Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Kasım 2017

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Canyoldaşıma Mektuplar Cevapları Başak Yayınları 65 66 67 68 69 70 71 72

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72  2. Tema Canyoldaşıma Mektuplar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Çalışma kitabınızda yer alan Canyoldaşıma Mektuplar metni sayesinde özellikle Milli Mücadele dönemi ve Atatürk ile silah arkadaşlarına yönelik bir çok bilgiye ulaşacaksınız.

CANYOLDAŞIMA MEKTUPLAR

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Tarihle ilgili konuları işlediğiniz derslerde öğrendiğimiz bilgileri anımsayalım. Özellikle, “Millî Mücadele yılları”, “Atatürk” ve “Atatürk’ün silah arkadaşları”na ilişkin bildiklerimize odaklanalım. Ardından “vatan/yurt” sözcüğüne ilişkin belleğimize düşen ilk sözcükleri yazalım. Bu kavramlar, bize neler düşündürüyor, neler hissettiriyorsa boşluklara yazalım.

VATAN

 • CevapÖzgürlük, millet, Türk sevgisi

2. ETKİNLİK 

Yukarıdaki etkinlikte bazı kavramlara odaklandık. Şimdi de aşağıdaki soruları yanıtlayalım ve arkadaşlarımızla “vatan sevgisi” ve “Millî Mücadele” yılları üzerine konuşalım. Sosyal bilgiler dersinde öğrendiğimiz bilgileri de anımsayarak tartışalım, düşüncelerimizi paylaşalım.

Vatan sevgisi ne demektir? Vatan sevgisi ne demektir?

 • Cevap: İnsanın doğup büyüdüğü ülkeyi sevmeyi ve onu korumak için yeri geldiğinde canını bile ortaya koymasıdır.

Neden bu duyguyu yaşarız, hissederiz?

 • Cevap: Çünkü vatanımızda doğarız, vatanımızın kültürü ile yoğruluruz ve bu yüzden de vatanımıza karşı içimizde büyük bir sevgi meydana gelir.

Vatan neden önemlidir?

 • Cevap: Çünkü herkesin doğup büyüdüğü, parçası olduğu tek bir vatan vardır.

Toplumdaki bireylerin vatan sevgisi/yurt sevgisi açısından kuvvetli duygular taşıması önemli mi? Neden?

 • Cevap: Evet önemli çünkü toplumdaki bireyler ne kadar çok vatan sevgisi taşırlar ise o kadar çok vatanına sahip çıkar, birlik ve beraberlik içinde yaşarlar.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 66 Cevabı

“Canyoldaşıma Mektuplar” adlı şiirde geçen ve aşağıda sunulan sözcüklerin geçtiği dizeleri bulalım. Bu sözcüklerin sözlükte ilk sıradaki anlamlarını bulalım ve aşağıdaki ilgili bölüme not edelim. Ardından şiire kattığı anlam ile sözlükten bulduğumuz anlamın uyup uymadığına bakalım. Sözcüğün şiire kattığı anlamı, kendi cümlelerimizle yazalım.

 • Cevap:

EZİLMEK

 • Şiirde geçtiği dize: 1. kıtanın 5. dizesi
 • Sözlükteki anlamı: 1- Bir şeyin ufalanması. 2- Güçsüzün güçlü tarafından hor görülmesi.
 • Şiire kattığı anlam: Zamanın atlılar sayesinde akıp gitmesi daha hızlı geçmesi.

ŞAHLANMAK

 • Şiirde geçtiği dize: 5. kıtanın 1. dizesi
 • Sözlükteki anlamı: Atağa kalkmak, coşmak.
 • Şiire kattığı anlam: Vatanın coşması anlamında kullanılmıştır.

NOT: Yukarıdaki sözcüklerin dışında şiirde geçen ve anlamını bilemediğimiz sözcükler varsa bunları da defterlerimize not edip anlamlarına sözlükten bakalım.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Sözcükler, cümle içinde başka sözcüklerle anlam ilişkileri kurarak gruplar oluşturur. Bu durumda o sözcük grupları da çeşitli anlamları karşılar. Bir varlığı, bir kavramı, bir durumu veya bir eylemi karşılamak için belli kurallara göre oluşan topluluğa söz ya da sözcük grubu denir. Şimdi şiirde geçen sözcük gruplarını bulalım ve anlamlarını tahmin etmeye çalışalım. Sözlüklerimiz yanımızda bulunsun; anlamını tahmin etmekte zorlandığımız sözcük gruplarına hemen bakalım.

 • Cevap:

Örnek: Yağız Atlar

Anlamı: Cesur ve atak

*************

Örnek: Doru Atlar

Anlamı: Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan, yağız.

*************

Örnek: Süngü

Anlamı: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç  biçiminde delici silah

*************

Örnek: Tümsek

Anlamı: Küçük tepe

*************

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

“Atlıların ayaklarında zaman / Ezilir gibiydi.” dizelerinde ifade edildiği üzere “zamanın atlıların ayağı altında ezilmesi” olanaklı mıdır? Zaman gibi soyut bir kavram ayaklar altında ezilebilir mi? Düşüncelerimizi açıklayalım.

 • Cevap: Olanaklı değildir bu ifade soyut olarak kullanılmıştır ve zamana karşı atların çok hızlı davrandığı ifade edilmiştir.

Şiirin ikinci ve üçüncü bölümlerinde şairin dizelerine yansıttığı ruh hâlini bir kavramla ifade edecek olsanız bu kavram, olumlu mu yoksa olumsuz mu olurdu? Bu belirlemeyi yaparken hangi dizelerin bu kararı vermenizde etkili olduğunu belirtiniz.

 • Cevap: O kavram; hüzün olurdu. Çünkü özellikle üçüncü bölümde Sakarya Meydan Muharebesinden söz edilmiş ve Mehmetçiklerin şehit düşmesinden bahsedilmiş.

Şair, ikinci ve üçüncü bölümdeki durumu değiştirecek kişilerden hangi bölümde/bölümlerde söz etmiştir? Bu kişiler kimlerdir?

 • Cevap: Son bölümde söz edilmiştir. Bu kişiler vatandır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Şiirdeki “Devir, tarihe hükmeden devir gibiydi.” dizeleriyle sözü edilen dönem hangi dönemdir? Şair, bu dönemi neden “tarihe hükmeden” olarak nitelendirmiştir?

 • Cevap: O anki zamandan bahsedilmiştir. Şair bu dönemi; başarılar kazanıldığıve bağımsızlık elde edildiği için tarihe hükmeden devir olarak nitelendirmiştir.

Şair, bu şiirini okurda hangi duyguları harekete geçirmek amacıyla yazmıştır?

 • CevapVatan sevgisi ya da vatan aşkını harekete geçirmek için yazmış olabilir.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Şiir türüne ilişkin daha önceki derslerimizde öğrendiklerimizi anımsayalım. Şiirde, diğer düzyazı türündeki metinlerden farklı olarak sanatlı bir söyleyiş yer almaktaydı. Benzetmeler, soyut kavramların somut kavramlarla nitelenmesiyle oluşturulmuş sözcük grupları kullanılabilir, demiştik. Şimdi okuduğumuz şiirde bize farklı gelen ve şiirsel bir anlatımın söz konusu olduğu söz dizilerini bulup boş bırakılan bölüme yazalım. Aşağıdaki örnek size bir fikir verecektir!

SIRA SENDE

 • Cevap:

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Okuduğumuz şiirde sert ünsüzle ve yumuşak ünsüzle biten sözcükleri bulalım. Bu sözcükleri aşağıdaki kutulara yazalım. Sözcükler ek almışsa onlardan ayrıştırarak (sözcüğün kök biçimini) yazalım.

SERT ÜNSÜZLE BİTEN SÖZCÜKLER

 • Cevap: at, ayak, uzak, sabah, artık, üç,beş, Mehmet, savaş, tümsek, kalpak, parmak, şah, millet, ölmek, yaşamak

YUMUŞAK ÜNSÜZLE BİTEN SÖZCÜKLER

 • Cevap: yağız, kır, artar, eksilir, tel, diken

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerden hangileri ‘‘-de / -da” bulunma eklerinden birini aldığında ekteki “d” ünsüzü sertleşir ya da aynen kalır? Her sözcüğe bu eki ekleyerek gösterelim.

(Not: Özel isimlere eki getirirken dikkat edelim!)

★ yemek ★ üç ★ parmak ★ kitap★ yemek ★ üç ★ parmak ★ kitap★ ayak ★ Mehmet ★ millet ★ turist★ ezmek ★ tümsek ★ Atatürk ★ taraf★ uzak ★ sevinç ★ yıldız

ÖRNEK: yemek> yemekte (sert ünsüz benzeşmesi)

 • Cevap:

yemek > yemekte (sert ünsüz benzeşmesi)
ayak > ayakta (sert ünsüz benzeşmesi)
ezmek > ezmekte (sert ünsüz benzeşmesi)
uzak > uzakta (sert ünsüz benzeşmesi)
üç > üçte (sert ünsüz benzeşmesi)
Mehmet > Mehmet’te (sert ünsüz benzeşmesi)
tümsek > tümsekte (sert ünsüz benzeşmesi)
sevinç > sevinçte (sert ünsüz benzeşmesi)
parmak > parmakta (sert ünsüz benzeşmesi)
millet > millette (sert ünsüz benzeşmesi)
Atatürk > Atatürk’te (sert ünsüz benzeşmesi)
yıldız > yıldızda (sert ünsüz benzeşmesi yoktur)
kitap > kitapta (sert ünsüz benzeşmesi)
turiste > turistte (sert ünsüz benzeşmesi)
taraf > tarafta (sert ünsüz benzeşmesi)

9. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Etkinlikte Size Sunulan Soyut Kavramlar

★ sevgi ★ vatan sevgisi ★ vatan için mücadele etmek ★ saygı ★ atalara saygı ★ özlem ★ fedakârlık ★ özgürlük ★ esaret
♦ Sırasıyla bu kavramlarla farklı sözcük grupları oluşturabileceğimiz söz oyunları oynayalım, şöyle ki:

 • Cevap:

sevgi > orman’a benzer.
saygı> su gibidir.
özlem > kolay bir şey değildir.

(Dilediğiniz gibi bu yapıları çoğaltabilir ve çeşitlendirebilirsiniz.)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Süreyya dedi ki:

  Bosluk varr

 2. Anonim dedi ki:

  Hayatımda gördüğüm en güzel sayfa😇😇😇😇😇

 3. Sena dedi ki:

  ÇOOOOOOOOOOOKKKKK teşekkürler ödevim vardı :D

  1. Sena dedi ki:

   yalnız ben sena nur karıştırmayında

 4. Berra dedi ki:

  Aynen ya başka sinde va😇😇😇

 5. oyunım dedi ki:

  hıc guzel degıl

  1. Sena dedi ki:

   Hiç de bile çok güzel

 6. 123As dedi ki:

  Güzel Âmâ bazı yerler yok

  1. Anonim dedi ki:

   bencede diğer yerlerde olsaydı daha iyi olurdu

   😃

  2. Blablabla dedi ki:

   6. Etkinlik ise orasini kemlndinlmiz yapmaliyiz orasi her insana gore degisir oldugu icin

 7. 123As dedi ki:

  Güzel âmâ bazı yerler yok

 8. Fıstık dedi ki:

  Çok iyi

 9. melek dedi ki:

  çok güzel ama bazılarının cevabı yok

  1. Emir dedi ki:

   Çok haklısı her şey olsa iyi olur

   1. Anonim dedi ki:

    Ama internetten bakarak

   2. Muhammet Mustafa dedi ki:

    Yaniiiii iyi olurdu

  2. Anonim dedi ki:

   Aynen
   Aynen

  3. Adamın dibi dedi ki:

   SÜPER AMA BAZI YERLER NDN YOK AMA GENEDE GÜZEL:)

 10. PELİN dedi ki:

  ÇOK GÜZEL AMARESİMLİ DEĞİLDİRLER

  1. PELİN dedi ki:

   BAZILARIN CEVAPLARI YOK

   1. Anonim dedi ki:

    Haklısın Bazı şeylerin cevapları yok

  2. Birisi İşte dedi ki:

   Resime gerek yok zaten İşini yaptımmı tamam başka yapmana gerek yok yani illa resim mi olcak?İ?

 11. Anonim dedi ki:

  Soruların cevapları yok😂😂😂😂😂😂😂

  1. Anonim dedi ki:

   ayn ya sana katılıyorum boşluklar yok

 12. Ayşegül dedi ki:

  Bende beğendim ama bazılarını yapmamislsr

 13. Ayşegül dedi ki:

  Ben de çok beğendim ama bazılarını yapmamışlardır mesela 72yi yapmamışlardır

  1. Yesilboncuk dedi ki:

   Aynen öyle

   1. muhammetcan dedi ki:

    doğru vallah

 14. zilan dedi ki:

  vayy!!♡♡♡♡♡♡zeynap

 15. halil dedi ki:

  buna gerek yokta yinede her ihtimle bakalim yined

 16. eda dedi ki:

  bence bu sorular oldukça olgun

 17. Trky (gizli) dedi ki:

  Abi güzel site uğraşılmış itiraz etmeyin elinizdekilerle yerinin

 18. Anonim dedi ki:

  Keşke sinavin cevabi olsa

 19. Yuauf birişik dedi ki:

  10 numaraysı helal olaun be abim benim

 20. Anonim dedi ki:

  Güzelmiş

 21. nisagül dedi ki:

  6. etkinlik ve 9. etkinlik yok ben asıl onlara bakçaktım olsaymış iyi olurmuş

 22. BJK dedi ki:

  Aynen katiliyorum Edacim

 23. Yee Teymine dedi ki:

  9.etkinliği niye göstermesinin hoca bana 80 verdi ama 100 akmak istiyodum

 24. Engin ayan dedi ki:

  Aynen çok güzel 😎😎😎😎😎🙂🙂🙂🙂

 25. Anonim dedi ki:

  thank you

  1. Karacks dedi ki:

   Sana teşekkür ederim anlamında

  2. rüya dedi ki:

   en sondaki sorularıda ne güzel olurdu ama nerde o günler

 26. Anonim dedi ki:

  Ben 6 sorüya başka bir yerden bsktm ama bura da çok güzel bu siteyi tebrik ederim

  1. Resul dedi ki:

   Ben 9 . Etkinliğe bakılması vermemiş

  2. Anonim dedi ki:

   Aynenyaa süper bayıldım

 27. Anonim dedi ki:

  9. Etkinlikte olsaydı çok güzel olurdu

  1. BJK dedi ki:

   Aynen katiliyorum

 28. Eda dedi ki:

  9. Soruya bakmıştım o da yok😥😥😥😥

 29. Xxxxxxxxxxxxxx dedi ki:

  Sizce Hoşnudiye yazmada benim için hoş değildi sizin için hoştur belki

  1. Anonim dedi ki:

   O zaman niye bakıyon

 30. Yaşar dedi ki:

  aynen !!!!!!!!

 31. İsmim önemli değil dedi ki:

  9.sorunun cevabı nerde yahu oda olsaydı iyidi

 32. Serenay Eslem KAYA dedi ki:

  Çoğu Etkinlik Verilmemiş.Pek Beyenmedim Ama İdare Eder Yinede Sağolun. ;)

 33. türkçe dedi ki:

  Çok yardımcı oldünya tesekkurlerrrr 😜😛

  1. sevim halenur dedi ki:

   Aklınız yokmu akılsızlar

  2. Anonim dedi ki:

   Bişey değil

 34. Yararrrr dedi ki:

  Abiler 9 yok 6 yookkk

 35. Ali dedi ki:

  Çok güzelmiş teşekkürler

 36. Hayat dedi ki:

  6.etkinlik baya iyiydi

 37. guzellik dedi ki:

  Cok guzel

 38. Ela Ertaş dedi ki:

  6.soruda olaydı iyiydi

  1. Mehmet dedi ki:

   Ne yapıyor sunuz

   1. Sevgi dedi ki:

    Hiçbişey

 39. Sude dedi ki:

  Ben çok beğendim ♡✩

 40. Sude dedi ki:

  Ben cok begendim

 41. eylül dedi ki:

  Çok teşekkür ederiz çok yardımcı odunuz👯👯👯

 42. Merve dedi ki:

  Hiç birşey anlamadım

  1. ANOMİN dedi ki:

   Yuh sana nasıl annlamadın

   1. eda dedi ki:

    belki merve anlamamış

  2. Aleyna dedi ki:

   Nasıl hiç bir şey anlamadın çok kolay ben bakmadan yaptım

  3. irem dedi ki:

   (nasıl anlamadın? yuuuuh sana merve çok kolay ;dı:)hadi görüşürüz:)

 43. Efe çetez dedi ki:

  Keşke altıncı soruda olsaydı 😍🏍️🏎️🤸🤽💪💪🎋😎🤗🤗😀😊😁😘

 44. ömer dedi ki:

  6. soru keşke olsa

 45. Zeynep dedi ki:

  Önce kendi aklımızı yapamadık mı internet Can’ım arkadaşlarım. 😋😋😋😋😄😄😜😜😜

  1. Beyza dedi ki:

   Aynen zeynep arkadaşım san katılıyorum

  2. Eylül dedi ki:

   😘😉😉😉😋😋😋

 46. Anonim dedi ki:

  Teşekürler çok yardımcı oldunuz😊😊😊😊😊😊😚

  1. sevim halenur dedi ki:

   Bence odev cok kolaydi nasil yapamadiniz arkadaşlar ben bakmadan yaptim iki dakikanizi almazdi beeeee

 47. Anonim dedi ki:

  Keşke 9 etkinligin devamı olsa

  1. murat dedi ki:

   Evet çok doğru suyliyorsun

 48. Fatma yilmaz dedi ki:

  Ćok teşekkurler😊😊

 49. sonze dedi ki:

  70 sayfayı cevaplandırın bu neya xdnjgrtgjı

 50. Yuer dedi ki:

  Bence birsey eklemeseniz olmaz hem hocalar hakkli tamamdir

 51. Rojda dedi ki:

  Çok güzel ellerinize sağlık vala iki takasa bitirdim ödevimi

 52. halit dedi ki:

  ya süper bişey internet ne iki saat düşüncem bir tikta cevaplari ödenmek varken

 53. Anonim dedi ki:

  1. anlamadım biraz daha örnek verebilirmidiniz.

 54. Keke dedi ki:

  Akıl akıl

  1. melih dedi ki:

   akıl akıl olsa yapardın demi keke

   1. Mehmet dedi ki:

    keke babandır

 55. sude dedi ki:

  cok teşekür

 56. Saklı dedi ki:

  6. Etkinliği anlamadım yarım yazmayın

 57. Eda dedi ki:

  9. Etkinliği anlamadım sizde hep yarım yapıyorsunuz

 58. baba5353535353553 dedi ki:

  Şu 9. Soru kafadan atin 6. Soru size gore malmisiniz yahazir cevap var itiraz ediyonuz

 59. Miraç dedi ki:

  Düzgün yazın

 60. aleyna dedi ki:

  Çok teşekürederiz.

 61. Yok dedi ki:

  Ama hep eksik veriyorsunuz

 62. Arda bey dedi ki:

  Hoca anliyor hocama diom jocam su sitede cevaplar var diom hoca beni cok sevio bakmak var dio yeterki onu anlayin dio

 63. Busem dedi ki:

  Bide boş bırakmışlar

 64. Busem dedi ki:

  Arkadaşlar 8.soruyu anlamadım yardım etseniz

 65. Busem dedi ki:

  Bencede hem 9 hemde. 6.sorununki yok

  1. Metin dedi ki:

   Cevabı tam verin

 66. sınıf birincişi dedi ki:

  Çok teşekkür ederim

 67. Habib dedi ki:

  9. Etkinliği anlamadım yardım etseniz

  1. Taskin dedi ki:

   Kafadan at

 68. Anonim dedi ki:

  Keşke 9. Etkinlik olsaydı çok zor!

 69. Bilmem dedi ki:

  Ama sayfa 70in cevabı yok ama harika bir site

 70. Bahadır dedi ki:

  Hoca anlamıyo

  1. Anonim dedi ki:

   9.sorunun ve 6 sorunun cevabını verirmisiniz

   1. RAMO dedi ki:

    KENDİNE GÖRE YAPICAN
    KENDİN SEC

  2. Anonim dedi ki:

   Ne benim hocam çok iyi anlıyor ama sitenin dahada gelismesini rica ediyorum ve bazı soruların cevabı olmuyor lütfen duzeltirmisiniz 6. Sınıf zor değil ama bazı etkinliklerde bize yardımcı oluyorsunuz.😊😊😊😊😊😊😊

 71. ismail dedi ki:

  evet çok güzel olurdu

 72. Zeliş dedi ki:

  9 u anlayamadım yardım edermisiniz

 73. Perihan hoca dedi ki:

  Cocuklar Bakmayin Hocalar Anliyorlar okadrda mal degiliz

  1. Anonim dedi ki:

   Bence o kadar malsınız çünkü hocalar diyosun adını perihan hoca yaparak herkesi inandıramıyosun benceeee cnm

   1. Merve dedi ki:

    Bende aynı şekilde anlamadım 9. Soruyu

    1. dedi ki:

     Merve ben şaziye SEn misin kanki

    2. Merve dedi ki:

     Teşekkür ederim

 74. 6 sınıf ZEKALISI dedi ki:

  Yaaa hocalar anlıyor ayrıca biraz kısa olmaz mı yani kontrol ederken kafamiz karisiyor

  1. Anonim dedi ki:

   Dogru soyluyosun

 75. Yaren demirel dedi ki:

  Çok saol hoca hiç anlamiyo hır

 76. ece dedi ki:

  Teşekürler tam istedim cevaplar ☺😊😃🙋😋💞💗💖 🎉🎊🎆🎇🎸🎺

  1. Şeref dedi ki:

   Çok sağalin

 77. ece dedi ki:

  Teşekürler tam istediğim cevaplar

 78. Anonim dedi ki:

  Çok teşekkürler ama hocalar anlıyor lar

 79. Anonim dedi ki:

  Daha kısa olursa iyi ve daha net olur ama yine de TEŞEKKÜRLER

 80. Anonim dedi ki:

  kaça gidiyosunuz

 81. best_friend dedi ki:

  o kadarını da siz yapın isterseniz bu kadar kopyacı olmayın zaten uğraşıp yapıyorlar sizde 2-3 cümle yazıverin bir yeriniz eksilmez herhalde

 82. ceylin tuğba dedi ki:

  güzel bi site
  ama hocalar anlıyorlar

 83. Vsss dedi ki:

  9.etlik var AA

 84. DOmUz dedi ki:

  zula oynayan varsa skype isim :DOmUz<Yavuz

 85. Fatma dedi ki:

  Onu da biz yaparız zaten kolay

 86. Fatma dedi ki:

  Keşke olsaydı

 87. gizli dedi ki:

  Onuda siz yapn akılsızlar

 88. gizli dedi ki:

  Onuda siz yapın alılsızlar

 89. Zeynep dedi ki:

  Keşke 9.etkinliğinde olsaydı

  1. GİZLİ dedi ki:

   Evet azranın dediği gibi olsaydı

 90. Nana dedi ki:

  Bencede Azra haklı

  1. Sima dedi ki:

   Evet azranın dediği gibi olsaydı

   1. Anonim dedi ki:

    Evet bence diye söyler

 91. serdar dedi ki:

  olsaydı

  1. Anonim dedi ki:

   Onuda bi zahmet sen yap kopyacı

 92. Sevgi dedi ki:

  Bençe hepssi doğru yapılmıştır

 93. Zeynep dedi ki:

  Azra ya katılıyorum

  1. Anonim dedi ki:

   bende katiliyom 👍

 94. Anonim dedi ki:

  Daha kısa birşey olursa sevinirim

 95. Azra dedi ki:

  Güzel ama 9. etkinliğinde cevabı olsa daha güzel olurdu :)

  1. Sevgi dedi ki:

   Doğru söylüyorsun olsaydı çok sevinirdim 😉

   1. Anonim dedi ki:

    haklısın

     1. Resul dedi ki:

      Ben 9 . Etkinliğe bakılması vermemiş
      Aynen

     2. mervesu dedi ki:

      katılıyorum

     3. Anonim dedi ki:

      Sana katılıyorum

     4. Sanane dedi ki:

      Aynen

  2. merve dedi ki:

   bundan sana ne

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları