Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Mart 2018

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Başak Yayınları 270 271 272 273 274

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 270, 271, 272, 273 274 6. Tema Çocuk Senfonisi Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu etkinlik metninde ağ gazetesi vasıtası ile sanat alanında yapılan bir etkinliği ve akabinde de bir çok bilgiyi öğreneceksiniz.

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI VENEZUELLA’DAN GELEN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 270 Cevabı

Aşağıda bir Genel Ağ gazetesinden alınmış bir haber metnini görüyoruz. Bu metni okuyup yandaki soruları yanıtlayalım. Yıldızlı (*) deyimin ise yanda verilen açıklamasından yararlanalım.

El Sistema, projesi hangi tarihte başlamıştır?

  • Cevap: El Sistema projesi 1975 yılında başlamıştır.

El Sistema, projesinde çocuklara ve gençlere hangi konuda eğitim verilmektedir?

  • Cevap: El Sistema projesinde çocuklara ve gençlere müzik alanında eğitim verilmektedir.

*Rüzgâr gibi geçmek: Hızlı ve etkileyici olmak

  • Cevap: Hızlı ve etkileyici olmak

El Sistema projesinin amacı nedir?

  • Cevap: El Sistema projesinin temel amacı; piyanist çocukların ve gençlerin suça olan eğilimlerini en aza indirmektir.

Türkiye’ye uygulanmak istenen sistem nedir?

  • Cevap: Türkiye’de uygulanmak istenen sistem; gençlere senfoni orkestrasına dair eğitim vermektir.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 271 Cevabı

Aşağıdaki ” Çocuk Senfoni Orkestrası Venezüella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı” adlı metne ilişkin soruları yanıtlayalım.

1. Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin Çocuk Senfoni Orkestrasını kim(ler) ziyaret etmiştir?

  • Cevap: Belediye çalışanları ve halk dahilinde herkes ziyaret etmiştir.

2. Çocuk Senfoni Orkestrasının misafirleri nereden gelmiş­lerdir?

  • Cevap: Çocuk Senfoni Orkestrasının misafirleri Venezuella’dan gelmiştir.

3. Çocuk Senfoni Orkestrasının misafirleri niçin gelmişler­dir?

  • Cevap: Türkiye’de Senfoni Orkestrası gösterisi yapmak ve bu sisteme dair Türkiye’de de bir çalışma başlatmak için gelmişlerdir.

4. Barradas, çocuklara hangi konuda tavsiye vermiştir?

  • Cevap: Müziğe yatkın olmaları ve müzik ile iç içe olmaları konusunda çocuklara tavsiye vermiştir.

5. Barradas, müziği nasıl tanımlamaktadır?

  • Cevap: Barradas’a göre müzik; insanın ruhunu besleyen olmazsa olmaz bir unsurdur.

6. Barradas’ın sözlerinden oluşan paragrafın ana fikri nedir?

  • Cevap: Müzik, hayatın her anında ve her evresinde mutlaka olmalıdır.

7. Siz, müzikle olan ilişkini nasıl tanımlıyorsunuz?

  • Cevap: Müzik, insanın hayattan zevk almasını sağlayan ve insanın ruhunu besleyen önemli bir araç olmaktadır.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 272 Cevabı

Metnin tür özelliklerini kavrayalım,Metnin tür özelliklerini kavrayalım,
a) Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgilerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara “haber metni” denir. Şimdi bu türün özelliklerini kavramaya çalışalım.

Bunun için;
1. Aşağıda listelenen özellikleri okuyalım.
2. Okuduğumuz özelliği anladıysak karşısına onay (✓) işareti koyalım. Eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) koyup öğretmenimize soralım.

  • Cevap:

1. Belli bir zamanda ve yerde meydana gelmiş olayları konu eder. (✓)
2. Gerçek olmalı, belgelerle kanıtlanabilmelidir. (✓)
3. Yorum yapılmadan, tarafsız yazılmalıdır. (✓)
4. Açık, anlaşılır bir dille yazılmalıdır. (✓)
5. Girişinde olay birkaç cümle ile özetlenmelidir. (✓)
6. Ne, kim, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, nasıl sorularının cevaplarını içermelidir. (✓)

b) Etkinliğin bu bölümünde “Çocuk Senfoni Orkestrası Venezüella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı” adlı metnin yukarıda listelenen özellikleri taşıyıp taşımadığına karar verelim. Söz konusu özelliği taşıyorsa karşısına “✓”, taşımıyorsa “X” işareti koyalım.

  • Cevap:

1. Belli bir zaman ve yerde meydana gelmiş bir olayı konu etmektedir. (✓)
2. Gerçek bir olayı anlatmaktadır. (✓)
3. Yorum yapılmadan, tarafsız yazılmıştır. (X)
4. Açık, anlaşılır bir dille yazılmıştır. (✓)
5. Girişinde olay birkaç cümle ile özetlenmiştir. (✓)
6. Ne, kim, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, nasıl sorularının cevaplarını içermektedir. (✓)

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 273 Cevabı

Gerçek mi hayali mi?

ÖYKÜLEYİCİ METİNLER, İKİYE AYRILIR:

Kimi öyküleyici metinler, gerçek olayları anlatır. Bunlara günlük, anı, gezi yazısı, haber metni, yaşam öyküsü örnek verilebilir.

Kimileri ise hayali (kurgusal) olayları anlatır. Bu metinlerde olaylar, kişiler, yerler kurgusaldır. Bunlara öykü, masal, efsane, fabl, roman örnek verilebilir.

Aşağıdaki çizimde, gerçek olaylara dayalı öyküleyici metinler ile kurgusal olan öyküleyici metinlerin ortak özellikleri yer alıyor:

Bu çizime göre, “Çocuk Senfoni Orkestrası Venezüella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı” adlı metin A kümesine mi girmektedir, yoksa B kümesine mi? Nedenleriyle birlikte açıklayalım.

  • Cevap:

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 274 Cevabı

Zamirlerin (adıllar) cümledeki görevlerini fark edelim.Zamirlerin (adıllar) cümledeki görevlerini fark edelim. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcükler hangi varlığın kimin yerini almaktadır? Yazalım.

  • Cevap:

Ali : Ben bu şehri çok severim.
Ayşe : Fakat sen eskisi kadar gelmiyorsun buraya.
Ali : Haklısın. Elif ne zaman gelecek?
Ayşe : O yarın geleceğini söyledi.

  • Ben: Birinci tekil şahıs
  • Sen: İkinci tekil şahıs
  • O: Üçüncü tekil şahıs

Ozan : Biz ailecek bu gece yola çıkacağız.
Fatma : Siz vardığınızda biz yeni çıkmış oluruz. Ahmetlerden haber var mı? —
Ozan : Onlar bu defa farklı bir plan yapmışlar. Onlar
Fatma : Aslında bu defa ben de kendim plan yapmak istemiştim. Benden önce davranmışlar.

  • Biz: Birinci çoğul şahıs
  • Siz: İkinci çoğul şahıs
  • Onlar: Üçüncü çoğul şahıs
  • Kendi (m): Dönüşlülük zamiri

Ceren : Suna, sana biraz okulumuzu tanıtayım. Bu, okulumuzun sevimli kedisi. Şu, okulumuzun en çalışkan öğrencisi. Bunlar, teneffüs için oyun malzemeleri. Şunlar ise okulumuzun en yaramaz çocukları.
Suna : Dikkat edeyim öyleyse!

  • Bu: İşaret sıfatı
  • Şu: İşaret sıfatı
  • Bunlar: Çoğul işaret zamiri
  • Şunlar: Çoğul işaret zamiri

Yandaki resimden yola çıkarak bir “karşılıklı konuşma” yazalım. Oluşturduğumuz konuşmada varlıkların yerini tutan sözcükleri kullanalım (zamirler) ve daha sonra bunların altını çizelim.

  • Cevap:

Kaan: Heeey! günaydın Mert.
Mert: Günaydın Kaan ben de sana bakıyordum bir şey sormak için.
Kaan: Ne oldu?
Mert: Bunlar bende kalmış acaba senin mi?
Kaan: Aa! ben de şunları arıyordum ama hepsi benim değil sanırım diğerleri başkasının.
Mert: Tamam ben bunların sahibini okulda bulurum.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. mert dedi ki:

    selam dilan ben mert oncelikle senden hoşlanıyorum buna sen ne diyorsun

  2. İpek dedi ki:

    Belkide sen okulda da kopya çekiyorsunuz.

  3. Irmak dedi ki:

    Evet bence te alısmısız rahatlığa

  4. Dilan dedi ki:

    Hepimiz kopya çekiyoruz😕😕😕

    1. deniz dedi ki:

      ya arkadaşlar aslında ben çok başarılı bir öğrenciyim amelyat oldum diye bu konuyu kaçırdım o nun için interneten baktım

Yorum Yaz

e okul