Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Eylül 2017

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Benim Kararım Cevapları Başak Yayınları 88 89 90 91 92 93 94 95 96

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 2. Tema Benim Kararım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Sağlıklı bireyler kendi kararlarını elbette ki kendileri verirler. Bu husus Milli Mücadele döneminde de devlet adamları tarafında benimsenmiştir; ülkenin ve Türk milletinin bekası için doğru kararlar verilmeye çalışılmıştır.

BENİM KARARIM 

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Günümüzde yaşamakta olduğumuz yerin Millî Mücadele yıllarında (1919-1923) düşmanlar tarafından ele geçirildiği dönemler olup olmadığını araştıralım, öğrenelim. Öğrendiğimiz bilgileri, sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım. Aşağıdaki bölüme, bulduğumuz bilgileri not edelim.

 • CevapEvet olmuştur. Antalya, Konya, Menteşe Sahilleri ve Kuşadası bir süre işgal altına girmiştir.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Bu tema boyunca Atatürk’ün yaşamı ile ilgili yaptığımız araştırmaları anımsayalım.

M. Kemal, ATATÜRK soyadını ne zaman almıştır?

 • Cevap: 1934 yılında çıkartılan soyadı kanunu ile almıştır.

M. Kemal’e neden ATATÜRK soyadı verilmiştir?

 • Cevap: Türklerin önderi olduğu için Atatürk’e ATATÜRK soyadı verilmiştir.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Dinlediğimiz metin, “Şimdi baylar, izin verirseniz size bir soru sorayım: Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için, nasıl bir karar düşünülebilirdi?” cümlesiyle başlıyor. Metnin devamını da düşünerek Atatürk’ün burada kastettiği “durum ve koşullar” nelerdir? Sosyal Bilgiler derslerinde öğrendiklerimizden de yararlanarak yanıtlayalım.

Osmanlı Devleti’nin parçalanışı sürecinde; devleti bu durumdan kurtarmak üzere ortaya atılan görüşler nelerdir?

 • CevapOsmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık gibi akımlar ortaya atılmıştır.

Atatürk’e göre ülkenin kurtuluşu için alınması gereken tek gerçek ve sağlam karar nedir?

 • CevapVatanın bütünlüğü ve birliği sağlanmalıdır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Bu kararın (Atatürk’ün aldığı kararın) dayandığı temel fikir nedir?

 • CevapVatan bir bütündür , bölünemez.

Dinlediğimiz metne göre bir ulusun gerçek kurtuluşu nedir? Neden bu yoldan başkası düşünülemez?

 • CevapVatan bir bütün olmalıdır. Çünkü bölünmüş bir vatan teslimiyet demektir.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 92 Cevabı

“Benim Kararım” adlı metinde yer alan bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Boşluklara, bu sözcüklerden uygun olanını yazalım.

 • Cevap:

1. Mustafa Kemal’in, kurtuluş ……… başlatmak için ilk durağı Samsun’du.

2. Millî ; ………  devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete ait olmasıdır.

3. ……… Türk milletinin ve milliyetçilik anlayışımızın en önemli, en vazgeçilmez unsurudur.

4. Bu millet, hiçbir yabancı yönetimin ……… bulunmamıştır, bulunmayacaktır da…

5. Çağdaş medeniyetler düzeyine çıkmak isteyen ülkelerin ……… çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır.

6. Devlet işlerini yürütmekle görevli kuruluşlar ve kişilerden oluşan yönetici güce ……… denir.

7. Millî Mücadele’deki özverinin en büyük ……… Türk milletinin tek yürek olup Atatürk ve silah arkadaşlarına destek vermesidir.

8. ……… durumunda olup başka bir milletin, topluluğun hizmetçisi konumunda olmak demek milletçe bağımsızlığımızı yitirmişiz demektir.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Dinlemiş olduğumuz “Benim Kararım” adlı metin, M. Kemal Atatürk’ün bir kurultayda kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetleyen konuşmasından alınmıştır. Küçük ya da büyük bir insan topluluğu önünde coşkulu bir dille yapılan konuşmalara ve bu konuşmaların metinlerine “söylev” denilmektedir.

Söylev Türünün Özellikleri:

 • Söylevlerde coşkulu bir dil kullanılır. Dinleyiciyi etkilemek amaçtır.
 • Söylevlerde hitabet (etkili, güzel ve doğru konuşma) gücü önemlidir.
 • Söylevlerde cümleler kısa tutulur.
 • Söylevlerde sık sık özlü sözlere yer verilir.
 • Söylev metinlerinde anlatıcının tavrı özneldir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Aşağıdaki çizelge, bize konuşmamızı hazırlamada yardımcı olacaktır. Metnimizi taslak biçiminde öncelikle defterimize not edelim.

Kime sesleneceğiz?

 • Cevap: Okulumuzdaki arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize

Nerede sesleneceğiz?

 • Cevap: Okulun konferans salonunda

Söylev ne zaman gerçekleşecek?

 • Cevap: 19 Mayıs’ta

Bu söylev, ne amaçla gerçekleştirilecek?

 • Cevap: 19 Mayıs’ın anlam ve önemini vurgulamak amacı ile

Söylevin konusu (içeriği) nedir? Ne hakkında konuşulacak?

 • Cevap: Atatürk’ün Samsun’a çıkışı hakkında konuşulacak.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Aşağıda karışık biçimde sunulmuş olan sözcükleri anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde düzenleyelim ve cümleler oluşturalım. Gerekli olduğunda sözcüklere ekler getirelim.

ulus / Bir / bağımsızlık / çiğnenmez / simge / bayrak / olan

 • Cevap: Bir ulus için bağımsızlık simgesi olan bayrak çiğnenmez.

İnkılâpları / biz / onlan / görev / sizin / yaptık / sürdürmek

 • Cevap: Biz İnkılapları sizin için yaptık. Sizin göreviniz onları sürdürmek.

sonsuza / yaşamak / Cumhuriyeti / dek / Türkiye

 • Cevap: Türkiye sonsuza dek Cumhuriyeti yaşatacak.

sürdüğü / Savaşın / yıllar / İstiklal / yazdı / Marşı

 • Cevap: Millet uzun süren savaşın sonunda İstiklal Marşı yazdı.

7. ETKİNLİK 

♦ Atatürk veya silah arkadaşlarıyla ilgili izlediğimiz bir filmi ya da okuduğumuz bir kitabı arkadaşlarımıza tanıtalım.
♦ Atatürk veya silah arkadaşlarıyla ilgili izlediğimiz bir filmi ya da okuduğumuz bir kitabı arkadaşlarımıza tanıtalım.
♦ Yazımızı yazarken aşağıdaki uyarıları dikkate alalım.
♦ Oluşturduğumuz yazıya tema boyunca oluşturmaya çalıştığımız “Millî Mücadele ve Atatürk” başlıklı dosyamızda yer verelim.
❖ Yazımızı yazmadan önce kitabı/filmi hangi yönleriyle tanıtacağımızı belirlemeliyiz.
❖ Yazımızı yazmadan önce kitabı/filmi hangi yönleriyle tanıtacağımızı belirlemeliyiz.
❖ Yazımızın planını hazırlamalıyız (Giriş, gelişme ve sonuçta nelere değinebileceğimizi belirlemeliyiz.).
❖ Yazara ya da yönetmene değil esere odaklanmalıyız.
❖ Tanıtım yazısı, yapıtın özeti değildir; ancak yer yer örnek vermek için alıntılar yapılabilir.
❖ Eğer yapıtı öneriyorsak neden önerdiğimizi söylemeliyiz.
❖ Abartılı övme ve yermelerden kaçınmalıyız.
❖ Taslak biçimde hazırladığımız metni gözden geçirip son biçimini vererek aşağıdaki ilgili bölüme yazalım.

 • Cevap:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları