1. Gül Kanal dedi ki:

   hepsi doğru sen bilmiyorundur X)

 71. sanane dedi ki:

  neden olmuyor anlamadım

  1. sevgi altundal dedi ki:

   güzel olmayacakta ne olacak Allah için ya onuncu soru nasıl bilemiyorlar vallahi bende onu anlayamadım senin gibi

 72. sanane dedi ki:

  ben böylesini görmedim anlayamadım

 73. Mert Yılmaz dedi ki:

  10.etkinlikte takıntı yaptı yaaa olurmu bee

 74. Mert Yılmaz dedi ki:

  Teşekkür ederim çok işime yaradı 10.etkinlik hariç nasıl bilmiyorum yazarsınız biliyorum yazacaktınız anlardınız mı?

 75. İrem dedi ki:

  Benim yiyenimin işinede çok yaradı.
  Sanatçılardan İREM DERİCİ.

  1. Arif dedi ki:

   Yiyenin ırem şerifi mi sasa ne güzel keşke benimkisi hadise olsa

  2. sevgi altundal dedi ki:

   haaaahhah yani canısı benimkide kırgın çiçekleri izliyorsan merale yarıyor haaaahha

 76. Adam dedi ki:

  😂😁😄

 77. 🕋🕋🕋 dedi ki:

  Hepsi yanlış

 78. Mesut dedi ki:

  Güzel ama arkadaslar burayı ccolarimizi kontrol etmek için kullanalım
  Mesut Yılmaz ” arka sokaklar ” oyuncularından sevgilerle.💖💋💙😉

  1. HADİSE dedi ki:

   bence cok sacma ya :-):-):-):-):-):-):-):-):-)

   1. eyüp dedi ki:

    sensin saçma

 79. kuşi dedi ki:

  1.Etkinlikteki b yi anlamadım

  1. İrem yaren dedi ki:

   “Allah kimseye çekemeyeceği yükü vermezmiş o yüzden sende beyinsizsin”…😂😂😂

 80. Batuhan dedi ki:

  Anonim sen Türkiye 4. Süysen burdan niye bakıyon

 81. Osman Güleç dedi ki:

  10. Etkinliğe baktım alkıma gelmiyor yazıyor ne yazacağımı şu an bilemiyorum bazıların dediği gibi bende artık buraya bakıyorum ben de arkadaşlarımdan öğrendim HÖŞGÖRÜ diye bir metin var ya onun çalışmasında dinleme yeri varmış benim arkadaşlarım da burdan bakmışlar çünki kitapta yazmıyor dinleme metni olduğu için ben öğrendiğimden beri buraya bakıyorum okuldan geliyorum direk telefon dan ve ya bilgisayardan bakıp yapıyorum ama inşallah öğretmenler bu siteyi öğrenmezler çünkü biri şey demişti öğretmenim ben şurayı anlamadım internetten baktım dedi öğretmende akıllı tahtaya yazdı siz burdan mı girip de cevaplara bakıyorsunuz dedi

 82. Anonim dedi ki:

  Çook yardımcı oldunuz saolun 😎

 83. emo dedi ki:

  iyiki varsınız çok tşk

 84. Anonim dedi ki:

  Hep kopya cekiyorum

  1. Osman Güleç dedi ki:

   Bende

   1. Gülcan dedi ki:

    Ay bazılarında kafama karıştı

 85. Jthni6 dedi ki:

  Süpeeerrrr ama bazı cevaplar yokkkk

 86. 《♡¤☆》{₩¥} dedi ki:

  Bence faydasız ben 1 kere baktım başka bakmadım başarılı oldum için kopya kopya

  1. Osman Güleç dedi ki:

   Hayır çok iyi hiç zamanını almıyor ben ce bir daha düşünüpde buraya yorum yaz

 87. selin dedi ki:

  bu cevaplar super

 88. 😂 dedi ki:

  soruların cevapları nerde

 89. Anonim dedi ki:

  Bakın arkadaşlar çok güzel bu bakın yazın

 90. Anonim dedi ki:

  Syf 137 ,138 ,139 ,140,cevapları varmı lütfen

  1. selin dedi ki:

   bence bu cevaplar supertm

  2. Anonim dedi ki:

   Var ben biliyom turkiyede 4 cuyum

  3. emo dedi ki:

   çok süper cevaplar

  4. Canisi dedi ki:

   Onu da bizamet kendin yap o kadarda tembel olma

   1. yusuf dedi ki:

    Belki bilmiydir

    Belki bilmiydir

 91. Anonim dedi ki:

  Binbir gece masalları

 92. Anonim dedi ki:

  hepsi çok güzeldi lakin son sorunun cevabı kötü olmuş

   1. Osman Güleç dedi ki:

    Evet ben de onu soruyorum kitapa öyle yazarsam öğretmen beni maffeder şu an düşünüyorum ve bilen biri var sa lütfen şimdi hemen yazsın acelem var bir soruyu bile anlamadım dersek öğretmen hemen eksi atıyor hemen yazın 😄

    1. 😂😁😀 dedi ki:

     Tüm insanlar olabilir

 93. Şura dedi ki:

  Arkadaşlar siz iyi misiniz bunlar cevapları

  1. Damla dedi ki:

   1.sorununun cevabı

 94. Anonim dedi ki:

  10un cevabini aliyim lütfenn

  1. isimsiz dedi ki:

   Aklın varsa kendin yaparsın

 95. Kabusun dedi ki:

  Ya buna ya 10 usendim yapmadim demiyoda yapamadim diyor

 96. isimsiz dedi ki:

  orada yani 10.etkinlikte yedi uyurlar diyebilirdi

  1. Anonim dedi ki:

   10 soruyu istiyoruz nasıl bilmiyorsun

   1. selena dedi ki:

    Soruyu sorar sanız cevabını yazarım

    1. Selena dedi ki:

     1. Etkinlik cevabı yok

     1. Öğretmen dedi ki:

      Var iyi bak canım
      Yakaladım seni
      Selena

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları