Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Kasım 2017

6. Sınıf Türkçe Çalışma Atatürk Gülümsedi Cevapları Başak Yayınları 46 47 48 49 50 51 52 53 54

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51 2. Tema Atatürk Gülümsedi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Tema Metni Atatürk Gülümsedi konusunda Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile yeni bilgileri keşfederek ve etkinlikler yaparak öğreneceğiz.

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Ardından bu sözcüklerin şiirde geçtiği dizeleri gözden geçirelim. Son olarak da bu sözcüklerle yeni cümleler oluşturalım.

dağılmak

 • Sözlük Anlamı: 1- Bir yerin darmadağın olması dağınık hal alması. 2- Bir kişinin üzücü bir haber ya da olay karşısında çok üzülmesi.
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Sizin yüzünüzden oda çok dağıldı!

yöntem

 • Sözlük Anlamı: Bir problemi çözmek ya da bir işi yapmak için olan seçenekler.
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Bulduğun bu yöntem bence bu işe uygun değil.

iştah

 • Sözlük Anlamı: İnsanın yemek yeme isteği.
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Hasta olunca iştahı gitti.

ufuk

 • Sözlük Anlamı: 1- Gökyüzü 2- Düşünce gücü
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Bu işe başlayınca ufku genişledi.

kürsü

 • Sözlük Anlamı: Bir kişinin kalabalığın karşısında konuşma yaptığı yer, masa.
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Seminerde konuşmacı olarak kürsüye beni çağırınca çok şaşırdım.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını, “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirden hareketle tahmin ederek yazalım. Bu şiirdeki sözcük ve sözcük gruplarını, şiirde kullanıldıkları anlamda birer cümlede kullanalım.

 • Cevap:

Siz sınıfa girince. Dağıldı kara bulutlar

 • Tahminim: Sınıftaki kötü hava dağıldı.
 • Cümlem: Buraya geldi ya kara bulutlar geçip gitti.

Baktı ki karışmış aramıza, Çiziyorsunuz yolu, (yolunu çizmek)

 • Tahminim: Ne yapacağına karar vermek
 • Cümlem: Gezide her grup kendi yolunu çizdi.

Bir koşu varmışız okula Özlemle açılmış kitaplar,

 • Tahminim: Hızlıca okula gitmek, okulu çok özlemek.
 • Cümlem: Çağırdığımda bir koşuda bize geldi.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Aşağıda, “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirde geçen sözcükler/sözcük grupları ve bunların şiirde kullanılan anlamları verilmiştir. Hangi anlamın, hangi sözcüğe/sözcük grubuna ait olduğunu tahmin edip doğru bir biçimde eşleştirelim.

saklamak – onca – gözleri dolu dolu / gözleri dolmak – karışmak – aydınlık

Ağlayacak kadar duygulanmak, gözlerine yaş dolmak

 • Cevap: Gözleri dolmak

Kötülükten uzak, temiz, saf, mutluluktan doğan pırıltı, neşe

 • Cevap: Aydınlık

İlgilenmek, bir araya gelmek, katılmak

 • Cevap: Karışmak

O kadar, o denli (çok olan şeyler için)

 • Cevap: Onca

Gizli tutmak, duyurmamak, görünmesine engel olmak

 • Cevap: Saklamak

4. ETKİNLİK 

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Baktı ki gençsiniz, bilgili/ Eğitiyorsunuz yolunca, yöntem ince” dizelerinde “yolunca, yöntemin-ce” ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir?

 • Cevap: Yapılması gereken doğru bir şekilde anlamında kullanılmıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Atatürk hangi durumlarda seviniyor, hangi durumlarda üzülüyor? Atatürk’ün hangi durum karşısında üzüldüğünü ya da sevindiğini bulalım ve yazalım.

“Atatürk gülümsedi öğretmenim / Kürsüde kendini görünce…” dizelerine göre Atatürk, kürsüde kendisini nasıl görmüş olabilir?

 • Cevap: Örnek bir öğretmen gibi görmüş olabilir.

Şiirde, seslenen kimdir? Bu kişi için Atatürk’ün gülümsemesi ne anlama gelmektedir ve bu gülümseyiş neden bu denli önemlidir?

 • Cevap: Öğrencidir. Atatürk’ün gülümsemesinin nedeni okulun, öğretmenin hatta düşünce sisteminin de yeni ve modern olmasıdır.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Bir önceki temada şiir türüne ilişkin bazı özellikleri öğrenmiştik. O özellikleri de anımsayarak “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirin içerik ve biçimsel özellikleri bakımından değerlendirelim.

Bu metinde dizeler nasıl kümelenmiştir?

 • Cevap: abcb şeklinde kümelenmiştir.

Atatürk gülümsedi adlı şiirin konusu nedir?

 • Cevap: Atatürk’ün eğitimin modern olması karşısında gösterdiği mutluluktur.

Şiirde temel anlamı dışında kullanılan sözcük var mı?

 • Cevap: yol çizmek, ışık gözlerine kapkara bulutlar inmesi,  sımsıcak bir sevgi

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni, sessiz okuma tekniğiyle okuyalım. Ardından yan sayfadaki soruları yanıtlayalım ve sınıfta kısa bir konuşma yapalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 51 Cevabı

1. Atatürk’ün, bir tabloda güçlü, yağız bir atın üzerinde resmedilmesi – Tablo ne ile ilgilidir? Başka ne gibi öğeler vardır?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

2. Atatürk’ün, “Bu tabloyu kimseye göstermeyin.” demesi – Bir tablonun içeriği, Atatürk’ü neden bu denli kızdırmış olabilir? Atatürk’ün duyarlılık gösterdiği bu konuyu hangi sözcüklerle ifade edersiniz?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

3. Herkesin büyük bir şaşkınlık içinde Atatürk’e bakması  – Atatürk’ün yanındaki kitle neden şaşkınlık içindedir?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

4. Atatürk’ün, tablonun yansıttığı iletileri olumsuz bulması – Bir başarının değeri nasıl küçülür? Atatürk “Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz.” diyor. Atatürk’ün bu sözleriyle, atların ve savaşçıların zayıf çizil-memelerinin arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

5. Bir olaya veya duruma ilişkin gerçeklerin çarpıtılması, olduğundan farklı gösterilmesi, sizce neye neden olur?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Bir gazete ya da dergi çıkarmaya ne dersiniz?Bir gazete ya da dergi çıkarmaya ne dersiniz?
❖ Bu tema boyunca farklı türlerde metinler üreterek “Millî Mücadele ve Atatürk” konusuna ilişkin bir dosya oluşturacağız.
❖ Önce iyi bir hazırlık yapmalı ve konuya odaklanmalıyız. Bu hafta “Millî Mücadele Dönemi”ne ilişkin bulduğumuz kaynakları toplayalım.
• Görsel (resim, fotoğraf, şekil, çizelge vb.), yazılı ve sözlü (döneme tanık olan kişiler) bilgi kaynaklarını belirleyelim, bulmaya çalışalım. Kayıt edebildiklerimizi bir dosyada toplayalım. Genel Ağ (İnternet) ortamından ve basılı kaynaklardan (kitaplar, ansiklopediler vs.) edindiğimiz bilgileri, kendi cümlelerimizle kısa kısa not edelim.
• Bu bilgileri hangi kaynaklardan almış olduğumuzu da mutlaka not etmeliyiz.
❖ Öncelikle gazetemizde/dergimizde hangi metin türlerine, konulara /alt başlıklara yer vermek istiyoruz, bunları belirlemeliyiz.
❖ Hazırlık sürecinden sonra, bu konularda değişiklikler yapabileceğimizi unutmayalım. Okuduğumuz kaynaklar sonucunda düzenlemede değişikliklere gidebiliriz.
❖ Bu hafta boyunca “Millî Mücadele ve Atatürk” ile ilgili şiir, öykü ve bilgilendirici metinleri bulup okumaya çalışalım. Dosyamıza katkı sunacağını düşündüğümüz yazınsal kaynakları not edelim.
 Aşağıdaki çizelgede yapacağımız belirlemeler, yazma sürecimiz boyunca yazma odağından sapmamamızı sağlayacaktır. Boşlukları dolduralım.

Millî Mücadele ve Atatürk
(Gazetenin /derginin adı bu başlık da olabilir, ancak siz konuya uygun başka bir başlık oluşturabilirsiniz.)

Ana Konu / Başlık

 • Cevap: ATA’NIN İZİNDE

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Alt Konu / Başlıklar

Dönemin ruhunu yansıtan olası başlık ve alt başlıkları belirlemeye çalışalım.

 • Cevap:

****************

Gazetede/Dergide Yer Alacak Metin Türleri

Bilgilendirici Metinler Tartışma Makale vb.

 • Cevap:

Öyküleyici Metinler Kısa Öykü / Öykü / Tiyatro

 • Cevap:

****************

Amaç

Millî Mücadele Dönemi ve Atatürk hakkında bilgilendirmek.

 • Cevap:

****************

Hedef Kitle

 • Cevap:

6-10 yaş ( )

6-10 yaş ( )

10-14 yaş ( )

14-18 yaş ( )

18 ve üstü ( )

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Aşağıdaki sözcükleri sahip oldukları ünlülere göre uygun kutulara yazalım.

★ düşünce
★ gözleri
★ sınıf
★ dağılmak
★ Atatürk
★ gülümsedi
★ doğmak
★ özlem
★ iştah
★ sevgi
★ bakışbakış
★ aydınlık
★ ufuklar
★ sımsıcak
★ kürsü
★ günaydın
★ kızda
★ oğlanda
★ çiziyorsunuz
★ onca

SADECE İNCE ÜNLÜLER

 • Cevapdüşünce, gözleri, gülümsedi, özlem, sevgi, kürsü

HEM İNCE HEM KALIN ÜNLÜLER

 • CevapAtatürk, iştah, günaydın, çiziyorsunuz

SADECE KALIN ÜNLÜLER

 • Cevapsınıf, dağılmak, doğmak, bakış, aydınlık, ufuklar, sımsıcak, kızda, oğlanda, onca
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. zeki çocuk dedi ki:

  53.sayfanın cvp yok

 2. Hayat dedi ki:

  Teşekürler

 3. melike dedi ki:

  teşekkür

 4. ilayda dedi ki:

  bu ne yarısı boş kötü

  1. Elof dedi ki:

   Düşünce gözler gülümsedi özlem sevgi kürsü

   1. Hoş hoş hanım dedi ki:

    Süper muhteşem Allah sizden razı olsun

  2. Anonim dedi ki:

   Eee o zaman o zaman bakma

 5. sena dedi ki:

  biz malsak sen niye girdin sende malsın

 6. Derya hoca dedi ki:

  Çocuklar kendi aklınızdan yapın bu siteler sizin aklınızı karıştırıyor ben takip ediyorum bu siteyi ve bazi sorular yanlış benin sınıfımdan biri burdan bakmış elinde sonunda bizlere yani ögretmenlere yakalanırsınız kendiniz yaparsanız daha iyi olur.

  1. Derya hoca dedi ki:

   Not:Benim sınıfım dakilar sakin bakmasın okulun adi VEYSEL ***** İMAM HATIP ORTAOKULU

   1. esma dedi ki:

    benimde buca şehit ömer kılç oğlu imamhatip orta okulu

  2. Aaaaaa dedi ki:

   Hoca anlasa ne olur anlamasa ne olur siz yapın yapın geriler söz üniversiteye geç tipiniz zaman nasıl yapacaksiniz

 7. Bir dost dedi ki:

  Kopya çek sem bile hoca anliyor bok gibi

  1. sıla dedi ki:

   iyi dost olduğunuza göre benim çikarmisin boşver odevi modevi deme yani sana simdiden askim diuorum cnm anliyorsun değil mi askim cnm canim demek

 8. RAHATSIZ dedi ki:

  Bencede çok bos bıraktın

 9. Sudenaz dedi ki:

  Teşekürler işime yaradı.💯Verdim…👍

 10. Müzeyyen dedi ki:

  Çok teşekkür ederim ödevime yardım ettiniz bazı yapamadıklarım vardı :-) :-) :-)

 11. efe dedi ki:

  bence harika bisey

 12. pelin dedi ki:

  Bizim hoca kızıyor

 13. zehra dedi ki:

  Bazi sorularvar bazilari yok

 14. Anonim dedi ki:

  Çok teşekkürler

 15. Umut dedi ki:

  Toki 6/A sınıfı safa kaçı verdi Memet hoca

 16. Kosmos dedi ki:

  SIZDE BEYIN YOK
  BEYIN OLSA KENDINIZ YAPARSINIZ
  OZELLIKLEDE ANONİM SALAGI

  1. Memet dedi ki:

   Sen ne kadar salaksin kim ugrasir onla

 17. Nurdan dedi ki:

  Iğrenç resmen ya
  Abi yaziyosaniz adam gibi yazin yada hiç yazmayın

 18. Minnoş dedi ki:

  Keşke azicikda olsa boş birak masanizda tam kontrol etsek yaaaaa💞💓💔😣😀😐☺😊😬😡😃😂💖💗💕💟💜💓💖💗💘💝❤💙💚💛💞💟❤💚💛💙

  1. Müzeyyen dedi ki:

   Aynen san katılıyorum

 19. cerenn dedi ki:

  bence harika bisey

 20. Adilhan dedi ki:

  Kim bumun icin zaman harcasınki

 21. Bilgisayar dedi ki:

  çok güzel cümleler bunlar

 22. Elif Ece dedi ki:

  6. Etkinliğin cevabı yazmıyor !!! Sizin amacınız ne acaba milleti kandırmak mı? Derhal bu yazıyı düzeltin!!!!

  1. ECE dedi ki:

   Evet sana katılıyorum

 23. Tuana dedi ki:

  Şiirde ki kullanımını da yazın lütfen

  1. dgrsty dedi ki:

   katılıyom

   1. ayla dedi ki:

    Bende katılıyorum

  2. Şeref ÜLKÜ dedi ki:

   sen tuana emine gülmezmisin

 24. Anonim dedi ki:

  bence güzel deyildi

  1. Naime dedi ki:

   Aynen tam yazmamış

 25. Zeynep dedi ki:

  7.etkinlik hiçbişeyin cevabı yok ben onun için geldim aklıma gelmediği için

  1. Tuana dedi ki:

   Şiirde ki kullanımını da yazın lütfen
   Haklısın

   1. Şeref ÜLKÜ dedi ki:

    tuana emine gülmezz

  2. Anonim dedi ki:

   bilgilendirici metinler tartışma v.b

 26. gül bahar dedi ki:

  bence çok iyi ama 7. sorunun cevabı yokkkk

 27. Anonim dedi ki:

  Etkinlik cevapları yok

  1. ecem naz kaya dedi ki:

   Bn ce hapsi daogru

 28. hakan hoca dedi ki:

  bn hocayım siz nasıl öğrencilersiniz kendiniz yapmaya çalışın lutfen

  1. Mustafa dedi ki:

   Bencede dogru soyluyorsunuz

   1. Anonim dedi ki:

    Al iste kendin bakiyon

  2. ruken dedi ki:

   Bencede hoca doğru söyliyor yanlışta yapsanız doğruda yapsanız hocalar kızmazlar ama interneten baksanız kızar

   1. funda yilmaz dedi ki:

    Bence de doğru söylüyor hocası afferim sana ilk kez doğru bir şey yorumluyorsunuz hiç kimse sizin gibi yorum yapmadı

  3. Zeynep dedi ki:

   Bende sana katılıyorum

  4. Anonim dedi ki:

   Hocalar kısaltma harfiyle yazmaz geleli Türkçe hocaları…

  5. Ayşe dedi ki:

   Tm kusura bakma hocam

 29. Zehra dedi ki:

  O zaman bakmayın

 30. hasanbaba23 dedi ki:

  güzelmiş ama atatürk gülümsedi cevabı yazmıyor

 31. ezel dedi ki:

  ya bsıların cevabı yok mesala 7 . soru be onuda cıkarınya nolur

 32. Alman kız dedi ki:

  Eh bazı yerler iyi ama güzel bazı etkinlikler yok ama

 33. demet dedi ki:

  çok güzel ama bazı yerleri güzel degil

  1. Anonim dedi ki:

   aynwn abi

   1. ayça9339 dedi ki:

    çok saçma ama güzel

 34. yasar dedi ki:

  şiirdeki kullanımıda gelsin

  1. Anonim dedi ki:

   sen hangi okulda okuyon

 35. Isim istemem dedi ki:

  Cevap yok ki mesella7.etkinlik

  1. Anonim dedi ki:

   çok sevdim

 36. ayşe dedi ki:

  çok sevdim

 37. arda dedi ki:

  abi bunun Play’de strode uygulamasında çıks8n oradan ve nurdan daha para kazanırsınız hemde bizim içinde iyi olur.

 38. ılgın dedi ki:

  çok güzel herkes denesin

  1. prenses hande dedi ki:

   hiç güzel br site değil

   1. Anonim dedi ki:

    Sana göre güzel olmaya bilir

   2. Anonim dedi ki:

    yo güzel bence sana öyle geliyor

 39. Nehir lara dedi ki:

  Ben de çok güzel ve aciklayici

 40. Seda dedi ki:

  Sayfanız güzel ama bazılarının cevaplari yok

  1. prenses hande dedi ki:

   sana katılıyorum

  2. Rüya dedi ki:

   aynen o yüzden yarım artı veya eksi alabilirim

  3. Rüya dedi ki:

   aynen o yüzden yarım artı veya eksi alabilirim

 41. Anonim dedi ki:

  bence iyrenç bir uygulama ben hocayım ve bizim kitabımızda bunların aynısı yazıyor sınavda okumayla ilgili bişey çıkarsa ne okursunuz ne de okuduğunuzu anlarsınız ben olsam 0 yapıştırırdım

  1. Sanane dedi ki:

   Türkçe hocasisiniz ve çok guzel türkçe kurallarına uyuyorsunuz tebrik ederim asdasdsa

 42. XDC dedi ki:

  BENCEDE SÜPER AMA BEN YAPAMADIPIM İÇİN BAKTIM VE

  52YLE 53ÜN CEVAPLARI NŞYE YOK

  1. barış dedi ki:

   başka sayfalara bak

 43. GS BABA dedi ki:

  sitelerden en güzeli

 44. Anonim dedi ki:

  Cevap yok

  1. serhat ogretmen dedi ki:

   onun cevapi ataturk un iyi bir insan olup savasi kazanmazi

 45. Anonim dedi ki:

  İyiyyidi krdş 👊👌👉👈

 46. yağızalp özcan dedi ki:

  bu ne ya bazılarının cevabı yok

 47. Defne dedi ki:

  Çok iyi süper.

 48. İrem dedi ki:

  Hiç güzel değil .Birşey bile yazmıyor

  1. GS BABA dedi ki:

   senin gözün kör ozaman

   1. Anonim dedi ki:

    Senin olmayasın

   2. randompremsesi dedi ki:

    allah canını almasın 😂😂

  2. mervenur dedi ki:

   sana katılıyorum İrem

 49. İrem🗨 dedi ki:

  Cok iyi yani 👍

 50. İrem🗨 dedi ki:

  Bence cok iyi bir calisma

 51. Anonim dedi ki:

  Bütün cevaplar yazmıyor amına

  1. İsim dedi ki:

   Bence hiç güzel değil . Hiç bişey yazmıyor .

  2. Anonim dedi ki:

   buraya küfür yazmaya geldiyse defol gitmelek

 52. Halit hoca dedi ki:

  Kendiniz yapın

 53. İbo dedi ki:

  Hocam zor

 54. Perihan hoca dedi ki:

  Bundan bakarak nasil odevleri anlayacaksiniz ben ogretmenim siz nasil ogrencisiniz boyle internetten bakmaya KOPYA denir tamam mi siz bu adi gerkemez insanlar gibi yapip oyle olmayin ………..:(

  1. Melek dedi ki:

   Bence de hocam :-@

  2. Gerek yok dedi ki:

   Hocam ya çok acilse yarının ödevi ise annemiz babamız bilmiyorsa napacagiz

  3. çigdem dedi ki:

   ben de size katılıyorum perihan hocam

  4. Cabbar Hoca dedi ki:

   O zaman neden burdasın

  5. elif dedi ki:

   Bencede öğretmenim

 55. canikom dedi ki:

  Bence. Çok güzel. Ama açıklaması zor

  1. Anonim dedi ki:

   yok bazıların cevabı

  2. Anonim dedi ki:

   yok bazıların cevabı

 56. Anonim dedi ki:

  bence çok güzel açıklaması da okuduktan sonra kolay

 57. DerYaaa? dedi ki:

  bazıların cevapları çok az :( çoğaltabilir miyiz? :)

 58. ecem dedi ki:

  bazı soruların cevapları verilmemişti ama genede güzel

 59. dfdf dedi ki:

  güzel harika cevaplar kendiniz düşüneceksiz

 60. Anonim dedi ki:

  Güzel ama cevap olsa daha iyi olacak 👍🏼

  1. Anonim dedi ki:

   evet bazılarıda yok

   1. Rüya cenneti dedi ki:

    Bence de 51 odevim ve anlamadim lutfen duzelsin

  2. Perihan hoca dedi ki:

   Kendin yap

 61. Anonim dedi ki:

  7. Etkinliğin cevabı yok bu sıkıntı o yüzden beğenmedim

  1. gizemli dedi ki:

   kopyacı internetten bakma hissine nerden kapılıyosun acaba kendşn yapsana çok kolay

 62. Anonim dedi ki:

  Evet güzel

 63. nazlı dedi ki:

  bazı soruların cevapları yoktu ama benim için fark etmez

 64. Asth dedi ki:

  Bazı soruların cevapları verilmemişti ndn🤔

 65. Anonim dedi ki:

  Bence de aradığım cevapları tam alamadım

 66. Anonim dedi ki:

  Ama bazı soruların cevapları yoktu

  1. bnb dedi ki:

   annanın amı

 67. Rüya dedi ki:

  Evet çok işime yarıyor

 68. Anonim dedi ki:

  Çok güzel valla

 69. şükran dedi ki:

  aynen ,ödev ,yapmayı ,çok ,seviyoruz ,sizde,seviyomusunuz

 70. şükran dedi ki:

  aynen ,ödev ,yapmayı ,çok ,seviyoruz

  1. İlayda dedi ki:

   Aynen çok seviyoruz

   1. game dedi ki:

    diğer cevaoları yok hadian

 71. Merve dedi ki:

  7 nin cevabı lütfen

 72. YAPRAK dedi ki:

  BENCE ÇOK GÜZEL İNTERNETEN ÖDEV YAPIYORUZ….

 73. aleyna dedi ki:

  valla çok iyi ama birde açıkması çok zor

  1. Erdem dedi ki:

   Aynen doğru açıklaması zor

   1. muhammed emin çiftçi dedi ki:

    Siz çok malsınız kendiniz yapamıyomusunuz

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları